Anda di halaman 1dari 1

Nama: _____________________________

Kelas : ______________________

Tarikh: _________

A. Isikan jawapan di ruang kosong.

A
S
d
e
a
b
b
e
la
u
d
m
a
b
B. Tandakan () pada ruangan yang sesuai.
Adab Makan
Makan menggunakan penyepit.
Tidak bercakap-cakap semasa makan.
Makan menggunakan tangan kanan.
Tidak berdiri semasa makan atau
minum.
Membaca doa sebelum makan.
Mengambil makanan yang dekan
terlebih dahulu

Melayu

Cina

India