Anda di halaman 1dari 2

Perbezaan pendekatan induktif dan deduktif

INDUKTIF
Takrif

DEDUKTIF

Ee Ah Meng (pedagogi 2, pelaksanaan


pengajaran) cara mendekati
sesuatu.Cara objektif jangka masa
panjang dapat dicapai dalam satu-satu
pelajaran.
- memperkenal pengetahuan dan
memberi pengalaman
- membentuk satu kesimpulan umum
- memperkenal pengetahuan dan
pengalaman

Suatu pengajaran yang dimulakan dengan


melihat hukum atau mempelajari peraturan
tertentu dan diaplikasikan menjadi suatu
fakta.

Ciri-ciri

-penglibatan murid secara aktif


-suasana pembelajaran yang menarik
dan berkesan.
-bimbingan dan bantuan guru diperlukan

-Mementingkan pengetahuan terhadap


murid
-Pembelajaran kefahaman lebih kekal
daripada hafalan.

Kaedah
(-kenalpasti
bahan mengikut
masa.
-Tetapkan bbm
dan susunkan
mengikut
langkah.)

terus atau semulajadi


oral-aural
lingusitik
fonetik

lingusitik
semulajadi
terus

Teknik

Berbincang-perbualan antara pelajar


Branstoarming-berfikir secara kreatif
dan aktif bagi melahirkan pendapat
Soal Jawab-interaksi antar guru dan
pelajar.

Main peranan-gambaran terhadap


situasi@pengalaman secara spontan
Bercerita- guru =cerita + isi pengajaran
Lakonan/Drama- jalan cerita
Tunjuk Cara-pertuturan yang betul, guru
memberi panduan.

Konsep

- selaras dengan teori pembelajran Gestalt


- lebih menekankan aspek tulisan
- Pelajari sesuatu berdasarkan hukum

Kelebihan
Cara yang mudah untuk pelajar memahami pelajaran
Menjimatkan masa dan tenaga
Cara pelaksanaan dalam pengajaran dan pembelajaran
Mengecam huruf vokal dalam perkataan
1) Guru menunjukkan kad gambar dan kad nombor kepada pelajar.
2) Guru meminta pelajar memadankan nombor dan bilangan benda dalam gambar yang diberikan.
3) Guru meminta pelajar menyebut kad nombor yang ditunjukkan.
3) Guru meminta pelajar mencari dan menyebut nombor yang terdapat dalam kad nombor tersebut.
5) Pelajar diminta untuk mengira nombor dengan menggunakan kaedah penambahan dan penolakan
yang ditunjukkan oleh guru.

Anda mungkin juga menyukai