Anda di halaman 1dari 14

INSTRUMEN

LITERASI
MEMBACA

1.

Menamakan huruf yang ditunjukkan oleh


guru.
a)

1.

Menamakan huruf vokal.


2.

i
b)

4.

5.

Menamakan huruf konsonan.


1.

4.

3.

n
8.

t
5.

2.

r
6.

l
9.

3.

s
10.

d
7.

Nota guru:
Konstruk 1: Keupayaan menamakan huruf vokal dan huruf konsonan.

2.

Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh


guru.

1.

ye

2.

3.

bo

4.

5.

hu

ni

ga

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru:
Konstruk 2: Keupayaan membunyikan suku kata terbuka.

3.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh


guru.

1.

2.

reka

bayu
4.

3.

kole

pedati

5.

tetamu
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru:
Konstruk 3: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata terbuka.

4.

Membunyikan suku kata yang ditunjukkan oleh


guru.
1.

hap
2.

nis
3.

tum
4.

dok

5.

reh
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.
Nota guru:
Konstruk 4: Keupayaan membunyikan suku kata tertutup.

5.

Membaca perkataan yang ditunjukkan oleh


guru.

1.

esok
2.

harus
3.

jinak
4.

pesta
5.

lontar
6.

sedikit
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.
Nota guru:
Konstruk 5: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata
tertutup.

1.

along
2.

3.

pangkat
4.

5.

goreng

dukung

samping

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
Nota guru:
Konstruk 6: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi suku kata tertutup
ng.

1.

canai
2.

kacau
3.

baloi
4.

lemau
5.

rambai
Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.
Nota guru:
Konstruk 7: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi
diftong.

1.

ruas
2.

diam
3.

sauk
4.

naik
5.

kualiti
Catatan:
1. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru:
Konstruk 8: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi vokal
berganding.

1.

nyala
2.

3.

syukur
4.

5.

monyet

hangus

grafik

Catatan:
1. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru:
Konstruk 9: Keupayaan membaca perkataan yang mengandungi digraf dan konsonan
bergabung.

1.

berlatih
2.

3.

jemputan
4.

5.

menelan

menjolok

tersangkut

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
2. Guru perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.

Nota guru:
Konstruk 10: Keupayaan membaca perkataan berimbuhan awalan dan
akhiran.

10

11.

Membaca ayat yang ditunjukkan oleh


guru.

1.

Guru gunting kertas warna.

2.

Petani menternak
kambing biri-biri.

3.

4.

Kraf tangan Malaysia


sangat cantik.
Jari saya berdarah
kerana terkena
pisau.

Catatan:
1. Jawapan sama ada dengan sebutan e taling atau e pepet hendaklah
diterima.
Nota guru:
Konstruk 11: Keupayaan membaca ayat mudah.

11

12.

Membaca ayat yang ditunjukkan oleh

2. Guru
perlu membimbing murid menyebut sebutan yang betul.
guru.

Nota guru:
Konstruk 11: Keupayaan membaca ayat mudah.

11

12. Baca petikan dan jawab soalan yang dikemukakan


oleh guru.

Pekebun tanam sayur.


Pekebun tanam sayur sawi dan
peria.
Pe kebun petik sayur pada
waktu petang.
Pekebun menjual sayur di pasar
tani.

1. Siapakah tanam sayur?

2. Bilakah pekebun petik sayur?

3. Di manakah pekebun menjual sayur?


Nota guru:
Konstruk 12: Keupayaan membaca dan memahami bahan rangsangan.

12