Anda di halaman 1dari 45

TEKNIK HAFALAN

PROSES

TAJUK SOALAN
Ibu bapa memainkan peranan penting memupuk

minat membaca dalam kalangan anak-anak.


Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilaksanakan
oleh ibu bapa untuk memupuk minat membaca
tersebut.
Tugasan: Calon dapat memberikan pendapat
tentang usaha-usaha ibu bapa memupuk minat
membaca dalam kalangan anak-anak.
Format: Tiada

SUMBANG SARAN
(ISI PENTING)
Ibu bapa menunjukkan teladan kepada anak-

anak ibu bapa perlu membaca ketika senggang


Ibu bapa membelikan anak-anak buku bacaan
yang dapat mencetuskan minat membaca anakanak.
Ibu bapa menyediakan prasarana yang kondusif
di rumah untuk anak-anak membaca seperti
perpustakaan mini
Ibu bapa membawa anak-anak ke perpustakaan,
pameran buku, dan lain-lain.

BERMAIN-MAIN DENGAN AYAT


Ayat
Ayat
Ayat
Ayat
Ayat

dasar
aktif
songsang
pasif
majmuk

USAHA-USAHA MEMUPUK MINAT


MEMBACA
Isi 1:
Saya ada ibu
Saya ada bapa
Saya ada ibu dan bapa
Ibu bapa memainkan peranan penting
Ibu bapa menunjukkan teladan kepada anak-anak
Ibu bapa perlu membaca buku
Ibu bapa membaca buku ketika senggang
Ibu bapa dapat memupuk minat membaca
Anak-anak mesti minat membaca
Anak-anak minat membaca bahan bacaan

Isi 2:
Ibu sayang akan anak-anak
Bapa sayang akan anak-anak
Ibu bapa sayang akan anak-anak
Ibu membelikan anak-anak buku bacaan
Bapa membelikan anak-anak buku bacaan
Ibu bapa membelikan anak-anak buku bacaan
Ibu bapa mencetuskan minat membaca anak-

anak

Isi 3 :
Anak-anak sayang ada ibu
Anak-anak ada bapa
Anak-anak ada ibu bapa
Ibu sayang akan anak-anak
Bapa sayang akan anak-anak
Ibu bapa sayang akan anak-anak
Ibu menyediakan prasarana untuk membaca
Bapa menyediakan prasarana untuk membaca
Ibu bapa menyediakan prasarana untuk membaca
Ibu bapa menyediakan prasarana membaca di

rumah

Isi 4 :
Ibu membawa anak-anak ke perpustakaan
Bapa membawa anak-anak ke perpustakaan
Ibu bapa membawa anak-anak ke perpustakaan
Ibu membawa anak-anak ke pameran buku
Bapa membawa anak-anak ke pameran buku
Ibu bapa membawa anak-anak ke pameran buku
Ibu hendaklah membawa anak-anak ke perpustakaan
Ibu bapa hendaklah membawa anak-anak ke perpustakaan
Ibu bapa hendaklah membawa anak-anak ke pameran

buku
Ibu bapa hendaklah membawa anak-anak ke perpustakaan
dan ke pameran buku

Membina karangan lengkap


Pendahuluan : Salin terus pernyataan soalan

Ibu bapa memainkan peranan penting


memupuk minat membaca dalam kalangan
anak-anak. Banyak usaha yang dapat
dilakukan oleh ibu bapa untuk memupuk
minat membaca tersebut.

TEKNIK HAFALAN
Menghafal pendahuluan yang disediakan
Menghafal penutup yang disediakan
Menghafal hanya satu pendahuluan / penutup

yang sesuai untuk semua jenis soalan


Pendahuluan soalan B lebih jumlah patah
perkataannya daripada soalan Bahagian A

TAJUK SOALAN
ISU POSITIF
Ibu bapa memainkan peranan penting

memupuk minat membaca dalam kalangan


anak-anak.
Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan
oleh ibu bapa untuk memupuk minat
membaca tersebut.
ISU NEGATIF
Isu remaja lari daripada rumah merupakan
satu fenomena yang sering berlaku pada hari
ini.
Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilakukan

MENULIS
PENDAHULUAN

PENANDA WACANA
Marcapada

- cadangan untuk Bahagian A


Pada era globalisasi
- cadangan untuk Bahagian B

ISU POSITIF

( Penanda wacana ) isu ( Tema )


sering diperkatakan oleh semua golongan
masyarakat. Hal ini demikian kerana isu ini
memberi pelbagai kesan kepada kita. Oleh itu,
mari kita lihat apakah (Tugasan soalan) ini
secara rasional

CONTOH ISU POSITIF


Marcapada (Penanda wacana,) isu ibu bapa

memainkan peranan petang memupuk minat


membaca dalam kalangan anak-anak (Tema)
sering diperkatakan oleh semua golongan. Hal
ini demikian kerana isu ini memberi pelbagai
kesan kepada kita. Oleh itu, mari kita lihat
apakah usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh
ibu bapa untuk memupuk minat membaca
tersebut( Tugasan soalan ) ini secara rasional
( 50 p.p.)

ISU NEGATIF

( Penanda wacana ), isu ( Tema )


masih lagi berleluasa dalam kalangan
masyarakat. Hal ini demikian kerana isu ini
memberi pelbagai kesan negatif kepada kita.
Oleh itu, mari kita lihat apakah
( Tugasan soalan ) ini secara rasional.

CONTOH ISU NEGATIF


Marcapada, (Penanda wacana) isu remaja
lari daripada rumah merupakan satu
fenomena yang sering berlaku pada hari ini
(Tema) masih lagi berleluasa dalam kalangan
masyarakat. Hal ini demikian kerana isu ini
memberi pelbagai kesan negatif kepada kita.
Oleh itu, mari kita lihat apakah usaha-usaha
yang dapat dilakukan oleh ibu bapa untuk
mengatasi masalah remaja lari daripada
rumah ( Tugasan soalan) ini secara rasional?

MENULIS
KESIMPULAN

PENANDA WACANA
Konklusinya

- cadangan untuk Bahagian A


Secara holistiknya
- cadangan untuk Bahagian B

ISU POSITIF
Konklusinya,( Penanda wacana)

pelbagai
inisiatif perlu dilaksanakan untuk memastikan isu
ibu bapa memainkan peranan penting memupuk
minat membaca dalam kalangan anak-anak
( Tema )
ini dapat difahami. Oleh itu, semua pihak
perlulah bekerjasama untuk menjayakannya, bak
peribahasa bagai aur dengan tebing.

ISU NEGATIF
Secara holistiknya, (Penanda wacana ),

pelbagai inisiatif perlu dilakukan untuk


memastikan masalah remaja lari daripada
rumah ( Tema ) ini dapat diatasi. Oleh itu,
untuk semua pihak perlulah bekerjasama
untuk menangani masalah ini, bak kata
peribahasa bagai aur dengan tebing.
( 34 p.p )

PENGEMBANGAN
IDEA / ISI

Pada pendapat saya, __________________


yang pertama ialah _____________________
Hal ini kerana ___________________________
Contohnya, _____________________________
Oleh itu, _______________________________

CONTOH IDEA / ISI PERTAMA


Pada pendapat saya, usaha-usaha yang
dapat dilakukan oleh ibu bapa memupuk
minat membaca dalam kalangan anak-anak
yang pertama ialah ibu bapa perlu
menunjukkan contoh kepada anak-anak. Hal
ini kerana ibu bapa memainkan peranan
penting memupuk minat membaca dalam
kalangan anak-anak. Contohnya ibu bapa
perlu membaca buku atau surat khabar ketika
lapang. Oleh itu ibu bapa memainkan
peranan penting memupuk minat membaca
dalam kalangan anak-anak.
( 64 p.p. )

Selain faktor tersebut,___________________


yang kedua ialah_________________________
Hal ini kerana ___________________________
Contonya pula, __________________________
Oleh itu, _______________________________

Seterusnya, ____________________________
yang ketiga ialah _________________________
Hal ini kerana____________________________
Contohnya pula, _________________________
Oleh itu, _______________________________

KESIMPULAN

TEKNIK
TAMPALAN

TEKNIK TAMPALAN
Menghafal pendahuluan / kesimpulan yang

disediakan
Mengambil idea daripada tugasan soalan
yang ditampal dalam ayat pendahuluan
Menghafal hanya satu pendahuluan /
kesimpulan yang sesuai untuk semua jenis
soalan dengan dimasukkan tugasan soalan
Pendahuluan soalan Bahagian B lebih jumlah
perkataannya daripada soalan Bahagian A

MENULIS
PENDAHULUAN

Ibu bapa memainkan peranan penting


memupuk minat membaca dalam kalangan
anak-anak.
Jelaskan usaha-usaha yang dapat dilaksanakan
oleh ibu bapa untuk memupuk minat membaca
tersebut.

Ibu bapa memainkan peranan penting memupuk


minat membaca dalam kalangan anak-anak. Oleh itu
marilah kita jelaskan usaha-usaha yang dapat
dilaksanakan oleh ibu bapa untuk memupuk minat
membaca dalam kalangan anak-anak.

MENULIS
KESIMPULAN

Kesimpulannya, ibu bapa memainkan


peranan penting memupuk minat membaca
dalam kalangan anak-anak. Banyak usaha
yang boleh dilakukan oleh ibu bapa.
Antaranya ialah ibu bapa menunjukkan
teladan kepada anak-anak, ibu bapa membeli
buku-buku bacaan, ibu bapa membawa anakanak ke perpustakaan, pameran buku dan
lain-lain. Oleh itu ibu bapa memainkan
peranan penting memupuk minat membaca
dalam kalangan anak-anak.
( 57 p.p. )

TEKNIK
SATU MALAYSIA

TEKNIK SATU MALAYSIA


Menghafal pendahuluan yang disediakan.
Menghafal pendahuluan yang dicadangkan

setelah mengenal pasti tema soalan.


Pendahuluan bagi soalan Bahagia A sama
seperti pendahuluan soalan Bahagian B.

MENULIS
PENDAHULUAN
SAHAJA

PERAYAAN
Di Malaysia, terdapat beberapa jenis

perayaan. Antaranya, Hari Raya Aidilfitri,


Tahun Baharu Cina, Deepavali, Krismas dan
sebagainya. Semua rakyat Malaysia
merayakan perayaan ini bersama-sama dan
meriah sekali, bak peribahasa bagai aur
dengan tebing.

PENCEMARAN
Di Malaysia, terdapat beberapa jenis

pencemaran alam sekitar. Antaranya


pencemaran sungai, pencemaran udara,
pencemaran bunyi dan sebagainya. Semua
rakyat Malaysia perlu bertanggungjawab
menjaga alam sekitar agar negara bersih dan
selamat, bak peribahasa mencegah lebih
baik daripada merawat.

DISIPLIN
Di Malaysia terdapat beberapa masalah

disiplin yang sering dilakukan oleh murid di


sekolah. Antaranya ponteng,merokok,
membuli, merosakkan harta benda sekolah
dan sebagainya. Semua pelajar perlu
mematuhi peraturan dan undang-undang
sekolah, bak peribahasa melentur buluh biar
dari rebungnya.

HOBI
Di Malaysia, setiap manusia mempunyai

hobi masing-masing. Antaranya membaca


buku cerita, mengumpul setem, memancing
ikan, bermain bola sepak, melukis dan
sebagainya. Setiap rakyat Malaysia perlu
mengisi masa lapang dengan aktiviti yang
berfaedah, bak kata pepatah masa itu
emas.

PELANCONGAN
Di Malaysia terdapat beberapa destinasi

pelancongan yang menarik. Antaranya Pulau


Langkawi, Pulau Pangkor, Bandar Bersejarah
Melaka dan sebagainya. Rakyat Malaysia
boleh melancong di dalam negara. Banyak
program dijalankan untuk menarik mereka
melancong, bak kata peribahasa di mana
bumi dipijak, di situ langit dijunjung.

SUKAN
Di Malaysia terdapat beberapa jenis sukan.

Antaranya, sukan bola sepak,sukan


hoki,sukan sepak takraw, olahraga, dan
sebagainya. Semua rakyat Malaysia
berminat menyertai aktiviti sukan. Aktiviti
sukan boleh menyihatkan tubuh badan, bak
kata hikmat, badan sihat otak cergas.

TEKNIK SEGAR
Menyalin Semula karangan
Menyalin karangan yang telah disediakan
Karangan mudah tetapi dipelbagaikan bahan

rangsangan
Karangan mudah yang mencakupi idea secara
menyeluruh

SEKIAN TERIMA KASIH