Anda di halaman 1dari 1

"Allahumma shalli wasallim wabarik 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa'alaa 'aalihii bi'adadi

anwaa'ir rizqi walfutuuhaati yaa baasithal ladzii yabsuthur rizqaliman yasyaau bighairi hisaabin
ubsut 'alainaa rizqan waasi'an, minkulli jihatin minjamii'i ghaibika boghairi minnatin makhluuqin
bimakhdhi fadhlika wakaramika yaa rahmaanu".
Artinya :
Ya Allah anugerahkanlah rahmat serta keselamatan dan berkah kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW. dan juga atas keluarganya sebanyak bilangan rizqi dan pintu rizqi. Wahai
Dzat yang menganugerahkan rizqi kepada siapa siapayang Dia kehendaki tanpa hitungan.
Anugerahkanlah rizqi yang luas bagi kami dari setiap arah perbendaharaanMu yang ghaib
dengan tiada makhluk lain yang mengundat-undat (karena iri hati) hanya karena anugerah dan
kedermawananMu dan kemulyaanMu, wahai Dzat Yang Pemurah.
Fadhilah dan Khasiatnya :
Bagi ihwan yang kehidupan ekonominya pas-pasan/sempit, dapat mengamalkan sholawat ini
secara istiqomah, istiqomah ini penting karena untuk mengukur sampai di mana tingkat
kesungguhan kita dalam berdoa. Tentu saja harus disertai keyakinan yang mantap Insya Allah
akan diberikan kelapangan rizqi oleh Allah SWT dari arah yang tidak terduga, sebab Allah SWT
Maha Pemberi Rizqi lagi maha Pemurah. Sholawat ini baik sekali dibaca 1.000 kali waktu
tengah malam setelah shalat hajat, Semoga berhasil . Amin