Anda di halaman 1dari 17

Hai, adik-adik!!

Hari ini kakak akan mengajar


tentang topik

GOLONGAN KATA
Selamat belajar!!!!

KATA
NAMA
AM

KATA
NAMA
KHAS

KATA
GANTI
NAMA

KATA
NAMA AM
Merujuk benda, perkara, atau
konsep yang umum sifatnya

Di eja dengan huruf kecil


kecuali pada permulaan ayat

Terdapat 2 bahagian kata nama


am iaitu benda bernyawa dan tak
bernyawa

Benda
Bernyawa
Manusia
Tempat

Haiwan

Benda
Bukan
Bernyawa
Benda

Tumbuh
an

Soalan
Beberapa orang ________ sedang bekerja
membersihkan longkang di taman
perumahan ketika matahari mula
menampakkan diri.
A amah
C hamba
B
staf
D buruh
Jawapan yang paling tepat
ialah buruh. Kata nama am
buruh ialah kategori benda
bernyawa.

KATA NAMA
KHAS Merujuk

benda, perkara, atau


konsep yang bersifat khusus.

Haa..dengar
tu adik-adik!

Dieja dengan huruf besar pada


huruf pertama setiap perkataan.

Dibahagikan 2 kumpulan iaitu


bernyawa dan tak bernyawa.

Manusia

Bukan Manusia
Jibrail

Karmil
a
Ahmad
Naim
Tuanku Mizan
Ibni Sultan
Zainal Abidin

Sang
Kancil
Si
Belang
Tompok

Kata Nama Khas


-Bernyawa-

Banguna
n

Angkasapuri

Bandar
Temerloh
New
York

Menara
Kuala Lumpur

Tokyo
Kangar
Serdang

Wisma Putra
Pusat Dagangan
Dunia Putra

Kampar

Negeri/Negar
a
Perak

Australia
Jepun
Sabah
Tajuk Buku/Filem/Lagu
Meniti Kaca
Paloh
Negaraku

Kata Nama Khas


-Tak Bernyawa-

Soalan
Kenal pasti perkataan kata nama khas, kemudian
betulkan perkataan tersebut.

Pada pagi sabtu yang lalu, saya sempat berbincang


dengan encik murad. Kami berbincang tentang novel
yang berjudul julia.

Encik Murad ialah ialah nama orang, manakala Julia


ialah tajuk novel. Mereka ini ialah kata nama khas.
Oleh itu perlu dieja huruf besar pada huruf besar.

Kata Ganti Nama ialah perkataan yang


menjadi pengganti Kata Nama Am dan Kata
Nama Khas
Kata Ganti
bahagian:

Kata
Ganti Nama

Nama

terbahagi

kepada

Kata Ganti Nama


Diri
Kata Ganti
Nama Tanya
Kata Ganti Nama
Tunjuk
Kata Ganti Nama
Tempat

Diri Pertama

Diri Kedua

saya, aku,
kami,
patik,hamba,
kita

anda , awak,
kamu,
tuanku,
kalian

Diri
Ketiga
Beliau,
mereka, dia,
baginda,
nya

Terdapat 3
bahagian Kata
Ganti Nama Diri

Kata Ganti
Diri Pertama
Aku
(tunggal)

Saya
(tunggal)

Beta
(tunggal)

Patik
(tunggal)

Pengguna
an

Contoh Ayat

1.
Aku akan

Untuk diri sendiri


menunggu kamu di
apabila bercakap dengan
tepi jalan esok.
kenalan yang sangat rapat
2.
Ya Allah, aku
(mesra) dan Tuhan.
mohon agar
dimurahkan olehMu
rezekiku.
Untuk diri sendiri
Saya harap para
apabila baru bercakap
penonton dapat
dengan orang yang baru
bertenang dan bersabar.
dikenal atau ucapan rasmi.
Untuk raja, sultan atau
kerabat diraja apabila
bertitah kepada rakyat.

Dengan ini, beta


merasmikan Ucapan
Pembukaan Sukan
Malaysia 2007.

Untuk diri sendiri


(rakyat) apabila bercakap
dengan raja dan kerabat
diraja.

Patik akan
melaksanakan titah
perintah tuanku.

Kata Ganti
Diri Pertama
Hamba
(tunggal)

Daku
(tunggal)

Kita (jamak)

kami
(jamak)

Pengguna
an

Untuk diri sendiri pada


zaman dahulu apabila
bercakap sesama rakyat.

Untuk tulisan atau


nyayian sebagai objek kata
sendi /kata kerja transitif
yang diakhiri huruf n.
Untuk diri sendiri, dan
menyertakan diri orang
kedua.
Untuk diri orang yang
berkata dan temannya
apabila bercakap dengan
orang kedua.

Contoh Ayat
Hamba ini pedagang
dari kampung
seberang.

Ingatkah engkau pada


pesanan daku tempoh
hari?
Kita hendaklah menjaga
kebersihan alam sekita.

Kami bangga menjadi


rakyat Malaysia yang
hidup bersatu padu.

Kata Ganti
Diri Kedua
Awak
(tunggal)

Engkau
(tunggal)

Dikau (tunggal)

Pengguna
an

Untuk diri orang


kedua yang rapat
hubungannya dengan
kita.

Untuk diri orang


kedua yang rapat
hubungannya dengan
kita.

Untuk tulisan atau


nyayian sebagai objek kata
sendi /kata kerja transitif
yang diakhiri huruf n.

Contoh Ayat

Awak mesti datang


ke rumah saya.

Aku akan bantu engkau


mengemas rumah.

Aku akan
memperkenalkan dikau
kepada ibunya.

Kata Ganti
Diri Ketiga
Dia (tunggal)

Beliau (tunggal)

Kamu (tunggal
dan jamak)

Pengguna
an

Untuk diri orang ketiga


yang umum (rakan, orang
biasa).

Untuk diri orang ketiga


yang kiat hormati (ibu
bapa, guru, menteri)

Untuk diri orang kedua


yang rapat dengan kita.

Contoh Ayat
Ahmad didenda kerana
dia tidak menyiapkan
kerja
sekolah
yang
diberi.

Beliau merupakan
Pengerusi Persatuan
Sejarah SMK Seri
Cemerlang.

Bilakah kamu akan


datang ke rumah
nenek?

Kata Ganti
Diri Ketiga
Mereka (jamak)

Anda (tunggal)

Kalian (tunggal
dan jamak)

Pengguna
an

Contoh Ayat

Untuk diri orang ketiga


yang bilangannya lebih
daripada seorang.

Mereka datang ke
sekolah
dengan
menaiki bas.

Untuk diri orang kedua


apabila tidak berhadapan
dengan kita.

Saya harap anda


terhibur dengan lagu
itu. kata juruhebah itu.

Untuk beberapa orang


yang diajak bercakap.

Inginkah kalian
menyertai rombongan
ke Pulau Kapas pada
hujung minggu ini?

Soalan
_____________ berjanji akan menyiapkan
tugasan itu esok. kata kedua-dua murid
itu kepada Cikgu Amir.
A Saya
C Kita
B
Kami
D Mereka

Jawapan yang paling tepat


ialah Kami. Kata ganti
nama diri orang Kami
menunjukkan orang yang
memulakan perbualan.
Dalam konteks ayat ini,
kedua-dua murid
menunjukkan bilangan yang