Anda di halaman 1dari 5

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG,

31200 CHEMOR, PERAK.


ABA 2009
TAKWIM PELAKSANAAN PROGRAM LINUS 2013
BIL
PERKARA
JAN FEB MAC
1 Penubuhan AJK LINUS dan Carta Organisasi LINUS
Peringkat Sekolah
2 Mesyuarat LINUS 1
3 Strategi / Pendekatan / Aktiviti melepasi saringan 1 dan saringan 4 dan 7
4 Ujian Lisan
5 SARINGAN PERTAMA , KEEMPAT DAN KETUJUH
6 Pengasingan Pelajar Arus Perdana dan Pelajar LINUS
7 Pelajar yang Tidak Menguasai K1 dan K2 di rujuk kepada doktor
untuk ke Pend. Khas
8 Penghantaran Data dan Laporan ke PPD
9 Mesyuarat LINUS 2
10 Perjumpaan Dengan Waris
11 Pengajaran dan Pembelajaran LINUS dilaksanakan berdasarkan
Sukatan , Modul Guru dan Modul Murid
12 Pelaksanaan Strategi P & P Kelas Pemulihan Khas
13 Program Bimbingan dijalankan
14 Ujian Lisan
15 SARINGAN KEDUA , KELIMA DAN KELAPAN
16 Pelajar LINUS yang melepasi Saringan akan belajar di Aliran Perdana
17 Penghantaran Data dan Laporan ke PPD
18 Mesyuarat LINUS 3
19 Pengajaran dan Pembelajaran LINUS dilaksanakan berdasarkan
Sukatan , Modul Guru dan Modul Murid
20 Pelaksanaan Strategi P & P Kelas Pemulihan Khas
21 Program Bimbingan dijalankan
22 Ujian Lisan
23 SARINGAN KETIGA , KEENAM DAN KESEMBILAN
24 Pelajar LINUS yang melepasi Saringan akan belajar di Aliran Perdana
25 Penghantaran Data dan Laporan ke PPD
26 Mesyuarat LINUS 4
27 Perancangan LINUS 2012
28 Penyediaan Bahan Bantu Mengajar dan Lembaran Kerja
** Sebarang perubahan aktiviti / program tertakluk kepada tarikh dan keputusan SARINGAN

APR

MEI

JUN

JUL

OGO

SEP

OKT

NOV

DIS

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG,


31200 CHEMOR, PERAK.
ABA 2009
SASARAN KERJA TAHUNAN
PROGRAM LINUS ( LITERASI ) 2013
BIL

BULAN

TAJUK / AKTIVITI
PROGRAM

OBJEKTIF

Januari

Pengasingan Murid Tahun Satu

Mengenalpasti Murid

Februari

Mac

Pengesanan Tahap Kemahiran


Membaca
Saringan Pertama
Saringan Keempat

April

Perjumpaan dengan ibu bapa /


penjaga murid LINUS
Lembaran Kerja Membaca

Mei

Jun

Program Pengukuhan
Membaca dan Menulis
Saringan Kedua
Saringan Kelima

Julai - Ogos

September

Oktober November

Mengenalpasti tahap kemahiran


membaca murid
Mengetahui tahap penguasaan
kemahiran membaca dan
menulis
Penerangan Program LINUS
dan Cara Pelaksanaan
Membantu ibu bapa / penjaga
mengajar anak membaca
Membantu murid yang gagal
melepasi Saringan 1 & 4
Mengetahui tahap penguasaan
kemahiran membaca dan
menulis
Membantu murid yang gagal
melepasi Saringan 2 & 5
Mengetahui tahap penguasaan
kemahiran membaca dan
menulis
Mengenalpasti murid yang masih
gagal menguasai kemahiran
membaca dan menulis

Program Pengukuhan
Membaca dan Menulis
Saringan Ketiga
Saringan Keenam
Senaraikan nama murid yang
gagal Saringan 3 & 6

PELAKSANAAN

SASARAN /
TINDAKAN

Mengasingkan murid yang


lemah
Membuat ujian ringkas secara
individu
Ujian secara lisan dan bertulis

Guru Kelas
Guru Matapelajaran
Guru BM

Menjemput ibu bapa / penjaga


ke sekolah
Mengedarkan lembaran kerja
membaca kepada murid
Murid berlatih membaca dan
menulis pada masa tertentu
Ujian secara lisan dan bertulis

Guru Literasi

Murid berlatih membaca dan


menulis pada masa tertentu
Ujian secara lisan dan bertulis

Guru Literasi
Guru Pemulihan Khas
Guru Literasi

Penyerahan nama murid yang


gagal dalam Saringan 3 & 6
kepada guru pemulihan khas

Guru Literasi
Guru Pemulihan Khas

Guru BM

Guru Literasi
Guru Pemulihan Khas
Guru Literasi

CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG,


31200 CHEMOR, PERAK.
ABA 2009
PELAN TINDAKAN ( 2013 )
PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI ( LINUS )
BIL

PELAN TAKTIKAL

TANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH /
TEMPOH

KOS /
SUMBER

OUTPUT /
OUTCOME

Taklimat Program LINUS

Guru Besar
Penyelaras LINUS

Januari Februari

Sekolah

Mesyuarat LINUS

Guru Besar
Penyelaras LINUS

Pentadbir
Guru Bahasa Melayu
Guru Matematik
Penyelaras Tahun 1 , 2 & 3
Guru Pemuliham Khas

Januari Februari

Sekolah

Kefahaman
tentang
Program
LINUS
meningkat

Mac

JPN / PPD /
Sekolah

Ketua Panitia BM & Matematik

Guru Data
Guru Bimbingan dan Kaunseling

Saringan 1
( murid Tahun 1 )
Saringan 4
( murid LINUS Tahun 2 )
Saringan 7
( murid LINUS Tahun 3 )
Pelaksanaan Program
LINUS

Penyelaras LINUS
Guru BM dan
Matematik Tahun 1
Guru Literasi dan
Numerasi Tahun 1 ,
2 dan 3
Guru Literasi dan
Numerasi Tahun
1,2&3

Semua murid Tahun 1

Murid yang tidak


melepasi Saringan
1,4&7

Mac - Jun

JPN / PPD /
Sekolah

Perjumpaan Guru Besar,


Guru LINUS dan
ibu bapa / penjaga
murid LINUS

Guru Besar
Penyelaras LINUS
Guru Literasi
Guru Numerasi

Ibu bapa / penjaga


murid LINUS

April

Sekolah

Semua murid LINUS


Tahun 2 dan 3

Data keputusan
murid Tahun 1 , 2
dan 3 yang
menguasai
kemahiran asas
literasi & numerasi
Data keputusan
murid Tahun 1 , 2 &
3 yang menguasai
kemahiran asas
literasi & numerasi
meningkat
Data keputusan
murid Tahun 1 , 2 &
3 yang menguasai
kemahiran asas
literasi & numerasi
meningkat

CATATAN

BIL

PELAN TAKTIKAL

TANGGUNGJAWAB

SASARAN

TARIKH /
TEMPOH

KOS /
SUMBER

OUTPUT /
OUTCOME

Saringan 2
( murid Tahun 1 )
Saringan 5
( murid LINUS Tahun 2 )
Saringan 8
( murid LINUS Tahun 3 )
Pemantauan Program
LINUS

Penyelaras LINUS
Guru Literasi
Guru Numerasi

Murid yang tidak


melepasi Saringan
2,5&8

Jun

JPN / PPD /
Sekolah

Data keputusan
murid Tahun 1 , 2 &
3 yang menguasai
kemahiran asas

PPD /
Guru Besar

Guru Literasi
Guru Numerasi

Mac - November

JPN / PPD /
Sekolah

Saringan 3
( murid Tahun 1 )
Saringan 6
( murid LINUS Tahun 2 )
Saringan 9
( murid LINUS Tahun 3 )

Penyelaras LINUS
Guru Literasi
Guru Numerasi

Murid yang tidak


melepasi Saringan 2 & 5

September

JPN / PPD /
Sekolah

literasi & numerasi


Pelaksanaan
Program LINUS
bertambah
mantap
Data keputusan
murid Tahun 1 , 2 &
3 yang menguasai
kemahiran asas
literasi & numerasi

CATATAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG,


31200 CHEMOR, PERAK.
ABA 2009
LINUS ( LITERASI DAN NUMERASI ) AWAL JANUARI 2012
TAHUN 1
( KOHORT 3 )

TAHUN 2
( KOHORT 2 )

TAHUN 3
( KOHORT 1 )

GURU LINUS
LITERASI
NUMERASI

PN. SHAMSIAH
PN. SUHAILA

EN. BAHRIN
PN. AZIAH

EN. PRASATH
EN. MOHD SURAIMI

BIL MURID
LITERASI
NUMERASI

BELUM MELALUI SARINGAN


BELUM MELALUI SARINGAN

10
4

1
1

MURID X HADIR
LITERASI
NUMERASI

BELUM MELALUI SARINGAN


BELUM MELALUI SARINGAN

MOHD HAZIM
MOHD HAZIM

MOHD AMIRUL
MOHD AMIRUL

SENARAI NAMA
LITERASI

BELUM MELALUI SARINGAN

NAZRINA

NUMERASI

BELUM MELALUI SARINGAN

ZAINAB
ANUWAR FAIZ
MUHD SHAHIR ADINI
WAN AIZUL FARISYA
NOOR ATHIRAH
ATHIRAH ALANG RAWI
MUHD IDHAM ZABIDIN
MUHD FAKHRUL HAKIMI
AIMAN AZIZ
MUHD SYAHMI SAWARI
ZAINAB
ANUWAR FAIZ
MUHD SHAHIR ADINI
WAN AIZUL FARISYA

NAZRINA

Anda mungkin juga menyukai