Anda di halaman 1dari 6

Item

Band
Standard

Pernyataan item
6
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta

prestasi

mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta


menjadi contoh dan boleh menunjukkan cara dengan betul dan

Deskriptor

tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah.


B6D2
Menunjukkan cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara

Eviden

kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain.


B6D2E1

Instrumen

Bermain alat perkusi mengikut detik.


1. Pemerhatian

Aktiviti
Contoh item

Semua murid bermain alat perkusi mengikut detik lagu.


Arahan:
1. Murid dibahagi kepada dua kumpulan.
2. Satu kumpulan bermain kastanet dan satu kumpulan
lagi bermain loceng.
3. kumpulan yang bermain loceng bermain mengikut detik
pada baris pertama lagu.
4. kumpulan yang bermain kastanet bermain mengikut
detik pada baris kedua lagu.
5. alat dimainkan secara bergilir-gilir sehingga tamat lagu.

Contoh Instrumen Standard Prestasi Tahun Dua .(Kelompk 10)

Item

Pernyataan item

Band
Standard

6
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta

prestasi

mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta


menjadi contoh dan boleh menunjukkan cara dengan betul dan

Deskriptor

tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah.


B6D2
Menunjukkan cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara

Eviden

kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain.


B6D2E2

Instrumen

Bermain alat perkusi dengan dinamik.


1. Pemerhatian

Aktiviti
Contoh item

Semua murid bermain alat perkusi mengikut dinamik lagu.


Arahan:
1. Guru memberi arahan kepada murid untuk memainkan
kompang secara dinamik.
2. Murid memalu kompang secara dinamik(kuat dan
perlahan) mengikut pola irama yang telah dipelajari.

Item

Pernyataan item

Band
Standard

6
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta

prestasi

mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta


menjadi contoh dan boleh menunjukkan cara dengan betul dan

Deskriptor

tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah.


B6D2
Menunjukkan cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara

Eviden

kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain.


B6D2E3

Instrumen

Bermain alat perkusi atau menyanyi dinamik kuat dan lembut.


1. Pemerhatian

Aktiviti
Contoh item

Semua murid menyanyi dinamik kuat dan lembut.


Arahan:
1. Murid dibahagi kepada dua kumpulan.
2. Satu kumpulan menyanyikan dengan suara lembut .
3. Satu kumpulan lagi menyanyi dengan suara yang kuat.

Item
Band
Standard

Pernyataan item
6
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta

prestasi

mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta


menjadi contoh dan boleh menunjukkan cara dengan betul dan

Deskriptor

tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah.


B6D2
Menunjukkan cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara

Eviden

kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain.


B6D2E4

Instrumen

Menyebut lirik dengan jelas.


1. Pemerhatian

Aktiviti
Contoh item

Semua murid dapat menyebut lirik dengan jelas.


Arahan:
1. Guru menunjukkan seni kata lagu di skrin putih.
2. Murid menyebut lirik lagu baris demi baris.
3. Murid menyebut lirik keseluruhan lagu.

Item

Pernyataan item

Band
Standard

6
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta

prestasi

mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta


menjadi contoh dan boleh menunjukkan cara dengan betul dan
tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah.

Deskriptor

B6D2
Menunjukkan cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara

Eviden

kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain.


B6D2E5

Instrumen

Bernafas dengan betul pada frasa lagu yang ditetapkan.


1. Pemerhatian

Aktiviti

Semua murid dapat menyanyikan lagu dengan pernafasan

Contoh item

yang betul.
Arahan:
1. Murid menyanyi secara kelas.
2. Murid menyanyi secara kumpulan.
3. Murid menyanyi secara individu.

Item

Pernyataan item

Band
Standard

6
Menguasai pengetahuan dan kemahiran serta

prestasi

mengaplikasikannya secara kreatif dalam aktiviti muzikal serta


menjadi contoh dan boleh menunjukkan cara dengan betul dan

Deskriptor

tepat serta berkeperibadian mulia dalam nilai sahsiah.


B6D2
Menunjukkan cara nyanyian dan permainan alat perkusi secara
kreatif dengan betul dan tepat kepada rakan yang lain.

Eviden

B6D2E6

Instrumen

Menyanyi bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah.


1. Pemerhatian

Aktiviti
Contoh item

Semua murid dapat menyanyi lagu dengan pic yang betul.


Arahan:
1. Guru meminta murid menyanyikan lagu yang telah
dipelajari.
2. Guur mendengar pic nyanyian murid.
3. Guru membuat penilaian terhadap nyanyian murid.

Anda mungkin juga menyukai