Anda di halaman 1dari 6

KELOMPOK 2

Instrumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2


Item
Band
Standard Prestasi
Descriptor
Evidens
Instrumen
Aktiviti

Contoh Item

Instrumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2


Item
Band
Standard Prestasi
Descriptor
Evidens
Instrumen
Aktiviti

Contoh Item

KELOMPOK 2

Instrumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2


Item
Band
Standard Prestasi
Descriptor
Evidens
Instrumen
Aktiviti

Contoh Item

Instrumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2


Item
Band
Standard Prestasi
Descriptor
Evidens
Instrumen
Aktiviti

Contoh Item

KELOMPOK 2

Instrumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2


Item
Band
Standard Prestasi
Descriptor
Evidens
Instrumen
Aktiviti

Contoh Item

Instrumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2


Item
Band
Standard Prestasi
Descriptor
Evidens
Instrumen
Aktiviti

Contoh Item

KELOMPOK 2

Instrumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2


Pernyataan Item
2 ( Tahu dan faham )
B2 ( Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen
muzik serta menerapkan nilai sahsiah )
B2 D1 ( Mengenalpasti dan menerangkan elemen muzik )
B2 D1 E1 ( Mengenalpasti dinamik kuat dan lembut )
1) Pemerhatian
1) Mendengar rakaman bunyi haiwan dinamik kuat dan lembut dan
memberi respon.
B2 D1 E1
Arahan :
1) Guru memperdengarkan 2 bunyi haiwan.
2) Murid perlu mendengar dan memberi respon menggunakan kad ikon.

Instrumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2


Pernyataan Item
2 ( Tahu dan faham )
B2 ( Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen
muzik serta menerapkan nilai sahsiah )
B2 D1 ( Mengenalpasti dan menerangkan elemen muzik )
B2 D1 E2 ( Mengecam bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah )
1) Pemerhatian
1) Murid mendengar pic dan memberi respon menggunakan kad
ikon.
B2 D1 E2
Arahan :
1) Guru membunyikan pic tinggi, pic tengah dan pic rendah dengan
menggunakan kibod.
2) Murid perlu memberi respon dengan menggunakan kad ikon yang
disediakan.

KELOMPOK 2

Instrumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2


Pernyataan Item
2 ( Tahu dan faham )
B2 ( Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen
muzik serta menerapkan nilai sahsiah )
B2 D1 ( Mengenalpasti dan menerangkan elemen muzik )
B2 D1 E3 ( Mengenalpasti warna ton suara dan perkusi )
1) Lembaran kerja
1) Murid memadankan perkusi dan bunyinya.
B2 D1 E3
Arahan :
1) Guru menyediakan lembaran kerja.
2) Murid memadankan jawapan.

Instrumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2


Pernyataan Item
2 ( Tahu dan faham )
B2 ( Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen
muzik serta menerapkan nilai sahsiah )
B2 D1 ( Mengenalpasti dan menerangkan elemen muzik )
B2 D1 E4 ( Melakar grafik menunjukkan tempo cepat dan lambat )
1) Kertas Lukisan dan Pensel warna
1) Murid melakar secara bebas mengikut tempo yang
diperdengarkan.
B2 D1 E4
Arahan :
1) Guru memperdengarkan muzik pelbagai tempo.
2) Murid perlu melakar secara bebas mengikut tempo yang didengar.

KELOMPOK 2

Instrumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2


Pernyataan Item
2 ( Tahu dan faham )
B2 ( Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen
muzik serta menerapkan nilai sahsiah )
B2 D1 ( Mengenalpasti dan menerangkan elemen muzik )
B2 D1 E5 ( Mengenalpasti detik panjang dan pendek )
1) Pemerhatian
1) Murid mengajuk bunyi wisel mengikut detik panjang dan pendek.
B2 D1 E5
Arahan :
1) Guru meniup wisel mengikut detik panjang dan pendek.
2) Murid mengajuk bunyi tersebut menggunakan suara sendiri.

Instrumen Standard Prestasi Dunia Muzik Tahun 2


Pernyataan Item
2 ( Tahu dan faham )
B2 ( Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang elemen
muzik serta menerapkan nilai sahsiah )
B2 D1 ( Mengenalpasti dan menerangkan elemen muzik )
B2 D1 E6 ( Membezakan ton suara )
1) Pemerhatian
1) Murid membunyikan suara mengikut arahan guru.
B2 D1 E6
Arahan :
1) Guru mengarahkan murid membunyikan suara marah, ketawa,
menangis, takut, cemas.
2) Murid perlu membunyikan suara mengikut arahan guru.