Anda di halaman 1dari 2

PERANCANGAN TAHUNAN NILAM

SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA LINGGI


SESI 2015
BULAN
Januari

AKTIVITI-AKTIVITI
Pelancaran NILAM

Januari

Pelantikan Rakan Pembaca

Februari - Oktober

Rakan Pembaca

Februari - Oktober

Mesyuarat

Februari

Pembentukan Jawatankuasa
Induk dan Jawatankuasa Kerja
Unit Pustakawan

Februari

Pengedaran Borang Penggunaan


PSS mengikut kelas untuk mata
pelajaran Bahasa Malaysia dan
Bahasa Inggeris

Februari

Taklimat untuk murid dan guru


bagi Program NILAM

Februari - Oktober

Program NILAM setiap hari

TINDAKAN
Guru perpustakaan
AJK NILAM
Guru perpustakaan
AJK NILAM
Guru perpustakaan dan media
Guru perpustakaan
AJK NILAM
Guru kelas
Guru mata pelajaran Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris
Pentadbir sekolah
Guru perpustakaan dan media
Guru perpustakaan
AJK NILAM
Guru kelas
Guru mata pelajaran Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris
Guru perpustakaan dan media
Guru perpustakaan
AJK NILAM
Guru kelas
Guru mata pelajaran Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris
Guru perpustakaan dan media
Guru perpustakaan
AJK NILAM
Guru Matapelajaran Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris
Guru kelas
Guru perpustakaan
AJK NILAM
Guru Mata pelajaran Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris
Semua murid
AJK NILAM

Selasa dan Rabu pada waktu


perhimpunan pagi
Februari - Oktober

Pinjaman berkelompok

Mac Oktober

Penerbitan Buletin NILAM

Sepanjang tahun

Program NILAM bermula dari


Tahun 1 Tahun 6.

Sepanjang tahun

Oktober

Mengumpul data bacaan semua


murid.
Menghitung data dalam Buku
Rekod Bacaan.
Pengumpulan dan penghantaran
data Program NILAM ke PKG
Analisis data oleh Guru NILAM
dan mengemaskini Rekod
Program NILAM secara online.
Anugerah Peringkat Sekolah

November

Mesyuarat post mortem

Setiap bulan
Oktober
Mac, Mei, Ogos,
Oktober

Guru Mata pelajaran Bahasa


Malaysia dan Bahasa Inggeris
Semua murid
Guru perpustakaan
AJK NILAM
Guru Mata pelajaran Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris
Guru perpustakaan
Guru perpustakaan dan media
AJK NILAM
Guru Mata pelajaran Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris
Guru Mata pelajaran Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris
Semua murid
Semua murid
Guru perpustakaan dan media
AJK NILAM
Guru perpustakaan dan media
AJK NILAM
Guru perpustakaan dan media
AJK NILAM
Guru perpustakaan dan media
AJK NILAM
Pentadbir sekolah
Guru perpustakaan dan media
Guru perpustakaan
AJK NILAM
Guru kelas
Guru mata pelajaran Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris