Anda di halaman 1dari 4

Bina Bahan Bantu Mengajar LINUS

Tajuk : Bacaan Awal


Objektif : Memastikan kanak-kanak dapat mengenal
dan menyebut abjad.
Kemahiran : Murid-murid dapat mengenal dan menyebut
huruf A-Z
Sasaran : Murid Tahun 1
Nama BBM : Dam ABJAD

Bina Bahan Bantu Mengajar LINUS


Tajuk

: Penulisan Mekanis

Objektif

: i. Murid dapat menggerakkan otot


tangan, jari dan mengkoordinasikan
pergerakan mata dan tangan dengan
baik.
ii. murid dapat menulis abjad dan suku
kata.

Kemahiran

: Murid-murid dapat mengenal dan


menulis huruf dan suku kata

Sasaran

: Murid Tahun 1

Nama BBM

: Happy Learning Book

Bina Bahan Bantu Mengajar LINUS


Tajuk

: Rakaman Bunyi-buyian

Objektif

: i. Murid boleh mengenal pasti bunyi


alam yang diperdengarkan.
ii. Murid boleh menyatakan perbezaan
bunyi-bunyian alam yang
diperdengarkan.

Kemahiran

: Murid-murid dapat mengenal dan


membezakan bunyi-bunyian alam

Sasaran

: Murid Tahun 1

Nama BBM

: Siapakah Saya?

Bina Bahan Bantu Mengajar LINUS


Tajuk

: Penyerapan Pemulihan Dalam PJK

Objektif

: i. Menbantu murid-murid dalam


memperkembangkan pontensi diri
mereka
ii. membantu murid-murid membina
keyakinan diri

Kemahiran

: Murid-murid dapat membina keyakinan


diri dan memperkembangkan pontesi
diri.

Sasaran

: Murid Tahun 1

Nama BBM

: Carilah Kawan

Anda mungkin juga menyukai