Anda di halaman 1dari 4

Kelas

: 2 Bestari

Tarikh

:11 Februari 2015 (Rabu)

Masa

: 9.15 10.15 pagi (1 jam)

Bilangan murid

orang (

lelaki,

perempuan)

Tema

: Sains Hayat

Tajuk

: Keperluan Asas Kita

Standard Kandungan

: 1.1 Memahami manusia mempunyai

Wwwwwwww
Standard Pembelajaran

keperluan asas untuk hidup.


: Murid boleh : 1.1.1 Mengenal pasti keperluan asas manusia

wwwww

iaitu makanan, air, udara dan tempat perlindungan.


1.1.2 Menjelaskan kepentingan keperluan asas

wwwwww
Objektif Pembelajaran

kepada manusia.
: Di akhir pembelajaran, murid boleh :-

a) Menyatakan tiga keperluan asas manusia iaitu makanan, air, udara dan
wwww

tempat perlindungan.
b) Menerangkan tiga kepentingan keperluan asas kepada manusia.
c) Menyatakan dua akibat jika manusia tidak mendapat keperluan asas.

Pengetahuan sedia ada


wwww
KPS
wwwwwww

: Murid telah mengetahui bahawa manusia akan mati


jika tidak makan dan minum.
: Meramal, memerhati, berkomunikasi, membuat
infrens,

Kemahiran Berfikir

: Menyelesaikan masalah, menghubungkaitkan

Tabiat Berfikir

: Menggunakan semua deria yang ada

Sikap Saintifik dan Nilai Murni : Bekerjasama, menyedari bahawa sains merupakan
wwwww

satu cara untuk memahami alam.

EMK

: Kreatif dan inovasi

Sumber P&P

: Buku teks, internet

BBM

: Slaid power point, buku teks, lembaran kerja

Fasa /

Kandungan

Aktiviti P&P

Catatan

Peristiwa banjir

1 Guru menyoal murid dengan

KPS :

Masa
Orientasi
(5 minit)

dan tindakan

beberapa soalan berkenaan

awal yang perlu

banjir. Sebagai contoh :-

dilakukan.

Siapakah rumahnya pernah

dinaiki air ketika banjir?


Apakah langkah pertama
yang dilakukan apabila rumah

ditenggelami air?
Mengapa mangsa banjir perlu
berpindah ke tempat selamat?

Berkomunikasi
KB :
Menghubung
kaitkan
Nilai :
Bagi tumpuan,
fokus

2 Guru menayangkan slaid power


point keadaan banjir di Kelantan
pada penghujung tahun 2014.
3 Murid mendengar cerita guru

BBM :
Slaid power point
keadaan banjir

berkenaan peristiwa tersebut


yang menyebabkan kerugian
harta benda dan kehilangan
nyawa.
Pencetusan

Akibat jika

idea

manusia tidak

(10 minit)

1. Guru menyoal murid : Apa akan terjadi jika mangsa

KPS :
Berkomunikasi

mendapat

banjir tidak berpindah dan

keperluan asas.

tidak mendapat bekalan

Nilai :

makanan dan air?


Apakah yang akan terjadi

Menyedari bahawa

sains merupakan

sekiranya rumah yang didiami

satu cara untuk

mereka roboh?
Bolehkah manusia hidup

memahami alam

tanpa rumah?
2. Murid memberikan pelbagai
jawapan yang munasabah.
Penstruktur

Keperluan asas

an idea

manusia iaitu

(20 minit)

makanan,
minuman dan
tempat
perlindungan.

1. Guru menerangkan kepada murid


bahawa terdapat tiga keperluan

KPS

Berkomunikasi

asas untuk manusia hidup.


2. Guru membuat teka-teki untuk

Nilai :

menarik perhatian murid.


3. Guru melukis tempat kosong dan

Hormat-

kemudian arah murid isi untuk


mencari jawapan teka teki

menghormati,
berani mencuba,

tersebut.
BBM :
4. Apakah keperluan asas manusia?
M_ _ _ N_ N
Buku teks,
_ IN_ _ AN
T _ _P _ T
_ ER _ I _D _NG _ N
5. Murid mengangkat tangan untuk
menjawab soalan tersebut.
6. Murid menyalin nota dalam buku
tulis berkenaan keperluan asas
manusia.
Aplikasi

Kepentingan

1. Guru mengedarkan lembaran

KPS :

idea

keperluan asas

kerja kepada murid.


2. Murid diberi masa selama

Berkomunikasi,

(20 minit)

kepada
manusia.

mengelas.

beberapa minit untuk menjawab


soalan pada lembaran kerja
tersebut.
3. Guru dan murid mengadakan
perbincangan untuk mencari
jawapan yang betul.
4. Murid menampal lembaran kerja
dalam buku tulis.

Nilai :
Bekerjasama,
hormatmenghormati.
BBM :
Lembaran kerja.

Refleksi
(5 minit)

Imbas kembali
pelajaran yang
telah dipelajari
hari ini.

1. Guru menyuruh murid melukis


gambar makanan, minuman dan
tempat tinggal dalam buku tulis.
2. Murid melukis gambar-gambar
tersebut mengikut kreativiti

Melukis
keperluan asas
manusia.
Kepentingan
keperluan asas
kepada
manusia.

masing-masing.
3. Guru menyoal secara rawak
beberapa orang murid apakah
keperluan asas manusia dan
kepentingannya kepada manusia.

KPS :
Berkomunikasi,
Nilai :
Tekun, kreatif

Anda mungkin juga menyukai