Anda di halaman 1dari 8

Contoh Instrumen Standard Prestasi

Dunia Muzik Tahun 2


Item
Band

Pernyataan Item
5

Standard

Menguasai pengetahuan dan kemahiran

Prestasi

mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan


betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada
yang lain dan beketrampilan dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B5D1
Memberi respon kepada semua elemen muzik
dengan betul dan tepat

Evidens

B5D1E1
Mengenal pasti mud sedih, riang dan takut

Instrumen
Aktiviti

Pemerhatian
Murid-murid membuat ekspresi muka secara kreatif
mud berdasarkan tiga buah lagu yang didengari

Contoh Item B5D1E1


Arahan :
1. Guru memperdengarkan tiga buah lagu yang
berneza mud .
2. Murid membuat ekspresi muka mengikut mud
lagu di hadapan kelas.

Contoh Instrumen Standard Prestasi


Dunia Muzik Tahun 2

Item
Band

Pernyataan Item
5

Standard

Menguasai pengetahuan dan kemahiran

Prestasi

mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan


betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada
yang lain dan beketrampilan dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B5D1
Memberi respon kepada semua elemen muzik
dengan betul dan tepat

Evidens

B5D1E2
Mengenal pasti tekstur nipis dan tebal

Instrumen
Aktiviti

Pemerhatian
Murid menunjukkan kad ikon (solo dan kumpulan)
bunyi nipis dan tebal dalam lagu.

Contoh Item B5D1E2


Arahan:
1. Guru memperdengarkan sebuah lagu yang
berbeza tekstur.
2. Murid membezakan tekstur nipis dan tebal
lagu di hadapan kelas.

Contoh Instrumen Standard Prestasi


Dunia Muzik Tahun 2

Item
Band

Pernyataan Item
5

Standard

Menguasai pengetahuan dan kemahiran

Prestasi

mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan


betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada
yang lain dan beketrampilan dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B5D1
Memberi respon kepada semua elemen muzik
dengan betul dan tepat

Evidens

B5D1E3
Mengenal pasti dinamik kuat dan lembut

Instrumen
Aktiviti

Pemerhatian
Murid-murid membezakan dinamik kuat dan lembut
dengan bunyi harimau dan burung.

Contoh Item B5D1E3


Arahan :
1. Guru memperdengarkan bunyi harimau dan
burung
2. Murid membezakan dinamik kuat dan lembut
dengan pergerakan yang kreativiti.

Contoh Instrumen Standard Prestasi


Dunia Muzik Tahun 2
Item

Pernyataan Item

Band

Standard

Menguasai pengetahuan dan kemahiran

Prestasi

mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan


betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada
yang lain dan beketrampilan dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B5D1
Memberi respon kepada semua elemen muzik
dengan betul dan tepat

Evidens

B5D1E4
Mengecam bunyi pic tinggi, rendah dan pic tengah

Instrumen
Aktiviti

Pemerhatian
Murid membuat isyarat tangan secara kreatif
berdasarkan pic tinggi, rendah dan tengah.

Contoh Item B5D1E4


Arahan :
1. Guru memperdengarkan tiga buah lagu yang
berbeza pic.
2. Murid membuat isyarat tangan secara kreatif
berdasarkan pic tinggi, rendah dan tengah.

Contoh Instrumen Standard Prestasi


Dunia Muzik Tahun 2
Item
Band
Standard

Pernyataan Item
5
Menguasai pengetahuan dan kemahiran

Prestasi

mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan


betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada
yang lain dan beketrampilan dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B5D1
Memberi respon kepada semua elemen muzik
dengan betul dan tepat

Evidens

B5D1E5
Mengenal pasti warna ton suara dan perkusi

Instrumen
Aktiviti

Pemerhatian
Menyuruh murid memainkan alat perkusi dengan
betul.

Contoh Item B5D1E5


Arahan :
1. Guru memainkan lagu sambil menyuruh
murid memainkan alat perkusi.
2. Guru membuat pemerhatian

Contoh Instrumen Standard Prestasi


Dunia Muzik Tahun 2
Item
Band

Pernyataan Item
5

Standard

Menguasai pengetahuan dan kemahiran

Prestasi

mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan

betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada


yang lain dan beketrampilan dalam nilai sahsiah
Deskriptor

B5D1
Memberi respon kepada semua elemen muzik
dengan betul dan tepat

Evidens

B5D1E6
Melakarkan grafik menunjukkan tempo cepat dan
lambat

Instrumen
Aktiviti

Pemerhatian
1.Murid menunjukkan saiz tali yang pendek untuk
tempo yang cepat dan saiz yang panjang untuk
tempo yang lambat.
2.Murid melakar grafik mengikut tempo yang
didengar

Contoh Item B5D1E6


Arahan :
1. Guru memasang muzik dan murid mendengar
serta menyanyi dalam kumpulan.
2. Murid menyanyi sambil menggunakan
kastenet .

Contoh Instrumen Standard Prestasi


Dunia Muzik Tahun 2
Item
Band

Pernyataan Item
5

Standard

Menguasai pengetahuan dan kemahiran

Prestasi

mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan

betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada


yang lain dan beketrampilan dalam nilai sahsiah
Deskriptor

B5D1
Memberi respon kepada semua elemen muzik
dengan betul dan tepat

Evidens

B5D1E7
Mengenal pasti bunyi detik panjang dan pendek

Instrumen
Aktiviti

Pemerhatian
Murid membezakan detik panjang dan pendek
dengan alat perkusi.

Contoh Item B5D1E7


Arahan:
1. Guru membahagikan murid kepada dua
kumpulan untuk memainkan alat perkusi.
2. Murid bermain alat perkusi dengan detik
panjang dan pendek di dalam seni kata lagu.

Contoh Instrumen Standard Prestasi


Dunia Muzik Tahun 2
Item
Band

Pernyataan Item
5

Standard

Menguasai pengetahuan dan kemahiran

Prestasi

mengaplikasikannya dalam aktiviti muzikal dengan


betul dan tepat serta menjadi murid contoh kepada
yang lain dan beketrampilan dalam nilai sahsiah

Deskriptor

B5D1
Memberi respon kepada semua elemen muzik
dengan betul dan tepat

Evidens

B5D1E8
Membezakan ton suara

Instrumen
Aktiviti

Pemerhatian
1. Murid menyanyi lagu Gergasi.
2. Murid mengeluarkan suara garau dan nyaring.

Contoh Item B5D1E8


Arahan :
1. Murid menyatakan perbezaannya dalam lagu
tersebut sama ada kasar atau nyaring.
2. Guru membuat pemerhatian.