Anda di halaman 1dari 8

BAHAGIAN A ( 10 Minit )

Arahan : Tulis jawapan berdasarkan perkataan yang diberi

Contoh :

bahu

batu

baju

Bakar membeli sehelai ________________

1.

kaki

_____________

jari

Chong

siku

terpijak paku

Arahan : Tulis jawapan berdasarkan perkataan yang diberi

2.

dada

dahi

dagu

Razak ada ________________

yang

sasa.

3.

petola

petani

Buah __________________
hijau.

4.

katak

Di dalam _________________

perahu

berwarna

kolam

Rumah

itu banyak ikan.

5.

Gajah

Gagah

Katak

_________________

itu sangat besar.

6.

sampan

Badrul duduk di dalam

simpan

sambal

__________________

7.

Payung

_______________

Tulang

Cacing

dijadikan umpan kail.

8.

kacang

burung

kakak beli ______________

9.

pulau

jagung

di pasar malam.

sungai

pantai

Ayah bawa kami berkelah di tepi __________________

10.

rantai

santai

pantai

Mawar membeli ________________

11.

Khemah

Khabar

emas .

Khamis

_________________
pesakit.

12.

itu untuk merawat

menari

menanam

mencabut

Ahmadi ________________

13.

makanan

padi di sawahnya .

simpanan

Duit __________________

kutipan

Wahab sangat banyak.

BAHAGIAN B ( 10 Minit )
Arahan : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

putih

kucing

membela

manja

Amin suka haiwan . Dia sangat suka __________________ ( 14 )

haiwan yang _________________ ( 15 ) seperti kucing.

Setiap hari , Amin akan mandikan ______________________ ( 16 )


nya.

Kucing Amin comel dan bulunya berwarna _______________ (17 )

BAHAGIAN C ( 10 Minit )
Arahan : Bina tiga ayat berpandukan gambar di bawah

18.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

19.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

20.

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

KERTAS SOALAN TAMAT

JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH

20

NKRA PENDIDIKAN
INSTRUMEN LITERASI
SET 2

ARAHAN :
1. Murid tidak dibenarkan membuka buku soalan sebelum diarahkan
2. Sila gunakan pensel untuk menjawab soalan.

MAKLUMAT MURID :
NAMA

: _______________________________________________

SEKOLAH

: _______________________________________________

KELAS

: _______________________________________________

JANTINA

: LELAKI (

PEREMPUAN (

KONSTRUK TERTINGGI : 8 / 9 / 10 / 11 / 12

Masa :
30 Minit