Anda di halaman 1dari 10

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SUMBER AIR

TOPIK
MASA

60 minit (2 waktu)

KELAS

5 BAIDURI (40 orang murid)

STANDARD
PEMBELAJARAN

9.3.1 dan 9.3.2


Setelah pdp dijalankan murid dapat:

OBJEKTIF
PEMBELAJARAN

KPS

1. menyatakan sumber air semulajadi.


2. menyatakan kepentingan mengekal kebersihan
sumber air.
Pemerhatian
Membuat inferens
Meramal
Berkomunikasi
AKTIVITI 1

AKTIVITI
Persediaan
10 minit

1. Guru menayangkan air paip mengalir ke dalam singki.


Rajah 1.
2. Bersoal jawab dengan murid mengenai sumber dan
dari mana datangnya air.
Contoh
i Adakah air ini boleh diminum?
ii. Dari manakah datangnya air itu?
3. Murid diminta menyenaraikan pelbagai jenis sumber
air di dalam kertas A4 (melalui kaedah pertandingan).

TP 1 & TP2

4. Murid menukar hasil kerja kumpulan dengan kumpulan


yang lain untuk menyemak maklumat mengenai
sumber air daripada tayangan gambar.
5. Guru menayangkan pelbagai jenis sumber air.

Perkembangan
25minit

6. Pemenang daripada kalangan kumpulan yang dapat


menyenaraikan sumber air yang paling banyak.
7. Murid dipertontonkan dengan video1 mengenai
kepentingan air kepada hidupan.(pausekan pada dialong
dalam video yang ada menyatakan tentang kepentingan sumber
air)

8. Secara berkumpulan murid diminta memberi pendapat


dan cadangan kepentingan sumber air (tulis di dalam
Lampiran 1).

MODUL PdP SAINS TAHUN 5


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
AKTIVITI 2

1. Pembentangan hasil perbincangan dalam kumpulan.


2. Guru meminta murid menjawab lembaran kerja yang
diberikan (lampiran A)
3. Murid memberi kesimpulan kepentingan sumber air
kepada hidupan.
4. Murid-murid menyanyikan lagu pencemaran sungai.
BAHAN BANTU
MENGAJAR
PENILAIAN P&P

Video, Lembaran kerja


Latihan pengukuhan murid menggunakan Lemabaran Kerja
2.dan 3

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

RAJAH 1

Video 1. Animasi
Pencemaran ikhsan
daripada Kem Alam
Sekitar

Video 2. Animasi
Pembuangan sampah
ikhsan daripada Kem
Alam Sekitar

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

SUMBER AIR
SEMULAJADI

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

SUMBER AIR
SEMULAJADI

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

SUMBER AIR
SEMULAJADI

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

Kepentingan sumber air

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

1. Namakan 4 sumber air semuajadi.


(i) ..............................................................................
(ii) .............................................................................
(iii) ............................................................................
(iv) ...........................................................................
2. Mengapakah kita memerlukan sumber air yang bersih?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. Bagaimanakah kita menjaga sumber air supaya tidak tercemar?
i) ...........................................................................................................................................
ii)...........................................................................................................................................
4. Apakah kepentingan air kepada hidupan?
i) )............................................................................................................................................
ii) )............................................................................................................................................
iii)............................................................................................................................................
5. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya air tercemar?
...............................................................................................................................................

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

Jawab dan lengkapkan peta minda ini.

KEPENTINGAN
SUMBER AIR

MODUL PdP SAINS TAHUN 5

Jawab dan lengkapkan pernyataan berikut dengan menggunakan perkataan dalam kotak..
kesan buruk

Kepentingan air bersih

mengelakan penyakit

benda hidup

penguatkuasaan undangundang

Mengamal kehidupan
lestari

1
Air merupakan salah satu keperluan asas kepada ____________
.

2
Sumber air yang bersih dapat ______________
seperti sakit kulit, cirit-birit, kolera, kanser.
mengelak

__________________ merupakan tanggungjawab yang mesti diwarisi dari satu generasi ke


satu generasi.

_________________ dapat menjamin kesihatan kita.

Pencemaran air dan udara akan memberi _______________ terhadap kehidupan manusia,
hidupan daratan dan akuatik.

Kempen dan ____________dapat membantu aktiviti pemeliharaan dan pemuliharaan spesies


yang hampir pupus.