Anda di halaman 1dari 6

SMK SERI KUNDANG, RAWANG, SELANGOR

KERTAS KERJA
PROGRAM DAN PERBELANJAAN PANITIA MATEMATIK 2014

PENGENALAN
Matapelajaran Matematik merupakan salah satu `killer subject bagi calon-calon
SPM di SKUSES. Usaha yang berterusan harus dilakukan bagi meningkatkan peratus
lulus dan GP subjek ini dalam peperiksaan PT 3 dan SPM 2014. Berdasarkan
Peperiksaan Akhir Tahun setiap tingkatan pada 2013 didapati peratus lulus dan GP
tidak begitu memberangsangkan . Pencapaian yang kurang baik ini adalah
disebabkan sikap tidak mahu mencuba untuk menjawab soalan dan kurang motivasi
kerana menganggap matematik adalah subjek yang sukar. Justeru itu, Unit
Kurikulum SKUSES dan Panitia Matematik telah cuba melaksanakan beberapa
program bagi meningkatkan keputusan mata pelajaran ini. . Menjadi harapan agar
kepelbagaian program ini dapat menarik minat pelajar , seterusnya meningkatkan
peratus kelulusan Matematik.
Analisa Keputusan Matematik
Peperiksaan
Peperiksaan Akhir Tahun
T4 2013
PMR 2013
Peperiksaan Akhir Tahun
T2 2013
Peperiksaan Akhir Tahun
T1 2013

Bil
Ambil
265

Peratus Lulus
(%)
30.74

GP
7.45

OBJEKTIF
2.1

Meningkatkan GP pada semua tingkatan , khususnya PT 3 dan SPM

2014
2.2
Mengurangkan bilangan murid yang mendapatkan gred G (gagal)
dalam subjek ini
pada semua tingkatan amnya dan khususnya SPM
2014
2.2
Meningkatkan motivasi dan kesedaran kepada murid bahawa
matematik adalah
menarik dan membantu dalam kehidupan seharian mereka

SASARAN
Semua murid Tingkatan 1 hingga Tingkatan 5

TARIKH & MASA


Sepanjang tahun
PELAKSANAAN
BIL

Program

Pelaksanaan/ Strategi

Modul Matematik Tingkatan


5-semua pelajar

-penyediaan 2 modul yang


berbeza , mengikut tahap
pelajar

Hadiah
Kecemerlangan
Peperiksaan
Pertengahan
tahun
dan
Akhir
Tahun/Percubaan
3 terbaik semua tingkatan
Pertama terbaik RM 8.00
Kedua terbaik
- RM 7.00
Ketiga terbaik
- RM 5.00

-Ketua Panitia pilih dan


tempah hadiah
-KP serah pada guru mata
pelajaran
-guru mata pelajaran serah
hadiah
kepada
pelajar
semasa PdP dalam kelas
selepas
keputusan
peperiksaan/
pentaksiran
diketahui

Pertandingan buku skrap


sifir
( menengah rendah )
5 hadiah terbaik mengikut
tingkatan 1,2 dan 3
Tempat 1 RM 20.00 x 3
Tempat 2 RM 15.00 x 3
Tempat 3 RM 10.00 x 3
Saguhati ke-4 RM 5.00 x 3
Saguhati ke -5 RM 5.00 x 3

-Guru
sediakan
hebahan/pamplet
pertandingan
-Edarkan kepada semua
kelas yang terlibat
- Kutip buku skrap mengikut
tempoh yang ditetapkan
- Beri penilaian
- Sediakan hadiah
- Serahkan hadiah di tapak
perhimpunan
-Sediakan soalan
- Perbanyakkan soalan
- Guru mata pelajaran
edarkan
dalam
kelas
semasa PdP

Pertandingan Bijak Operasi


Asas
3 terbaik setiap kelas ( T1T2 )

Guru yang
bertanggungja
wab
Pn. Zuriazay
Pn. Mazidah

Semua guru
mata pelajaran
KP Matematik

Pn. Norsuriati
Pn. Sofia
Pn. Suraya

Pn. Hasliza
Guru mata
pelajaran T1
dan T2

-Pelajar jawab dalam masa


yang
ditetapkan
secara
congak
-Pelajar dengan masa yang
paling pantas dan tepat
jawapan dikira menang
5

Hadiah Kecemerlangan SPM


2014
12 terbaik keseluruhan
( Matematik )
Plak RM 30.00 x 15

-pilih pelajar terbaik selepas


keputusan
SPM
2014
diumumkan
-tempah hadiah plak
-hadiah diserahkan semasa
Hari Anugerah Cemerlang

Pn. Mazidah
Pn. Hasliza

Bimbingan/Bengkel
Galus
SPM
- 40 pelajar
Bayaran penceramah
RM 100.00 x 4 kali ( 1
jam )
Bengkel KBAT Matematik
Tingkatan 3
- 80 pelajar
Bayaran penceramah 2
jam

-hubungi
penceramah/pembimbing
-pilih pelajar berdasarkan
Peperiksaan
Pertengahan
Tahun

Pn. Nureshah
Pn. Zuriazay

-Hubungi penceramah
-Tetapkan tarikh
-Pilih pelajar berdasarkan
Pentaksiran
Pertengahan
Tahun
-Pemberitahuan
kepada
pelajar

Pn. Wizana
Pn. Mazura
Pn. Hasliza

Ladap Vle Frog


Bayaran pembimbing

-Pilih
dan
dapatkan
penceramah yang memang
mengaplikasikan
Vle-Frog
dalam Matematik
-Tetapkan tarikh
-Pembengkelan

Pn. Hasliza
Pn. Suhana
( guru ICT)

Pembinaan
Matematik

-Perbincangan antara KP
dan Pn. Suraya-penentuan
tajuk yang sesuai
-Perjumpaan dan taklimat
kepada
semua
guru
menengah rendah
-Pembahagian
tugas
pembinaan bahan antara

Pn. Suraya
Pn. Suriawati
Guru mata
pelajaran
menengah
rendah

bahan

sumber

guru
-Penyedian bahan sumber
-Mengikut masa dan tarikh
yang ditetapkan oleh Unit
Kurikulum
-Guru
yang
bertanggungjawab sediakan
bahan yang sesuai dengan
tahap pelajar yang berbeza
-pelajar
diasingkan
mengikut tahap kebolehan

10

Ambang SPM

11

Bengkel
terpilih

12

Refill ink marker


- RM 2.50 x 80

13

14

PT

pelajar

Pn. Mazidah
Pn. Zuriazay
Pn. Nureshah

-Mengikut tarikh dan masa


yang ditetapkan oleh Unit
Kurikulum
-Menguruskan
pembelian
secara LO

Pn. Wizana
En. Rusli
Pn. Mazura
KP

Aktiviti selepas PT 3

-Guru
bertanggungjawab
berbincang
menentukan
aktiviti
yang
akan
dilaksanakan
-Memaklumkan kepada KP
jumlah perbelanjaan

Pn. Wizana
En. Rusli
Pn. Mazura

Kertas A4 x 15 rim

-Menguruskan
secara LO

pembelian

KP

ANGGARAN PERBELANJAAN
BIL
1

Program
Modul Matematik Tingkatan 5semua pelajar

Hadiah
Kecemerlangan
Peperiksaan Pertengahan tahun
dan Akhir Tahun/Percubaan
3 terbaik semua tingkatan
Pertama terbaik RM 8.00
Kedua terbaik
- RM 7.00
Ketiga terbaik
- RM 5.00
Pertandingan buku skrap sifir
( menengah rendah )

PERBELANJAAN
RM 3.50 x 271
pelajar
= RM 948.50
RM 20.00 x 38
kelas x 2 kali
peperiksaan
= RM 1520.00

PERUNTUKAN
PANITIA

PANITIA

5
hadiah terbaik mengikut
tingkatan 1,2 dan 3
Tempat 1 RM 20.00 x 3
Tempat 2 RM 15.00 x 3
Tempat 3 RM 10.00 x 3
Saguhati ke-4 RM 5.00 x 3
Saguhati ke -5 RM 5.00 x 3

RM 55.00 x 3
= RM 165.00

Pertandingan Bijak Operasi


Asas
3 terbaik setiap kelas ( T1-T2 )

RM 15.00 x
kelas
= RM 240.00

16

PANITIA

Hadiah Kecemerlangan SPM 2014


12
terbaik
keseluruhan
( Matematik )
Plak RM 30.00 x 15

RM 30.00 x
pelajar
= RM 360.00

12

PANITIA

8
9

Bimbingan/Bengkel Galus
- 40 pelajar
Bayaran penceramah RM
100.00 x 4 kali ( 1 jam )
Bengkel
KBAT
Matematik
Tingkatan 3
- 80 pelajar
Bayaran penceramah
2
jam
Ladap Vle Frog
Bayaran pembimbing
Pembinaan
bahan
Matematik

sumber

PANITIA

RM 400.00

PANITIA

RM 450.00

PANITIA

RM 200.00

PANITIA

RM 400.00

PANITIA

10

Ambang SPM

RM 400.00

PANITIA

11

RM 200.00

PANITIA

12
13

Refill ink marker


- RM 2.50 x 80
Bengkel PT 3 pelajar terpilih
Aktiviti selepas PT 3

RM 500.00
RM 300.00

PANITIA
PANITIA

14

Kertas A4 x 15 rim

RM 127.50

PANITIA

JUMLAH

RM 6211.00

PANITIA

SUMBER KEWANGAN
PANITIA MATEMATIK

Disediakan oleh:
..
( HASLIZA BINTI ABU BAKAR )
Ketua Panitia Matematik
SMK Seri Kundang
.

Anda mungkin juga menyukai