Anda di halaman 1dari 3

Jadikan tiga barisan

Hukuman: Skuad masuk baris


Kesalahan biasa:
- datang beratur tiada berlari
- bercakap-cakap
-barisan terlalu jauh atau terlalu rapat daripada jurulatih
Paras
Hukuman : Yang tinggi ke kanan, rendah ke kiri, dalam satu barisan.........paras/ Yang tinggi
ke kiri, rendah ke kanan, dalam satu barisan.........paras
Nombor
Hukuman : Skuad! Dari kanan ......Nombor!
Hukuman : Nombor ganjil satu langkah ke hadapan, nombor genap satu langkah ke
belakang......gerak
Hukuman : Orang kanan sekali, Diam, Nombor ganjil ke kanan, nomb0r genap ke kiri.
Barisan kanan dan kiri......Pusing
Hukuman : Jadikan tiga barisan......Cepat jalan.
Hukuman : Ke kanan lurus.
Sedia
Hukuman : Skuad,skuad......sedia
Senang diri
Hukuman : Senang ......diri
Rehatkan diri
Hukuman : Rehatkan ...... diri
Membetulkan barisan
Hukuman : Ke kanan...... lurus
Pandang......depan
Buka dan tutup barisan
Hukuman : Buka barisan......gerak
Tutup barisan......gerak

Berpusing
Hukuman : Bergerak ke kanan, kanan......pusing ; bergerak ke kiri, kiri ......pusing;
menghadap ke belakang, belakang .......pusing; menghadap ke hadapan, belakang ......pusing ;
bergerak ke kiri, belakang ......pusing; bergerak ke kanan, belakang......pusing; menghadap ke
belakng, kanan/kiri......pusing ; menghadap ke hadapan, kanan/kiri......pusing

Bersurai dan keluar baris


Hukuman : Ber......surai
Hukuman : Keluar......baris

Berjalan
Jarak langkah( ukuran dari tumit ke tumit )
~ Perlahan dan cepat jalan- setiap satu langkah 30 inci
~ Panjangkan langkah- setiap satu langkah 33 inci
~ Pendekkan langkah- setiap satu langkah 21 inci
~ Berlari- setiap satu langkah 40 inci
Masa berjalan
~Perlahan jalan- 65 langkah dalma satu minit
~Cepat jalan- 120 langkah dalam seminit
~ Cepat jalan 140 langkah dalam satu minit bagi semua pelatih
~ BErlari- 180 langkah dalam satu minit
Cepat jalan
Hukuman : Skuad, dari kanan/ kiri .......cepat jalan
Ingatan:
- Langgang tangan itu ialah daripada pangkal bahu hinggga ke hujung tangan, tingginya
separas bahu.
- Langkah itu ialah dari pangkal paha hingga ke kaki.
Berhenti
Hukuman : Skuad, skuad...... henti
Pusing ke belakang
Hukuman : Bergerak ke kanan/kiri, ke belakang......pusing
Tukar langkah
(cepat jalan)
Hukuman : tukar langkah semasa berjalan. Tukar langkah(ikut keperluan)
(semasahentak kaki sahaja)
Hukuman : tukar langkah
Hormat semasa berjalan
Ke kanan hormat
Hukuman : Hormat, hormat ke kanan ...... hormat
hadapan hormat
Hukuman : Hormat, hormat ke hadapan......hormat
Kawad kaki pada asasnya terbahagi kepada 3 bahagian; iaitu kawad kaki statik, kawad kaki
dinamik dan kawad formasi yang juga dikenali kawad senyap atau kawad hantu (dalam
tentera). Untuk tujuan mengajar kawad kaki, eloklah dimulakan dengan kawad kaki statik,
iaitu kawad yang belum melibatkan pergerakan berjalan.
Bagi tajuk-tajuk dalam kawad statik ialah:
sedia, senang diri dan rehatkan diri
berpusing ke kanan, kiri dan ke belakang
langkah sebelah
hentak kaki
buka dan tutup barisan

luruskan barisan
hormat
Bahasa Hukuman Kawad Statik
1 - sedia
"BARIS..BARIIIIS SEDIA !"
2 - senang diri
"SENAAANG DIRI!"
3 - rehatkan diri
"REHATKAAAN DIRI!"
4 - berpusing ke kanan*
"BERGERAK KE KANAAAN, KE KANAAAN..PUSING!"
5 - berpusing ke kiri**
"BERGERAK KE KIRIII, KE KIRIII..PUSING!"
6 - berpusing ke belakang***
"BARIS AKAN MENGHADAP KE BELAKAANG, KE BELAKAAANG ..PUSING!"
*sekiranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad). Untuk
menghadapkan semula platun ke hadapan, bahasa hukumannya: "BARIS AKAN
MENGHADAP KE HADAPAN, KE KIRIIII..PUSING!"
**sekiranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad). Untuk
menghadapkan semula platun ke hadapan, bahasa hukumannya : "BARIS AKAN
MENGHADAP KE HADAPAN, KE KANAAAAN..PUSING!"
***sekiranya platun (kumpulan) sedang menghadap ke arah anda (jurukawad). Untuk
menghadapkan semula platun ke hadapan, bahasa hukumannya : "BARIS AKAN
MENGHADAP KE HADAPAN, KE BELAKAAANG..PUSING!"
[Ingatan: Apabila berpusing ke belakang, hendaklah berpusing melalui sebelah kanan badan,
walau ke arah mana pun platun anda sedang menghadap]
7 - langkah sebelah
"SATU/DUA/TIGA LANGKAAAH.. KE KANAAAAN/KIRIII..GERAK!"
8 - hentak kaki
'HENTAK KAKIII..CEPAT!"
untuk menghentikan platun dari hentak kaki, bahasa hukumannya : "BARIIIS..HENTI!
9 - buka/tutup barisan
"BUKA/TUTUP BARISAAAN..GERAK!
10 - luruskan barisan
"KE KANAAAAN..LURUS!" apabila semua anggota dalam platun telah siap melakukan
pergerakan meluruskan barisan, berikan pula bahasa hukuman kawad
"PANDAAAANG..DEPAN!"
11 - hormat ke hadapan
"HORMAT, HORMAT KE HADAPAAAN..HORMAT!"

Anda mungkin juga menyukai