Anda di halaman 1dari 13

PENGAJIAN KURIKULUM

PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK


(PAK 3023)
PROGRAM HEAD START
NAMA AHLI KUMPULAN:
HAMAH LATHA A/P SUMNADE
KASTURI A/P MURUGAN
ONG ROU QUAN
TANG LOK LEE

Semakan di Prasekolah Seri Mawar


Program Head Start
1. Penglibatan Ibu
Bapa
2. Makanan/
Keselamatan
3. Bahan bantu
mengajar
4. Aktiviti luar
5. Kreativiti

6. Keselamatan
7. Persekitaran
8. Pencapaian kanakkanak
9. Peranan guru
10. Kanak-kanak
berkeperluan khas

1.Penglibatan ibu bapa


Kanak-kanak ibu bapa prasekolah
Seri Mawar memberi kerjasama dan
komitmen yang sepenuhnya.
Contoh, hari keluarga.
Pendapatan ibu bapa

Makanan dan kesihatan


Menyediakan sarapan dan kudapan
pagi
Makanan disediakan mengikut menu.
Makanan yang seimbang dan
berkhasiat (mengikut aktiviti harian
di prasekolah).

Bahan bantu mengajar


Bahan hendaklah yang konkrit,
boleh
dilihat danbersesuaian dengan
kehidupan.
Bahan bantu mengajar yang
pelbagai.

Aktiviti luar
Guru prasekolah Seri Mawar
menjalankan aktiviti luar.
Tujuannya untuk mengembangkan
dan membina kemahiran motor kasar
dan halus.
Contohnya aktiviti pasir, air dan main
gelongsor dan buaian.

Kreativiti
Menyediakan peluangluas untuk
perkembanganminat, menggunakanaras
keupayaan, perkembangan dengan gaya
pembelajaran dijangkakan.
Guru menyediakan pelbagai aktiviti yang
kreatif dan perlatan adan meningkatkan tahap
kesukaran,kerumitan dan cabaran pada
setiap aktiviti.
Contohnya, pertandingan melukis, menyanyi
dan sebagainya.

Keselamatan
Guru prasekolah memastikan
keselamatan kanak-kanak terjamin
sepanjang melakukan aktiviti di
dalam dan luar kelas.
Contohnya, kanak-kanak tidak
dibenarkan masuk ke dapur.
Alat-alat tajam seperti pisau dan
gunting disimpan dalam tempat yang
selamat dan jauh daripada
pandangan kanak-kanak.

Persekitaraan
Persekitaraan di Prasekolah Seri
Mawar mempunyai persekitaraan
yang ceria dan kondusif.
Persekitaran yang luas dan tidak
berbahaya akan membantu kanakkanak bergerak dengan bebas.

Pencapaian kanak-kanak
Guru prasekolah memastikan
perkembangan menyeluruh dari segi
jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sosial (JERIS).
Penilaian dan pentaksiran terhadap
kanak-kanak akan diambil oleh guru
prasekolah setiap tahun.

PERANAN GURU
Peranan guru prasekolah amat
penting dalam perkembangan kanakkanak secara menyeluruh.
Merancang proses P&P dengan
lancar.
Menyediakan ABM yang sesuai
kepada kanak-kanak.

Kanak-kanak berkeperluan
khas

Prasekolah Seri Mawar tidak


mengambil kanak-kanak
berkeperluan khas.
Mereka tidak mengikuti dan
mengaplikasikan program Head Start
dalam pengambilan kanak-kanak.

Sekian terima kasih