Anda di halaman 1dari 16

STRATEGI

PENGURUSAN
INOVASI &
PERUBAHAN
PENDIDIKAN

Guru dan Cabaran Semasa

Inovasi dibuat oleh manusia kreatif


untuk membina trend baru atau
trendsetter untuk menjadi peneraju
(pioneer) dan lantas meraih peluang
maksimum dalam ekosistem yang banyak
persaingan. Secara am, inovasi terdapat
dalam dua peringkat iaitu:-

Peringkat Individu

Peringkat Organisasi

Peringkat Individu
Di peringkat ini, inovasi dibuat oleh
individu kreatif dengan cara
menimba ilmu, meneliti
persekitaran dan seterusnya
membina idea baru untuk
menghasilkan sesuatu teknologi
baru atau membaiki kualiti sesuatu
benda atau untuk menyelesaikan
sesuatu masalah. Istilah penting di
sini ialah modifikasi.

Peringkat Organisasi
Di peringkat organisasi, inovasi ialah
ciri penting bagi sesebuah organisasi
yang dinamik dan terbuka. Di sini
organisasi sentiasa hidup serta
berinteraksi secara aktif dan
prospektif dengan persekitaran.
Prospektif ialah sifat mencari peluang
baru untuk menguasai keadaan atau
untuk meraih keuntungan maksimum.

Strategi Pendidikan
Semula
Strategi
Pujukan

Strategi
Kekuasaan

Strategi
Memudah Cara

Strategi Perubahan

Aktiviti utama dlm memastikan matlamat


organisasi tercapai, pelaksanaannya adalah
tindakan secara praktikal

Strategi Kekuasaan
Pihak

atasan atau berkuasa menggunakan


autoriti formal dan kawalan untuk memaksa
kumpulannya berubah seperti yang dirancang
Menggunakan ganjaran pada perubahan
positif atau hukuman dan pengukuhan pada
perubahan negatif
Contoh: Sistem kad perakam waktu
Mengetip

kad perakam waktu sewaktu tiba dan


keluar pejabat
Mengenakan tindakan disiplin bagi yang
mengabaikannya

Strategi Pujukan
Memerlukan

kemahiran interpersonal pada


ketua atau agen perubahan
Agen perubahan perlu memiliki ilmu dan
kemahiran dalam perubahan yang hendak
disampaikan serta kelebihan mempengaruhi
kumpulan sasaran sehingga perubahan yang
dirancang dapat diterima oleh mereka
Contoh: Membudayakan penggunaan TMK dalam
kalangan guru dan murid

Strategi Pendidikan Semula


Penggunaan

maklumat baharu yang disediakan


oleh agen perubahan dan menyerahkan maklumat
tersebut kepada kumpulan sasaran untuk
menentukan rancangan mereka sendiri
Contoh: Guru perlu berupaya melaksanakan P&P
yg mampu melahirkan murid yg kreatif & inovatif.
IPG akan menyemak semula kurikulum latihan
utk memastikan tahap pencapaian, kekurangan
dikenal pasti dan ditambahbaikan

Strategi Memudah Cara


Kumpulan

sasaran menentukan
rancangan yang dipilih mereka dan agen
perubahan akan menghantar sumber yang
diperlukan kepada kumpulan sasaran
Contoh: Guru memilih untuk
melaksanakan aktiviti P&P berbantukan
komputer untuk kemahiran mengarang.
Pihak sekolah hendaklah berusaha
mendapatkan kemudahan teknikal
tersebut

Pembinaan Negara Bangsa (PNB)


Rakyat

yg mempunyai jati diri dan imej


Malaysia
Modal insan cemerlang / berminda kelas
pertama
Sumber manusia yang berkualiti yang
mampu mencapai Wawasan 2020
Pembinaan modal insan merangkumi proses
membentuk tenaga kerja yang berilmu,
berakhlak, berkemahiran, berdaya saing dan
berdaya tahan

Pengurusan Pendidikan
Pendidikan

ialah asas dalam pembinaan


modal insan bagi sesebuah negara
Aspek pendidikan:
Kepimpinan
Pengurusan

bilik darjah yang kondusif


Lanskap maklumat

Kepimpinan
Kepimpinan

menentukan bentuk
perubahan yang diperlukan serta penentu
kejayaan sesuatu perubahan
Pengurusan terpimpin bertanggungjawab
membentuk sekolah berkualiti

Kepimpinan
Ciri-ciri

Kepimpinan:
Pemimpin memimpin
Visi yang jelas dalam pengurusan
perubahan
Menubuhkan JK pelaksana
Menumpukan perhatian khusus pada
setiap perubahan
Mengutamakan elemen kemanusiaan

Pengurusan Bilik Darjah Kondusif


Bilik

darjah merupakan tempat murid


menerima pelajaran, dibimbing dan
diasuh, dicungkil bakat dan kelebihan
serta dilatih dengan nilai dan unsur
ketahanan diri
Elemen perubahan:
Pendekatan

berpusatkan murid
Kemudahan pengajaran dan pembelajaran
perlu dipelbagaikan dan ditambah

Lanskap Maklumat
Perkembangan

dalam bidang TMK


menjadi sebab sekolah perlu
mengemaskini maklumat dan komunikasi
pada peringkat sekolah
Murid memerlukan maklumat dan data
terkini
Perkara yang perlu diberi perhatian:
Pusat

sumber
Peranan guru

Bidang Keberhasilan Utama


Negara (NKRA)
4

sub-NKRA:
1. Memperluas dan memantapkan
pendidikan prasekolah
2. Meningkatkan kadar literasi dan
numerasi
3. Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi
4. Mengiktiraf Pengetua/Guru Besar
berprestasi cemerlang

Anda mungkin juga menyukai