Anda di halaman 1dari 5

U J I A N B U L A N A N P E RTA M A

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU (KHB)


TINGKATAN 2
Bahagian A
Nama: ________________________________
Tingkatan : __________________________
Jawab semua soalan di bawah.
1 Mengapakah dalam kerja membentuk logam lembut seperti aluminium, gandin
getah sangat sesuai digunakan?
A Tidak meninggalkan kesan ketukan
B Hasil ketukannya perlahan
C Alat ini ringan
D Alat ini mudah digunakan
2 Namakan alatan yang sesuai digunakan untuk mencairkan glu panas.
A Air gun
B Mesin jip
C Hot glue gun
D Stapler gun
3 Manakah antara berikut, bukan sifat aluminium?
A Berkarat
B Ringan
C Lembut
D Tidak mencemar
4 Namakan bahagian pada cordless screw driver yang berfungsi memegang
mata pemutar skru.
A Bindu
B Bateri
C Motor
D Pelaras

5 Berapakah sudut mata penebuk pusat?


A 75 C 45
B 60 D 30
6 Apakah fungsi jadual kerja dalam proses membuat projek?
A Memastikan kemasan projek sesuai
B Memastikan alatan digunakan sepenuhnya
C Memastikan projek siap dalam masa yang ditetapkan
D Mendisiplinkan pekerja
7 Manakah antara berikut, bukan aktiviti mencantum?
A Mengglu
C Meribet
B Merekat
D Mengemas
8 Manakah antara kemasan berikut, tidak kalis air?
A Semburan lekar jernih
B Syelek
C Tona kayu
D Cat licau
9 Nyatakan alatan yang diperlukan dalam proses mengukur.
A Pengukur keluli dan pita pengukur
B Pengukur keluli dan sesiku set
C Pensel dan pisau penanda
D Pensel dan pengukur keluli
10 Kerja menyapu syelek harus dilakukan pada______________.
A waktu malam
B waktu siang
C hari cuaca panas
D hari cuaca mendung
11 Alat yang digunakan untuk menggerudi lubang, memasang dan membuka
skru ialah ________.
A ribet
B penebuk pusat
C cordless screw driver
D skru benam sendiri
12 Bahan bukan logam yang digunakan untuk sistem paip di rumah ialah
_____________.
A PVC
B polisterin
C perspek
D fabrik

13 Nyatakan fungsi engsel?.


A Memotong kepingan logam nipis
B Menjadi sendi pada pintu
C Menanda sudut 90
D Menggerudi lubang kecil pada kayu
14 Apakah kelebihan menggunakan skru benam sendiri pada projek kepingan
logam?
A Proses menggerudi dan membenang dijalankan berterusan
B Tidak memerlukan penggunaan pemutar skru
C Menggunakan kepala jenis nat kepak
D Bahagian atas kepala skru benam sendiri akan sama paras dengan permukaan
logam
15 Kemasan untuk bahan logam ialah ________.
A cat licau
B syelek
C tona kayu
D varnis
16 Antara berikut, yang manakah adalah tujuan membuat dokumentasi?
A Menjadi bukti perlindungan
B Menepati jadual kerja yang ditetapkan
C Memudahkan kerja pembuatan
D Memahirkan diri dalam kerja penulisan
17 Berikut adalah benar tentang pengenalpastian
masalah, kecuali ___________________.
A membandingkan produk yang sedia ada
B mengadakan lawatan ke ekspo
C mengkaji keadaan persekitaran
D mengadakan sumbang saran atau perbincangan
18 Nyatakan langkah pertama dalam proses mereka cipta.
A Pemilihan projek
B Mengenal pasti masalah
C Perancangan projek
D Pendokumentasian reka cipta
19 Cat licau yang terlalu pekat boleh dicairkan dengan menggunakan
________________.
A turpentin
B thinner
C spirit metil
D air

20 Antara berikut, yang manakah digunakan sebagai kemasan terakhir?


A Lekar jernih
B Syelek
C Varnis
D Tona kayu
21 Antara berikut, alatan yang manakah digunakan untuk menanda garisan
pada kepingan logam?
A Pembaris keluli
B Penggarit
C Tolok penanda
D Penebuk pusat
22 Kesan calar pada permukaan kayu dapat dihilangkan dengan menggunakan
________.
A kertas las
B pengikis
C tepung penyumbat
D cat licau
23 Apakah yang boleh diterangkan semasa persembahan projek?
I Pembekal bahan binaan
II Fungsi projek
III Bahan yang digunakan untuk menghasilkan projek
IV Kos projek
A I, II dan III
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D I, II, III dan IV
24 Antara berikut, yang manakah bahan yang terdapat dalam pelbagai warna?
A Keluli lembut
B PVC
C Perspek
D Aluminium
25 Aluminium boleh didapati dalam bentuk ______________.
A kepingan
B bongkah
C serbuk
D rod

BAHAGIAN B
A. Isikan tempat-tempat kosong di bawah dengan jawapan yang sesuai.

reka bentuk
merivet
fungsi
dokumentasi

kertas las
glu panas
akrilik
aluminium

gandin getah
kos
PVC
teknologi

syelek
engsel
kemasan
persembahan

mengukur
perspek
penebuk pusat
menanda

1. ___________________ ialah pengetahuan dan pengajian mengenai usaha manusia mencipta


produk.
2. ___________________ memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita kerana ia
mempengaruhi setiap perkara yang kita lakukan.
3. Antara faktor-faktor yang mempengaruhi rekabentuk : ________________ dan
______________________.
4. ___________________merupakan sejenis logam bukan ferus.
5. Perspek dikenali juga sebagai kepingan ____________________.
6. Plastik Polyvinyl Chloride adalah nama penuh bagi _________________.
7. Pisau pemotong perspek digunakan untuk memotong _______________.
8. ___________________adalah satu laporan bertulis mengenai hasil rekaan seseorang.
9. Proses terakhir dalam proses reka bentuk ialah ____________________.
10. Kaedah ______________ boleh digunakan untuk mencantum logam nipis.
11. ____________________ mempunyai sudut hujung mata antara 60 0 - 900.
12. Projek kayu yang telah siap boleh disapu dengan bahan kemasan _________________.
13. Proses pembinaan melibatkan aktiviti _______________ dan _____________ pada bahan projek.
14. __________________ digunakan untuk melicinkan permukaan kayu sebelum proses kemasan
dilakukan.
15. Keluli lembut yang nipis dibentuk dengan menggunakan _____________.