Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Mata Pelajaran

Tarikh

20 Januari 2015 (Selasa)

Pendidikan Jasmani

Masa

7.45-8.15 pagi (30 minit)

Tahun

2J

Bilangan Pelajar

36 Orang

Tunjang

Kemahiran (Manipulasi Alatan)

Tajuk

Menggolek Bola

Standard Kandungan:

1.4 Berkebolehan melakukan kemahiran manipulasi alatan dengan lakuan yang betul.
2.3 Memahami konsep dan prinsip asas kemahiran manipulasi alatan.
5.2 Mempunyai keyakinan, dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal.

Standard Pembelajaran: 1.4.2 Menggolek bola pada satu jarak.


2.3.2 Mengenal pasti postur badan semasa melakukan kemahiran manipulasi alatan.
5.2.1 Melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif.
Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar pernah menjalankan latihan menggolek bola ke sasaran pada P&P yang lepas.
Hasil Pembelajaran
Psikomotor

: Pada akhir aktiviti pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat :


: Menggolek bola dengan menggunakan sebelah tangan ke sasaran yang berbeza jarak
(2meter, 3 meter, 5 meter) dengan lakuan yang betul semasa menjalankan aktiviti Saya Menggolek Bola dan
Menggolek Bolaku.

Kognitif

: Menyatakan sekurang-kurangnya 2 fasa pergerakan yang perlu diambil perhatian semasa menggolek bola.
(mata pandang bola, mengayun tangan dari belakang, ikut lajak)

Afektif

: Melibatkan diri secara aktif dan menunjukkan rasa keberanian semasa menerima cabaran permainan kecil
Bola Terowong.

Penerapan nilai

: Kerjasama, tanggungjawab, yakin diri

Unsur KBKK

: Membuat banding beza

Penggabungjalinan

: Pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.

Kesepaduan

: Sains (bahagian tubuh badan)

Bahan Sumber P&P

:
Bil

Bahagian /
Masa
Permulaan

Aktiviti

Bahan sumber P&P / Peralatan

1.

Wisel

2.

Skital

12

4.

Bola

5.

Gelung

20

Standard Pembelajaran

(5 minit)
1. Memanaskan badan:
Memanaskan
badan:

Jumlah

Berlari anak di kawasan padang

Standard Kandungan
1. Guru memastikan tahap kesihatan
pelajar dan menasihati murid yang
kurang sihat supaya melakukan
aktiviti mengikut kemampuan sendiri.
2. Guru mengiringi pelajar menjalankan
aktiviti memanas badan. (berlari anak
di kawasan padang)

BSPP /
Catatan
Alatan:
Wisel, skital,
bola

Strategi:
Memusatkan
guru dan
murid.

PP PP PP

Regangan kepala
Senaman regangan

PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
G
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP PP PP
P = Pelajar
G = Guru

2. Apabila wisel ditiup dengan panjang,


murid membentukkan satu bulatan.
3. Murid melakukan senaman regangan
dalam bulatan mengikut lakuan guru.
Regangan kepala

Regangan tangan

1. Pusingkan tengkuk ke kiri dengan


meletakkan tangan di sisi pipi dan
tahan selama 8 saat.
2. Ulang perlakuan dengan menukar
arah ke kanan, atas,dan bawah.
Regangan tangan
1. Bengkokkan tangan kiri perlahanlahan sehingga jari menyentuh
belakang bahu dan tahan selama
8 saat.
2. Ulang perlakuan dengan menukar
arah ke kanan.

Regengan badan

Regengan badan
1. Luruskan kedua-dua tangan dan
bengkokkan pinggang ke arah kiri.
2. Tahan selama 8 saat .
3. Ulang perlakuan dengan menukar
arah ke kanan.

Regangan kaki
Regangan kaki
1. Bengkokkan lutut dan tarik ke
bahagian dada.
2. Tahan selama 8 saat .
3. Ulang perlakuan dengan menukar
kaki kanan.

Regangan dengan
menggunakan alatan (Bola)

Regangan dengan menggunakan


alatan (Bola)
1. Murid-murid menggolek bola ke arah
lawan jam.
2. Setiap murid mengilas badan ke
kanan dan kiri semasa mengolek
bola kepada rakan di sebelah dan
sebaliknya menerima bola).

Perkembanga Penerangan guru


n

1. Guru memberi penerangan


tentang cara mengolek bola.

1. Guru memberitahu murid bahawa


mereka akan belajar Menggolek
Bola pada hari ini.

Alatan:
Wisel,gambar
, bola

(3 minit)
P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

P = Pelajar

Fasa pergerakan menggolek


bola:

P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

G = Guru

2. Guru memberi penerangan tentang


cara mengolek bola dan fasa
pergerakan yang betul.

Fasa persediaan:
Satu kaki di depan dan
satu kaki di belakang.
Membongkokkan badan.
Fasa mengolek:
Mata pandang bola
Mengayun tangan dari
belakang dan
menggolek.
Ikut lajak.

3. Guru menyatakan perkara yang perlu


diambil perhatian semasa menggolek
bola.

Strategi:
Memusatkan
guru

Langkah 2
(12 minit)

Guru
mendemonstrasi

Menjalankan latihan ansur


maju:

Menjalankan
latihan ansur
maju:

1) Latihan 1: Saya menggolek

1. Guru membuat demonstrasi


menggolek bola ke hadapan dengan
menggunakan dua belah tangan dan
sebelah tangan.

Alatan:
Wisel, bola
Skital, gelung

Bola
2. Guru memberi latihan ansur maju
kepada pelajar.

Latihan 1: Saya

Strategi:

menggolek Bola

3. Pelajar dibahagikan kepada 4


kumpulan untuk menjalankan latihan
Saya menggolek bola
Menggolek bola dengan
menggunakan sebelah
tangan ke sasaran yang
berbeza jarak.
(2 meter, 3meter, 5 meter)

A1

A2

B1

B2
12 meter

C1

C2

D1

D2

Memusatkan
guru dan
murid

Latihan 2:
Menggolek

2) Latihan 2: Menggolek
Bolaku

Bolaku

4. Guru membahagikan pelajar kepada


4 kumpulan untuk menjalankan
latihan Menggolek Bolaku

P
P
P
P

Cara Bermain

1. Murid menggolek bola


dengan menggunakan
sebelah tangan ke sasaran
yang berbeza jarak.

P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

5. Guru memberi penerangan dan


menunjuk cara bermain Menggolek
bolaku

6. Guru memberi arahan mula dan murid


bergerak .

(2 meter, 3meter, 5 meter).


2. Markah akan diberi mengikut
jarak:
2 meter : 1 markah
3 meter : 2 markah
5 meter : 3 markah
3. Ulang sehingga semua murid
selesai melakukan aktiviti.
4.

Kumpulan yang mendapat


markah yang paling banyak
dikira pemenang.

7. Guru membetulkan kesalahan dan


memberi komen.

Alatan:
Wisel, bola
Skital, gelung

Strategi:
Memusatkan
guru dan
murid

Cara Bermain

1) Murid berada dalam


kumpulan kecil dan berbaris
dalam kumpulan.

Kemuncak

Permainan kecil

( 5 minit )

Bola Terowong

2) Murid di hadapan menggolek


bola melalui celah kaki rakan
dalam barisan dan masuk
baris selepas menggolek
1. Permainan
Bola terowong
bola.
3) Murid yang terakhir dalam
barisan mengambil bola dan
berlari kehadapan barsian
dan menggolekkan bola
semula.
4) Ulang sehingga semua murid
selesai melakukan aktiviti.

Memberi
penerangan cara

5) Kumpulan yang paling cepat


selesai dikira pemenang.

1. Guru membahagikan pelajar kepada 4 Alatan:


kumpulan.
Wisel, skital,
bola
P
P
P
P

P
P
P
P

P
P
P
P

2. Guru memberi penerangan dan


menunjuk cara bermain Bola

P
P
P
P

Strategi:
Memusatkan
murid.

bermain Bola
Terowong

Terowong

3. Guru memberi arahan mula dan murid


bergerak .

Aplikasi
kemahiran
menggolek bola

4. Murid dingatkan supaya berhati-hati


supaya mengelak kecederaan.

5. Kumpulan yang menang dan kalah


saling memberi tepukkan sebagai
tanda penghargaan.

Penutup
( 5 minit )

Menyejukkan
badan

1. Menjalankan aktiviti
menyejukkan badan
dengan mengikut irama
2 Ekor Harimau:

1. Murid menjalankan aktiviti


menyejukkan badan mengikut
irama 2 Ekor Harimau
PP PP PP
PP
PP
PP
PP
PP
G
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP
PP PP PP
P = Pelajar
G = Guru

Strategi:
Memusatkan
murid.

Goyangkan kaki

Goyang tangan

Lompat setempat

Lari anak

Tarik nafas.

2. Tarik nafas.

Rumusan

3. Rumusan

Penyimpanan
peralatan

4. Penyimpanan peralatan

2. Tarik nafas sebanyak 3 kali dan


akhirnya sebut Hurray.
3. Guru membuat kesimpulan terhadap
P&P hari ini.
4. Guru memastikan murid menyimpan
peralatan mengikut peraturan yang
ditetapkan.

Penilaian Pensyarah Penyelia / Guru Pembimbing :

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Penilaian Kendiri:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Disemak oleh: .

Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai