Anda di halaman 1dari 18

KERTAS KERJA CADANGAN

SEKOLAH KEBANGSAAN SEKSYEN 27(2), SHAH ALAM


NO 4, JALAN PAYA LEBAR, 27/10, SEKSYEN 27,
40400, SHAH ALAM, SELANGOR
NO TEL : 03-51916642
NO FAX:03-51923723

PROGRAM CAKNA LINUS


SK SEKSYEN 27(2) SHAH ALAM.
Tarikh
Sepanjang Tahun

Tempat Cadangan
SK SEKSYEN 27(2) SHAH ALAM,

Sasaran
Semua Murid LINUS SK Seksyen 27(2),
seramai 42 orang

Anjuran
Program Khas Linus
dengan kerjasama
Unit Bimbingan & Kaunseling

1. PENGENALAN
Program LINUS adalah singkatan dari Literacy & Numeracy Screening di mana
MinisterKey Performance Indicators ( MKPI ) KPM telah menyasarkan bahawa semua
murid normal berkeupayaan untuk menguasai asas literasi dan numerasi selepas tiga
tahun mengikuti pendidikan rendah menjelang 2014.Justeru,setiap segala yang
diatur,disusun dan dijalankan adalah dengan satu hasrat iaitu kejayaan program
LINUS.

Sehubungan

perancangan

yang

dengan

itu,bagi

merealisasikan

baik,tersusun,terarah,bermatlamat

direncanakan.Perancangan

strategik

LINUS

hasrat
dan

merupakan

ini,satu
bermakna

satu

usaha

bentuk
perlu
untuk

menetapkan hala tuju perjalanan program LINUS sekolah ini agar dapat menyumbang
sesuatu kepada murid-murid tahap satu. Perancangan stategik yang disusun ini akan
menjadi pelan operasi bagi setiap program yang akan dilaksanakan oleh
Jawatankuasa LINUS sekolah ini
2. OBJEKTIF
2.1 Peratus murid yang menguasai kemahiran Literasi dan Numerasi meningkat tahun
ke tahun.
2.2 Semua murid dapat menguasai empat kemahiran asas matematik iaitu tambah,
tolak, darab dan bahagi.
2.3Semua murid dapat menguasai kemahiran asas Literasi .
2.4Sasaran 100% murid-murid tahun tiga 2013 menguasai semua kemahiran Literasi
dan Numerasi

3. Matlamat
3.1

Meningkatkan penguasaan kemahiran asas Literasi dan Numerasi murid-murid.

3..2

Meningkatkan

penguasaan

dan

penggunaan

Teknologi

Maklumat

dan

Komunikasi (TMK) dalam aktiviti / proses pengajaran pembelajaran


3.3

Memperkenal dan menyuburkan sistem pengajaran pembelajaran Literasi dan

Numerasi yang berkesan.


3.4

Meningkatkan penguasaan ilmu dan membudayakan Literasi dan Numerasi

dalam kehidupan murid-murid

4.

Sasaran :

4.1

Program ini memberi tumpuan dan penekanan terhadap semua murid LINUS

2013

5. ANGGARAN PERBELANJAAN
Bil
1

Perkara
Jumlah
Program Perjumpaan bersama ibu bapa murid
LINUS seramai 42 orang
-

Makan

&

minum

ibu

bapa,

guru

& RM500.00

penceramah jemputan
2

Ujian Klinik Dyslexia bersama Pn.Sariah (President RM1000.00

3
4

Dyslexia Malaysia)
Program Mentor Mentee Cakna Linus
Lain-lain kos

RM500.00

-Baner @ kain rentang pelancaran program

RM100.00

-Hadiah kepada murid LINUS (Buku Bacaan)

RM200.00

-Bahan fotostat(Latihan bersama guru/mentor)


Luar Jangka

RM200.00
RM500.00

JUMLAH KESELURUHAN

RM 3000.00

6. Jawatankuasa kerja
PENGERUSI

En.Mohamad b Hj Napis (Guru Besar)


4

NAIB PENGERUSI 1

Pn. Azizah Bt Salleh (PK Kurikulum)

NAIB PENGERUSI 2

En.Noor Hashimi B Hassan(PK Hem)

NAIB PENGERUSI 3

Pn.Rosnah Bt Abd.Rahman(PK Kokurikulum)

PENYELARAS 1

Pn.Kamsiah Bt Md. Kundor

SETIAUSAHA

Pn.Hasmiza Bt Mat Desa

NAIB S/U

En.Musafil Hapiz B Jaini

AJK LINUS

Pn.Rosfanizam @ Norfa Bt Roslan


Pn.Irmashelsiah Bt Ramlan
Pn.Marizan Bt Muhammad
Pn.Norabian Bt Hamzah
Pn. Muslinkhusaini Ibrahim
Pn.Roszila Bt Abdullah
Pn.Ospuriah Bt Mustapha
Pn.Sarah Bt Ishak
Pn.Azimah Bt Mohamad
Pn.Habibah Bt Muhammad @Basiron
Pn.Normazita Bt Idris
Pn.Hasmiza Bt Mat Desa
Pn.Fatimah Bt Abu Bakar
Pn.Rosnah Bt Muhammad
Pn Saniza Bt Abdullah Sani
Pn.Rosmawati Bt Mamat
Pn. Rokhiza Bt Long
Cik Rafizan Bt Abd Razak
En.Md.Lutfillah B Ibrahim
En.Ahmad Syarwan B Razak
En.Abdul Hakim B Alias

7. Senarai Mentor & Mentee

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nama Guru(Mentor)
Pn.Rosfanizam @ Norfa Bt Roslan
Pn.Irmashelsiah Bt Ramlan
Pn.Marizan Bt Muhammad
Pn.Norabian Bt Hamzah
Pn. Muslinkhusaini
Pn.Roszila Bt Abdullah
Pn.Norlina Bt Zamli
Pn.Ospuriah Bt Mustapha
Pn.Sarah Bt Ishak
Pn.Azimah Bt Mohamad
Pn.Habibah Bt Muhammad @Basiron
Pn.Normazita Bt Idris
Pn.Hasmiza Bt Mat Desa
Pn.Fatimah Abu Bakar
Pn.Rosnah Bt Muhammad
Pn Saniza Bt Abdullah Sani
Pn.Rosmawati Bt Mamat
Pn. Rokhiza Bt Long
Cik Rafizan Bt Abd Razak
En.Md.Lutfillah B Ibrahim
En.Ahmad Syarwan B Razak
En.Abdul Hakim B Alias
Catatan : Setiap orang guru akan mendapat 2 orang anak murid sebagai mentee
mereka, dan guru tersebut akan bertanggungjawab untuk memberi bimbingan
kepada mentee tersebut sehingga objektif dapat dicapai.

SENARAI NAMA MURID LINUS 2013

Rujuk lampiran

8. Tentatif Program
Bil
1
2
3

Aktiviti
Majlis Pelancaran Program CAKNA LINUS 2011
Program perjumpaan bersama ibu bapa murid LINUS
Ujian Klinik Dyslexia bersama Pn.Sariah Sarin (President

Tarikh
Mac
April
April

2
3

Yayasan Dyslexsia Malaysia)


Penyerahan mentor-mentee CAKNA LINUS
April
Latihan pengukuhan bersama mentor sepanjang tahun. April - Okt

Antaranya :
Kemahiran Bahasa Melayu

Kemahiran membaca dan menulis huruf

Membaca suku kata

Membina dan menulis suku kata

Membaca perkataan

Membina dan menulis perkataan

Membaca rangkai kata

Membina dan menulis rangkai kata

Membaca ayat

Membina dan menulis ayat tunggal


*rujuk rancangan tahunan literasi(program linus)

Kemahiran Matematik

4
5
6
7

Nombor bulatnhingga 10

Nombor bulat hingga 20

Tambah hingga 10

Tambah hingga 18

Tolak dalam lingkungan 10

Tolak dalam lingkungan 18

Wang hingga 10

Masa dan waktu

Ukuran panjang

Jisim

Isipadu cecair

Bentuk tiga dimensi(bentuk 3D)

Bentuk dua dimensi(bentuk 2D)


Ujian saringan
Penyediaan Laporan
Post mortem/ Tindakan susulan
Tamat

Okt
Okt
Okt
Nov

9. Tarikh dan Masa


Program akan dijalankan sepanjang tahun sehingga sifar LINUS

10. Penutup :
Diharap dengan komitmen yang diberikan oleh semua guru yang terlibat akan dapat
mencapai objektif program CAKNA LINUS yang sebenar. Program ini merupakan
usaha mengatasi masalah literasi dan numerasi pada peringkat awal persekolahan.
Komitmen semua pihak diharapkan agar matlamat program ini akan tercapai sesuai
dengan sasaran NKRA.

Disediakan oleh

Disemak oleh

Disahkan oleh

_____________________
(ROSMAWATI BT MAMAT)

CARTA ALIR PENGAGIHAN TUGASAN CAKNA LINUS

Mula

Perbincangan dengan pihak pentadbir


-Kertas Kerja dibentangkan

Cadangan diluluskan/ bajet lulus

Mesyuarat dengan AJK pelaksana.


-Taklimat ringkas tentang agihan tugas dan peranan.

Tamat

CARTA ALIR PELAKSANAAN CAKNA LINUS

Mula

Perasmian Program Cakna Linus

Penyerahan murid Linus ( Mentee) kepada guru ( Mentor)

Guru (mentor) menjalankan bimbingan bersama murid (mentee),


2 jam seminggu ( mengikut kelapangan masa guru)

Menjalankan ujian

Post mortem/ menilai keberhasilan program

10

SENARAI TUGAS GURU CAKNA LINUS


Bil
1

Nama Guru(Mentor)
Pn.Kamsiah Md Kundor

Tindakan
-Menyelaras program agar
berjalan dengan baik serta dapat
capai objektif
--Meyediakan bahan/lembaran
kerja kepada semua murid
kumpulan LITERASI tahun 1
apabila diperlukan.
-Agihkan lembaran kerja kepada
mentor mengikut waktu yg
ditetapkan.

Pn.Rosmawati Mamat

-Menyediakan kertas kerja


cadangan.
-Mendapatkan sumber kewangan

En.Ahmad Syarwan B.Razak

untuk melicinkan program


-Meyediakan bahan/lembaran
kerja kepada semua murid
kumpulan NUMERASI tahun 2
apabila diperlukan.
-Agihkan lembaran kerja kepada
mentor mengikut waktu yg
ditetapkan.

11

Pn. Kamsiah Bt Kundor

-Meyediakan bahan/lembaran
kerja kepada semua murid
kumpulan LITERASI tahun 2
apabila diperlukan.
-Agihkan lembaran kerja kepada
mentor mengikut waktu yg
ditetapkan.

Pn.Rahmah Bt Sirat

-Meyediakan bahan/lembaran
kerja kepada semua murid
kumpulan NUMERASI tahun 1
apabila diperlukan.
-Agihkan lembaran kerja kepada
mentor mengikut waktu yg
ditetapkan.

Pn.Rosfanizam @ Norfa Bt Roslan


Pn.Irmashelsiah Bt Ramlan
Pn.Marizan Bt Muhammad

-Menjalankan aktiviti membimbing


murid/mentee

Pn.Norabian Bt Hamzah

sebanyak

2jam

seminggu.(ikut kesesuaian waktu


guru)

Pn. Muslinkhusaini

-Mendidik

murid

menjalankan

lembaran kerja yang diberikan.


Pn.Roszila Bt Abdullah

-LITERASI membaca mengajar


murid membaca mengikut buku

Pn.Ospuriah Bt Mustapha

yang telah disediakan.


-NUMERASI mengajar murid

Pn.Sarah Bt Ishak

menguasai kemahiran Matematik.

Pn.Azimah Bt Mohamad

12

Pn.Habibah Bt Muhammad
Pn. Rozana Bt Abd.Halim
Pn.Normazita Bt Idris
Pn.Hasmiza Bt Mat Desa
Pn.Fatimah
Pn.Rosnah Bt Muhammad
-Menjalankan aktiviti membimbing
Pn Saniza Bt Abdullah Sani

murid/mentee sebanyak 2 jam


seminggu.(ikut kesesuaian waktu

Pn.Rosmawati Bt Mamat

guru)
-Mendidik

Pn. Rokhiza Bt Long

murid

menjalankan

lembaran kerja yang diberikan.


-LITERASI membaca mengajar

Cik Rafizan Bt Abd Razak

murid membaca mengikut buku


yang telah disediakan.

En.Md.Lutfillah B Ibrahim

-NUMERASI mengajar murid


menguasai kemahiran Matematik.

En.Ahmad Syarwan B Razak


En.Abdul Hakim B Alias
Pn.Norlina Bt Zamli

13

Ruj. Kami
Tarikh

: SKS27(2)/03/02/07/010
: 25 Februari 2013

UMNO Bahagian Kota Raja,


No. 8, Jalan Anggerik Vanilla Q31/Q,
Kota Kemuning, Seksyen 31,
40460 Shah Alam,
Selangor Darul Ehsan.
U.p: Ir Kamaruzzaman B Johari
Tuan,
MEMOHON PEMBIAYAAN PROGRAM CAKNA LINUS SK SEKSYEN 27(2) SHAH ALAM .
Perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Untuk makluman, S.K Seksyen 27(2) dengan kerjasama Program Khas LINUS dan Unit Bimbingan &
Kaunseling ingin memohon jasa baik daripada pihak tuan untuk membiayai Program Cakna LINUS Sekolah
Kebangsaan Seksyen 27(2) seperti ketetapan berikut :
Tarikh Program

: Mac hingga November

Sasaran

: Semua murid kumpulan LINUS seramai 42 orang.

Kos yang diperlukan

: RM 3000.00

4.
Pihak sekolah sangat berbesar hati sekiranya pihak tuan dapat membiayai program ini memandangkan
kos semakin meningkat. Segala permasalahan bolehlah diajukan kepada Pn. Azizah Bt Salleh di talian sekolah
03-5191 6642 / 019-2960566. Kerjasama dan bantuan daripada pihak tuan amatlah kami hargai.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Yang menjalankan tugas,

MOHAMAD BIN HJ NAPIS


GURU BESAR
S.K SEKSYEN 27(2)

Lampiran :

Kertas Kerja Cadangan

14

Ruj. Kami
Tarikh

: SKS27(2)/03/02/07/002
: 29 April 2011

Ketua Pegawai Eksekutif


Yayasan Pelajaran MARA
Tingkat 9, Medan MARA,
Jalan Raja Laut,
50810 Kuala Lumpur
u.p: Unit Program(En.Azlan)
Tuan,
PEMBERITAHUAN PERTUKARAN TARIKH & TEMPAT BAGI PROGRAM BENGKEL TEKNIK
MENJAWAB SOALAN UPSR 2011.
Perkara di atas adalah dirujuk.
1.

Untuk makluman tuan, S.K Seksyen 27(2) dengan kerjasama Unit Bimbingan & Kaunseling Sekolah dan
Guru S.K Seksyen 27(2) ingin memaklumkan kepada pihak tuan bahawa terdapat beberapa perubahan bagi
Program Teknik Menjawab Soalan. Maklumatnya adalah seperti ketetapan berikut:
Tarikh

: 10,11 dan 12 Jun 2011 (Jumaat, Sabtu dan Ahad)

Tempat Cadangan: Sime Darby Plantation Academy,Pulau Carey, Selangor Darul Ehsan
Sasaran

: Tahun 6 SK Seksyen 27(2), Shah Alam seramai 115 orang

4.
Pihak sekolah sangat berbesar sekiranya pihak tuan dapat membiayai program ini memandangkan kos
telah meningkat. Segala permasalahan bolehlah diajukan kepada Pn Ruslina Bt Mohd Yunus di talian sekolah
03-5191 6642 / 0133276869. Kerjasama dan bantuan daripada pihak tuan amatlah kami hargai.
Sekian, terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Yang menjalankan tugas,

MOHAMAD BIN HJ NAPIS


GURU BESAR
S.K SEKSYEN 27(2)

Lampiran :

Kertas Kerja Cadangan

15

TENTATIF PROGRAM
PERJUMPAAN BERSAMA IBU BAPA MURID LINUS &
UJIAN KLINIK DYSLEXSIA
TARIKH
MASA
TEMPAT

: 13 APRIL 2013 ( SABTU)


: 8.00 PAGI
: PUSAT SUMBER SK SEKSYEN 27(2) SHAH ALAM.

8.00 pagi

: Pendaftaran ibu bapa / penjaga

8.30 pagi

: Slot 1 ( Ceramah pengenalan kepada apa itu Dyslexsia?)


: Slot 2 ( Mengenali murid Dyslexsia)
(Disampaikan oleh Pn.Sariah Sarin, Presiden Yayasan Dyslexsia Malaysia)

10.30 pagi

: Rehat / makan pagi

11.00 pagi

: Ujian Klinik Dyslexsia


(Dijalankan oleh Pn.Sariah Sarin, Presiden Yayasan Dyslexsia Malaysia)

1.00 t/hari

: Bersurai

JAWATANKUASA KERJA PELAKSANA


PERJUMPAAN BERSAMA IBU BAPA MURID LINUS &
UJIAN KLINIK DYSLEXSIA

16

TARIKH
MASA
TEMPAT
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8

: 13 APRIL 2013 ( SABTU)


: 8.00 PAGI
: PUSAT SUMBER SK SEKSYEN 27(2) SHAH ALAM.

PERKARA
Penyambut Tetamu
Pendaftaran
Pengerusi Majlis
Buku Program
Siaraya

TINDAKAN
Semua Pentadbir sekolah
Pn.Irmashelsiah Bt Ramlan
Pn.Normazita Bt Idris
Pn.Rahmah Bt Sirat
En.Musafil Hapiz B Jaini

Kain Rentang
Persediaan Tempat

En.Ahmad Syarwan B Razak


Pn.Shuraya Bt Omar
Pn.Ospuriah Bt Mustapha

Jamuan

Pn.Dayang Norlidyawati Bt Awang Abu Bakar


Pn.Zuraidah Bt Piai

SENARAI GURU LINUS SK SEKSYEN 27(2)


TAHUN 1
1. Pn.Kamsiah Bt Md.Kundur
2. Pn.Irmashelsiah Bt Ramlan
3. Pn.Ospuriah Bt Mustapha
4. Pn.Rahmah Bt Sirat
5. Pn.Rosfanizam@ Norfa Bt Roslan
6. Pn.Dayang Norlidyawati Bt Awang Abu Bakar
7. En.Musafil Hapiz B Jaini

17

TAHUN 2
1. Pn.Hasmiza Bt Mat Desa
2. En.Abdul Hakim B Alias
3. Pn.Marizan Bt Muhammad
4. En.Ahmad Syarwan B Razak
5. Pn.Zuraidah Bt Piai

TAHUN 3
1. Pn.Syuraya Bt Omar
2. Pn.Rozana Bt Abdul Halim

18