Anda di halaman 1dari 1

TAJUK-TAJUK TUTORIAL GPM1083

1.

Sediakan dan cari 2 contoh artikel berkaitan moral, akhlak dan etika melalui layaran
internet.

2.

Sediakan tiga contoh setiap aliran pemikiran berdasarkan situasi yang bersesuaian.

3.

Perbincangan memilih nilai yang sesuai dalam menyelesaikan masalah kehidupan


harian

Membincangkan teori teleologikal dan teori lain yg sesuai dalam sesuatu isu moral

5.

Membincangkan tingkah laku moral yang sesuai dalam sesuatu isu moral

6.

Membincang betul atau salah sesuatu perbuatan berdasarkan 3 prinsip asas


kemoralan iaitu altruisme, keadilan dan autonomi dalam pelbagai situasi moral.

7.

Jelaskan nilai-nilai yang ada dalam perayaan-perayaan utama agama yang


dibincangkan

8.

a) Bincangkan implikasi perubahan nilai kepada masyarakat Malaysia.


b) Bincangkan cara-cara merapatkan jurang generasi (Genaration-gap).

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Sediakan dan cari 2 contoh artikel berkaitan Kesabaran,Penerimaan,Integriti dan


Meritokrasi melalui layaran internet.
Sediakan dan cari 2 contoh artikel berkaitan menghormati hak orang lain dan
berbudaya cemerlang melalui layaran internet.
Dapatkan maklumat tambahan berkaitan konsep sosialisasi, norma sosial dan
kawalan sosial yang dibincangkan dalam kuliah secara berkumpulan
Menyediakan contoh berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab agen sosialisasi
iaitu sekolah/institusi serta komuniti/masyarakat dalam pembentukan moral:
yang dipelajari dengan melayari internet dll sebagai sumber
Menyediakan contoh berkaitan dengan peranan dan tanggungjawab guru, keluarga
dan rakan sebaya yang dipelajari dengan melayari internet dll sebagai sumber
Bincangkan isu-isu moral tempatan dan global dengan merujuk sumber yang
bersesuaian
Menyediakan contoh berkaitan dengan teori yang dipelajari dengan melayari internet
sebagai sumber rujukan