Anda di halaman 1dari 73

ALAT-ALAT BEDAH

1. SCALPEL
2. GUNTING
3. FORCEPS
A. PINSET
B. KLEM

1. SCALPEL
1 | Alat-alat
Bedah

Scalpel adalah pisau


operasi

bentuknya

ada

macam:
a. Pointed
(ujungnya runcing, tajam)
b. Bellied (convex)
Selain
dimaksud

scalpel

diatas,

ada

yang
pula

istilah-istilah:
a. Scalpel blade
Adalah pisaunya saja

Gambar 1.1 Scalpel blade dengan


tanpa pegangannya.
berbagai ukuran

2 | Alat-alat
Bedah

b.
b.
b.
Scalpel handle
Adalah

pegangannya

saja tanpa pisau.


Dalam
perdagangan
yang

paling

banyak beredar
adalah : scalpel handle
no. 3 Gambar
dan no.1.2
4 ada
juga
no. 3L,
Scalpel
Handle
4L, 5, dan 7,8,9.

3 | Alat-alat
Bedah

Gambar 1.3 Scalpel Handle

Scalpel handle no. 3,


3L, dan 7,5dapat digunakan
untuk scalpel blade no. 9 s/d
n0. 17, no. 40 dan no. 10 A,
sedangkan scalpel handle no 4,
4L dan 9,8. Digunakan untuk
scalpel blade no. 18 s/d 25, no.
36, no. 50.
4 | Alat-alat
Bedah

Selain scalpel handle


yang

terbuat

dari

metal/

stainless steel, juga ada yang


terbuat dari plastic. Scalpel
handle ada yang steril dan nonsteril.
Gambar 1.4 Scalpel Handle dan blade

5 | Alat-alat
Bedah

Ada pula jenis-jenis


scalpel yang mempunyai nama
serta

kegunaan

tersendiri,

misalnya :
a. FISTULA KNIFE
b.

CON
E

KNIFE

6 | Alat-alat
Bedah

c.

DURA

KNIFE
d. TRIGEMINAL KNIFE
e.

MYOMATOME

7 | Alat-alat
Bedah

f.

RESECTION KNIFE

g. MENISCU KNIFE

8 | Alat-alat
Bedah

h. TENOTOME

2. GUNTING
Gunting adalah suatu
alat yang digunakan untuk
memotong sesuatu barang
atau suatu benda.Tergantung
dari macamnya benda yang
mau

digunting.

dibuatnya

Maka,

gunting-gunting

khusus dengan nama khusus


9 | Alat-alat
Bedah

pula.

Dalam

b.

Inggris

disebut scissors, dan dalam


bahasa

belanda

gunting

disebut

schaar/scharen,

sedangkan

dalam

bahasa

jerman disebut Schren.


2.1 Bandage scissors
Bandage

scissors

disebut juga verbandschaar


dalam

bahasa

Gunanya

adalah

belanda.
untuk

10 | A l a t - a l a t
Bedah

menggunting perban atau


gaas.
Ada

beberapa

macam type yang terkenal,


yaitu diantaranya:
1. TYPE LISTER(bersudut)

Gambar 2.1 Bandage Scissor

Ukuran

panjang

mulai dari 9 cm, 11,5 cm, 14

11 | A l a t - a l a t
Bedah

cm, 14,5 cm, 15,5 cm, 18


cm, 19 cm, 20 cm.
2. TYPE KNOWLES
(bersudut maupun

lurus-

tidak bersudut)
Ukuran panjang 14
cm, 14,5 cm.
3. TYPE

UNIVERSAL

YESCO (bersudut)
Ukuran panjang 18 cm.

12 | A l a t - a l a t
Bedah

2.2 Ligature scissors


Ligature

scissors

atau stitch scissors adalah


gunting

yang

digunakan

untuk menggunting jahitan


luka-luka. Umumnya ujung
gunting

yang

satu

13 | A l a t - a l a t
Bedah

melengkung

berupa

setengah lingkaran.
Ada

beberapa

macam type yang terkenal,


yaitu diantaranya:
1. Type Spencer
Ukuranpanjangnya 9 cm,
11,5 cm, 12,5 cm.
2. Type Littauer
Ukuranpanjang 13,5 cm,
14 cm, 16 cm
3. Type Northbent
14 | A l a t - a l a t
Bedah

(curved-bengkok),
ukuranpanjang 13 cm.
4. Ujung gunting tidak
melengkung
Type heath dengan
panjang 16 cm dan type
sistrunk dengan panjang
13,5
cm.

15 | A l a t - a l a t
Bedah
Gambar 2.2 Ligature Scissor

2.3

Surgical scissors
Surgical scissors atau
gunting
gunting

operasi
yang

adalah

digunakan

dalam pembedahan.

16 | A l a t - a l a t
Bedah
Gambar 2.3 Surgical Scissor

Pabrik

Aesculap

membuat bermacam-macam
model

serta

ukuran

panjangnya.

17 | A l a t - a l a t
Bedah

Ada

yang

ujungnya

kedua
lancip

(BC341-346)
Ada yang satu ujung
lancip, yang lainnya
tumpul (type lansingslender)- BC 303-

304
Ada yang satu ujung
lancip, yang lainnya
tumpul

(BC

320-

330)

18 | A l a t - a l a t
Bedah

Ada

yang

ujungnya

kedua
tidak

lancip (BC 313-317)


Keempat

model

tersebut

diatas ada yang lurus, ada


pula yang bengkok. Bila
kedua ujungnya tidak lancip
(runcing), bentuk tersebut
disebut type COOPER (BC
411-417).
Ada juga gunting-gunting
khusus untuk pembedahan

19 | A l a t - a l a t
Bedah

cardiovaskuler,

misalnya

type strully , type satinky.


Ada juga gunting-gunting
khusus untuk pembedahan
yang

dalam

dan

keperluan

untuk

ginekologi.

Tergolong disini:

Gunting abdominal
Gunting uterine

Ada pula gunting operasi


yang juga sekaligus dapat
digunakansebagai

20 | A l a t - a l a t
Bedah

DISSECTING SCISSORS,
seperti gunting-gunting:

Type mayo, mayostille,

mayo-noble,

mayo

Harrington,

mayo-lexer.
Type stille
Type lexer

Gambar 2.4 Dissecting Scissor

21 | A l a t - a l a t
Bedah

Untuk
menggunting

keperluan
iris

dan

strabismus

(mata).

Maka

dibuat

gunting-gunting

khusus seperti:

Probe pointed
Strabismus

22 | A l a t - a l a t
Bedah

Gambar 2.5 Probe pointed dan


Strabismus

2.4 Dissecting scissors


Dissecting
adalah

gunting

scissors
yang

digunakan untuk memotong


jaringan-jaringan

tubuh

23 | A l a t - a l a t
Bedah

untuk keperluan pelajaran


praktek.
Termasuk dalam golongan
ini :

Type metzenbaum
Type kilner
Type littler

Gambar
Type
bakey Scissor
2.6de
Dissecting
Cartilage scissors
24 | A l a t - a l a t
Bedah

Vessel &

tendon

scissors

2.5 Untuk keperluan Obsterik


Ada

macam

gunting yang harusdikenal,


yaitu:
a. Umbilical cord scissors
Gunanya
memotong

pusar

untuk
bayi

25 | A l a t - a l a t
Bedah

(navelstreng dalam bahasa


belandanya).

Ada 3 macam gunting pusar,


yaitu:
1. Umbilical cord
2.
Schumacher

26 | A l a t - a l a t
Bedah

3.

American pat

b. Episiotomy scissors
27 | A l a t - a l a t
Bedah

Gunanya

untuk

memotong (incision medial


atau

lateral)

vulva

(alat

kelamin wanita) di waktu


melahirkan

bayi,

untuk

mencegah robeknya dinding


perineum, yaitu antara anus
dan bagian bawah vagina.

Gambar 2.7
Episiotomy
Scissor

2.6
LAIN-LAIN
28 | A l a t - a l a t
Bedah

Termasuk
golongan

ini

dalam
adalah

diantaranya:
1. Vessel scissors
Vessel scissors ini
gunanya

untuk

menggunting
pembuluh-pembuluh,
karena itu ujungnya
selalu

runcing,

lancip.

29 | A l a t - a l a t
Bedah

Gambar 2.8 Vessel Scissors

2. Rectal scissors
Rectal scissors ini
gunanya
untuk
menggunting rectum.
30 | A l a t - a l a t
Bedah

Gambar 2.9 Rectal Scissors

3. FORCEPS
Forceps

adalah

suatu alat yang terdiri dari 2


keping

yang

saling

31 | A l a t - a l a t
Bedah

berhadapan,

yang

dapat

dikontrol (dapat dijepitkan


&

dilepaskan)

oleh

pegangan atau oleh tekanan


langsung

pada

keeping-

keping tersebut.
Dan

digunakan

untuk

menjepit, memegang suatu


benda.
Tergantung dari macamnya
benda yang akan dijepit,
maka

dibuat

bermacam-

macam forceps.
32 | A l a t - a l a t
Bedah

Jadi

forceps

dapat

digolongkan

dalam

golongan :
a. Pinset
b. Klem
c. Tang (gegep)

3.1 PINSET
Golongan pinset ini
terbagi

dalam

beberapa

bagian, diantaranya:
33 | A l a t - a l a t
Bedah

1. ANATOMISCHE
PINCET

atau

pinset

bahasa

inggris

anatomis
Dalam

dikenal dengan nama

THUMB FORCEPS atau


DISSECTING
FORCEPS.
Ciri-ciri

bagian

dalam belah kedua


ujungnya

bergaris-

garis horizontal. Ada


yang lurus dan ada
34 | A l a t - a l a t
Bedah

yang

bengkok

(curved).

Ukuran

panjang mulai dari


4,5, 5, 5, 6,
7,8,10, dan 12.
2. CHIRURGISCHE
PINCET

atau

pinset

Gambar 3.1 Anatomische pincet


operasi

35 | A l a t - a l a t
Bedah

Ciri-ciri : ujung pinset


kedua-duanya

bergigi,

ada yang bergigi 1 x 2,


2 x 3, 3 x 4, artinya 1 x
2 yaitu ujung pinset
yang sebelah bergigi 1
dan yang sebelah lagi
bergigi 2 dan begitu
seterusnya.
Gambar 3.2 Chirurgische Pincet

36 | A l a t - a l a t
Bedah

3. PINSET SPESIAL
a. TUMOR

&

VESSEL
FORCEPS

37 | A l a t - a l a t
Bedah

b.
Gambar 3.3 Tumor & Vessel Forceps

INTESTINAL
FORCEPS

Gambar 3.4 Intestinal Forceps

38 | A l a t - a l a t
Bedah
Gambar 3.5 Lung Dissecting Forceps

c. LUNG
DISSECTING
FORCEPS

d. HYPOPHYSEAL
FORCEPS

39 | A l a t - a l a t
Bedah

Gambar 3.6 Hypophyseal Forceps

4. CILIA PINSET
Cilia pinset atau cilia
forceps

adalah

pin

40 | A l a t - a l a t
Bedah

setuntuk

menjepit

mencabut

dan

rambut,

biasanya rambut alis mata


atau

jenggot.

Cilia

ada

yang

forceps

menyebutnya

dengan

nama : EPILATION &


ENTIMOLOGICAL
FORCEPS.

Gambar 3.7 Cilia Forceps

41 | A l a t - a l a t
Bedah

5.

MICRO-SUTURE
TYING FORCEPS

42 | A l a t - a l a t
Bedah

Pinset

ini

digunakan

untuk mengikat benang


jahit.

Kedua

ujungnya

dan

langsing.

runcing
Alat-alat

mikro

digunakan
pembedahan

ini
untuk

plastik,

microsurgery.

Gambar 3.8 Micro Suture Tying Forceps

43 | A l a t - a l a t
Bedah

6. SPLINTER
FORCEPS

44 | A l a t - a l a t
Bedah

Splinter forceps ini


ada 2 macam, yaitu yang
berupa

pinset

maupun

berupa tang.
Ciri-ciri:
forceps
berupa

kedua
ini

runcing

ujung

Gunanya

ujung
tombak.

untuk mencabut

keluar

perlahan-lahan

kepingan-kepingan
yang

dan

menancap

permukaan

kulit

apapun
di
tubuh

seperti kesusuban bambu dll.


45 | A l a t - a l a t
Bedah

Gambar 3.9 Splinter Forceps

7.

PINSET TELINGA
Pinset telinga disebut
dalam

bahasa

belanda

OOR-PINCET,
sedangkan dalam bahasa
46 | A l a t - a l a t
Bedah

inggris EAR DRESSING


FORCEPS

atau

EAR

FORCEPS.
Pinset

telinga

ini

berguna untuk mengambil


keluar benda-benda asing
dari dalam rongga telinga.
Contohnya
BODY

FOREIGN
REMOVING

FORCEPS.

47 | A l a t - a l a t
Bedah
Gambar 3.10 Pinset Telinga

8. PINSET

AGRAVE
Pinset

agrave

disebut

dalam

bahasa

inggrisnya adalah Suture


Clip

Applying

forcep,

yang

gunanya

untuk

menjepitkan

clip

pada

48 | A l a t - a l a t
Bedah

luka-luka sehingga luka


itu tidak terbuka.
Yang

digunakan

paling sering adalah dari


ukuran panjang 13 cm
dan 16 cm. Juga tersedia
ukuran panjang 12 cm
dan 12 cm.
Ciri-Ciri:
pinset
dibawah

kedua

ujung

bergerigi

dan

kedua

gigi

tersebut terdapat dalam


perdagangan

ada

49 | A l a t - a l a t
Bedah

bermacam-macam

type,

diantaranya:
Type Michel
Type Hegenbart
Type Farkas
Type Wachenfeldt

50 | A l a t - a l a t
Bedah

Gambar 3.11 Pinset Agrave

9.
STERILISEER PINCET
Pinset ini digunakan
untuk

menjepit

benda

yang

sesuatu
ingin

di

sterilisir.
Apabila benda yang
ingin dijepit besar dan berat
maka digunakan alat yang
51 | A l a t - a l a t
Bedah

disebut

STERILISEER-

TANG atau STERILIZER


FORCEPS.

3.2 KLEM
Klem

atau

clamp

adalah suatu alat untuk


menjepit (memegang dan
menekan) sesuatu benda.
Klem

tersebut

bisa

Gambar 3.12 Steriliseer Pincet

berupa

jepitan

penggunaannya
dengan
langsung
keeping

cara
pada

yang

adalah
menekan
kedua
dengan

52 | A l a t - a l a t
Bedah

menggunakan jempol dan


jari

telunjuk

(seperti

Bulldog Clamp), ada juga


yang

penggunaannya

memakai
seperti

pegangan
alat

gunting

dengan adanya cantelan


sehingga
tidak

bila
bisa

terkunci
terbuka

kembali (seperti Stomach


clamp

atau

Appendix

clamp), ada juga yang


dijepit

dengan

53 | A l a t - a l a t
Bedah

menggunakan alat mur


bersayap
(seperti

yang

diputar

Circumcision

clamp).
Berikut ini adalah jenisjenis dari klem, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Arterie klem
Bulldog klem
Periteneum klem
Hysterektomie klem
Doek klem
Circumcision klem
Abdominal klem
Umbilical cor klem

1. ARTERI KLEM
54 | A l a t - a l a t
Bedah

Arteri klem merupakan


tergolong

alat

seperti

pegangan gunting dengan


cantelan,

yang

disebut

dalam bahasa inggrisnya


RATCHET MULTIPLE,
sedangkan

kedua

kepingnya

dihubungkan

satu dengan yang lainnya


dengan BOX LOCK atau
BOX JOINT. Ada juga
yang

dengan

sekrup

(SCREW LOCK).
55 | A l a t - a l a t
Bedah

Kedua

keeping

jepitan bagian atas ada


yang

lurus

(straight),

bengkok (curved), atau


spesial model.
Baik dari yang lurus
maupun bengkok, arteri
klem dapat digolongkan
lagi menjadi 2 bagian
yang besar, yaitu:

Yang ujungnya
56 | A l a t - a l a t
Bedah

bergigi
Yang ujungnya tidak
Bergigi

2.

BULLDOG CLAMP
Bulldog clamp ini
tergolong

juga

arteri

klem atau Hemostatic


forcep, sebab gunanya
57 | A l a t - a l a t
Bedah

adalah untuk menjepit


luka agar darah tidak
mengalir keluar.
Bentuknya
pincet,

hanya

seperti
cara

menggunakannya agak
berbeda,

yaitu

bila

ditekan dengan jempol


dan jari, klemnya akan
terbuka sedangkan bila
dilepaskan

klem

tersebut akan menjepit.

58 | A l a t - a l a t
Bedah

3. PERITONEUM
KLEM
Klem ini disebut dalam
bahasa

inggris

yaitu

59 | A l a t - a l a t
Bedah

peritoneum

forceps.

Peritoneum

artinya

selaput perut. Type yang


terkenal

adalah

type

Milkuliez,

yang

mempunyai

ujung

bergerigi

dan

bentuk

klemnya agak bengkok


(curved).

Ukuran

panjangnya ada yang 14


cm (Baby Milkuliez),
18 cm, 18 cm, 20 cm,
20 cm, 23 cm. Bagian
60 | A l a t - a l a t
Bedah

dalam

ujung

klem

bergaris-garis , ada yang


horizontal dan ada yang
vertikal.

4. HYSTEREKTOMIE
KLEM
Dalam

bahasa

inggrisnya

dikenal

61 | A l a t - a l a t
Bedah

dengan

nama

yaitu

Hysteretomy Forcep.
Alat ini digunakan
dalam gynekologi untuk
menjepit

dalam

pembedahan uterus.

62 | A l a t - a l a t
Bedah

5. DOEK KLEM
Doek
dalam
inggrisnya

klem

atau
bahasa

TOWEL

CLAMPS, adalah alat


untuk menejepit kain,
terutama kain operasi
,yaitu kain linen yang
tengahnya

berlobang

63 | A l a t - a l a t
Bedah

yang diletakkan di atas


tubuh

yang

mau

adalah

kain

dioperasi.
Caranya

dijepit oleh doek klem


berupa

biji

dibagian

pinggirannya

dan

dibiarkan menggantung,
dengan
kain

maksud

tidak

agar

bergerak-

gerak.

64 | A l a t - a l a t
Bedah

Klem ini bentuknya


seperti Bulldong klem,
jepitannya terbuka bila
ditekan dan menjepit
bila dilepaskan.
Ada
Doekklem
Clamps)
bentuknya

pula

jenis
(Towel
yang
seperti

pegangan gunting, yaitu


dari Type BACKHAUS,
dengan ujung runcing.
65 | A l a t - a l a t
Bedah

Sering
digunakan
menjepit
mengambil

juga
untuk
dan
handuk

(Towel) dari autoclaf.

6.

CIRCUMCISION
CLAMP
66 | A l a t - a l a t
Bedah

Klem ini mempunyai


bentuk spesifik dan cara
menjepitnya pun berbeda,
yaitu dengan

memutar

mur bersayap.
Alat ini digunakan
untuk

menyunati

kulit

luar alat kelamin lakilaki.


7.

ABDOMINAL
CLAMPS
67 | A l a t - a l a t
Bedah

Termasuk

dalam

golongan ini klem-klem


untuk

menjepit

bagian

dalam isi perut, seperti:

DarmKlem
(Intestinal Clamp)

Maagklem ( Stomach
Clamp)
68 | A l a t - a l a t
Bedah


Pylorus Clamp

69 | A l a t - a l a t
Bedah

Appendectomy
Clamp

Anastomosis Clamp

70 | A l a t - a l a t
Bedah

8. UMBILICAL CORD
CLAMP
Alat ini digunakan
untuk menjepit tali pusar
bayi.
Pabrik
memproduksi

Aesculap
Type

Collin dan Type Sztehlo


yang terbuat dari metal

71 | A l a t - a l a t
Bedah

SS. Pabrik Atom jepang


membuatnya dari plastik.

DAFTAR
PUSTAKA
72 | A l a t - a l a t
Bedah

Hdw, Hartono. 2002 .


Mengenal alat-alat
kesehatan & kedokteran .
Sumber Gambar. Dapat
diakses melalui :
www.google.com

73 | A l a t - a l a t
Bedah