Anda di halaman 1dari 11

Qadha’ & Qadr

Usrah Gathering - Online


20 April 2008
QADHA’ & QADR – DECREE & PREDESTINATION

Ta’aruf

Ta’aruf

Questions on
Qadha’ & Qadr

Groups of
Disunity

Components of
Qadha’ & Qadr

Practical Aspect
AOC VS ABC

Q&A
QADHA’ & QADR – DECREE & PREDESTINATION

Ta’aruf

Ta’aruf

Questions on
Qadha’ & Qadr

Groups of
Disunity

Components of
Qadha’ & Qadr

Practical Aspect Faiz Sahri


AOC VS ABC Instrument Engineer with Malaysia LNG (PETRONAS)
@ Bintulu, Sarawak
Q&A
QADHA’ & QADR – DECREE & PREDESTINATION

Mind Boggling Questions

Ta’aruf
 Does an individual has:
Questions on
Qadha’ & Qadr
A) full control over his/her actions in this life
Groups of
Disunity
OR
Components of
Qadha’ & Qadr
B) he/she is predestined to do everything
that he/she does?
Practical Aspect
AOC VS ABC

Q&A
QADHA’ & QADR – DECREE & PREDESTINATION

Mind Boggling Questions

 If we choose option:
Ta’aruf
(A) He/She has full control over his/her
Questions on actions in this life.
Qadha’ & Qadr
 Justification/Hujah-hujah:
Groups of
Disunity
 “Kita berpindah dari satu takdir ke takdir
yang lain” – Sahabat r.a.
Components of  Dengan usaha manusia boleh merubah
Qadha’ & Qadr
takdir
Practical Aspect
AOC VS ABC  Kesannnya:
 Manusia lebih berkuasa dari Tuhan?!?
Q&A
QADHA’ & QADR – DECREE & PREDESTINATION

Mind Boggling Questions

 If we choose option:
Ta’aruf (B) He/She is predestined to do everything that he/she does?

 Hujah-hujah:
Questions on Daripada Abu Abdul Rahman Abdullah ibn Mas'uud r.a. beliau berkata:
Qadha’ & Qadr Rasulullah SAW telah bersabda, dan Baginda adalah seorang yang benar lagi
dibenarkan (iaitu dipercayai):
Groups of “Sesungguhnya setiap orang di kalangan kamu dihimpunkan kejadiannya dalam
perut ibunya selama 40 hari berupa air mani, kemudian menjadi segumpal
Disunity
darah selama tempoh yang sama, kemudian menjadi seketul daging selama
tempoh yang sama, kemudian dikirimkan kepadanya seorang malaikat lalu dia
Components of menghembuskan padanya ruh dan dia diperintahkan dengan 4 kalimat; iaitu
supaya menulis rezekinya, ajalnya, amalannya dan adakah dia celaka atau
Qadha’ & Qadr
bahagia. Demi Allah Yang tiada Tuhan melainkanNya, sesungguhnya salah
seorang dari kalangan kamu akan beramal dengan amalan ahli syurga,
Practical Aspect sehingga jarak antaranya dan syurga tidak lebih dari sehasta, lalu dia didahului
oleh ketentuan tulisan kitab lantas dia mengerjakan amalan ahli neraka lalu dia
AOC VS ABC
memasuki neraka. Dan sesungguhnya salah seorang dari kalangan kamu akan
beramal dengan amalan ahli neraka, sehingga jarak antaranya dengan neraka
tidak lebih dari sehasta, lalu dia didahului oleh ketentuan tulisan kitab lantas dia
Q&A
mengerjakan amalan ahli syurga lalu dia memasuki syurga.”
Hadis riwayat al-lmam al-Bukhari dan al-lmam Muslim (Al-Imam al-Bukhari meriwayatkannya
dalam (‫ ) بدء الخلق )باب ذآر الملئكة‬nombor 3036, dan dalam ( (‫) القدر‬
QADHA’ & QADR – DECREE & PREDESTINATION

Groups of Disunity

Ta’aruf START

Questions on
Qadha’ & Qadr

Groups of Manusia No No Adakah


Disunity diberi takdir
pilihan? wujud?
Components of
Qadha’ & Qadr Jabariyah
Yes Yes
Practical Aspect Mu’tazilah
AOC VS ABC

Q&A Ahli Sunnah


wa Al-Jamaah
QADHA’ & QADR – DECREE & PREDESTINATION

Components of Qadha’ & Qadr

Ta’aruf

Questions on
Qadha’ & Qadr QADHA’
& QADR
Groups of
Disunity ALLAH THE CREATOR

Components of ALLAH’S WILL


Qadha’ & Qadr
WRITING OF QADAR
Practical Aspect
AOC VS ABC ALLAH IS ALL KNOWLEDGABLE

Q&A
QADHA’ & QADR – DECREE & PREDESTINATION

AOC vs ABC

Ta’aruf
AREA BEYOND CONTROL
Questions on (Circle of Concern)
Qadha’ & Qadr

Groups of
Disunity

Components of
Qadha’ & Qadr
AREA
Practical Aspect OF
AOC VS ABC CONTROL
(Circle of Influence)
Q&A
QADHA’ & QADR – DECREE & PREDESTINATION

AOC vs ABC

Ta’aruf

Questions on
Qadha’ & Qadr

Groups of
Disunity

Components of
Qadha’ & Qadr

Practical Aspect
AOC VS ABC

Q&A
QADHA’ & QADR – DECREE & PREDESTINATION

Q&A

Ta’aruf

?
Questions on
Qadha’ & Qadr

Groups of
Disunity

Components of
Qadha’ & Qadr

Practical Aspect
AOC VS ABC

Q&A