Anda di halaman 1dari 7

Kertas kerja BIG PISMP Sem 5, Ambilan Januari 2010

LawatanBenchmarking ke SK Paya Rumput, Melaka.

1.0 Tujuan
Kertas kerja ini dikemukakan bagi mendapat kelulusan daripada Pengarah IPG KBA
dan memohon peruntukkan kewangan bagi menjayakan Lawatan Benchmarking ke
SK Paya Rumput, Melaka pada 24 Februari 2012. Program ini merupakan
sebahagian daripada keperluan kurikulum pelajar PISMP Sem 5.

2.0 Latar belakang


Pembangunan Modal Insan berkualiti tinggi merupakan suatu keperluan dalam
usaha melahirkan rakyat yang berilmu, berkemahiran tinggi serta memiliki kekuatan
spiritual dan sahsiah yang unggul. Bagi menjayakan wawasan dan matlamat
pendidikan ini, guru-guru di Malaysia perlu memiliki dan menguasai kekuatan ilmu
dan intelek yang tinggi, penguasaan kemahiran profesional yang mantap serta
kekuatan peribadi dan sahsiah yang terpuji selaras dengan aspirasi dan hasrat
negara. Kursus Bina Insan Guru (BIG) ini juga merupakan satu wahana ke arah
pembinaan dan pembentukan kualiti insan guru yang dihasratkan selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK) dan Falsafah Pendidikan Guru (FPG).
Program ini melibatkan semua pelajar PISMP. Program ini direalisasikan melalui satu
pakej aktiviti luar dan dalam kampus sepanjang enam semester pembelajaran.
Melalui aktiviti yang dirancang, pelajar dapat mengenal diri dan mampu
mengaplikasikan

pengetahuan

dan

pengalaman

yang

diperoleh

ke

arah

pembangunan diri sebagai insan guru secara berterusan. Program ini diharap dapat
melahirkan guru-guru yang memiliki kemantapan sahsiah dan kuasa profesional
yang tinggi serta bersedia dan mampu menangani pelbagai cabaran pendidikan dan
arus globalisasi.

Kertas kerja BIG PISMP Sem 5, Ambilan Januari 2010


LawatanBenchmarking ke SK Paya Rumput, Melaka.

3.0 Asas-asas Pertimbangan


3.1 Program Bina Insan Guru (BIG) merupakan salah satu kehendak
kurikulum yang perlu dilalui oleh setiap pelajar PISMP, iaitu selama enam
semester.
3.2 Butiran program ini adalah seperti di bawah.
Nama program : Lawatan Benchmarking ke SK Paya Rumput, Melaka.
Tarikh cadangan : 24 Februari 2012 (Jumaat)
Masa
: 7.00 pagi 2.00 petang
Bil. pelajar
: 47 orang
Bil. pensyarah
: 3 orang
3.3 Struktur jawatankuasa peringkat induk seperti di Lampiran 1.
3.4 Struktur jawatankuasa peringkat pelajar seperti di Lampiran 2.
3.5 Anggaran belanjawan seperti di Lampiran 3.
3.6 Tentatif program seperti di Lampiran 4.
4.0 Objektif program.
4.1 Membina kemahiran pengurusan diri dan kumpulan,
4.2 Membina kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah,
4.3 Mengenali dan menilai potensi diri insan guru,
4.4 Membina pemikiran dan motivasi kendiri terhadap kerjaya keguruan,
4.5 Menghayati konsep kerja sebagai satu ibadat dan hidup berbakti,
4.6 Mengamalkan
semangat
kerja
berpasukan,
kerjasama
dan
bertanggungjawab, dan
4.7 Memahami realiti dan tanggungjawab seorang guru.
5.0 Syor
Oleh yang demikian, kami memohon pihak tuan untuk mempertimbangkan segala
aktiviti dan perbelanjaan yang telah dinyatakan seterusnya meluluskan Program Bina
Insan Guru. Segala kerjasama daripada pihak tuan kami dahului dengan ucapan
jutaan terima kasih.

6.0 Penutup
Aktiviti yang dirancang adalah selaras dengan hasrat Kementerian Pelajaran
Malaysia dalam melahirkan guru-guru yang berdisiplin dan cemerlang, tabah
menghadapi cabaran serta beriltizam dalam apa jua bidang. Diharap agar
permohonan ini diluluskan dengan segera supaya aktiviti-aktiviti yang dirancang
dapat dijalankan.

Kertas kerja BIG PISMP Sem 5, Ambilan Januari 2010


LawatanBenchmarking ke SK Paya Rumput, Melaka.

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

(ISMAIL BIN IBRAHIM)

(ENCIK BAHARUDIN BIN HASSAN)

Setiausaha BIG PISMP Ambilan Januari 2010.

Penyelarasa Bina Insan Guru,

IPG Kampus Bahasa Antarabangsa.

IPG Kampus Bahasa Antarabangsa.

Disahkan oleh,

(ENCIK BASENI BIN JANTRA)


Ketua Unit GERKO,
IPG Kampus Bahasa Antarabangsa.

Diluluskan oleh,

(YM RAJA AZIZAH HANIM BT RAJA ABDUL AZIZ)


Pengarah,
IPG Kampus Bahasa Antarabangsa.

Kertas kerja BIG PISMP Sem 5, Ambilan Januari 2010


LawatanBenchmarking ke SK Paya Rumput, Melaka.

Lampiran 1
Struktur Jawatankuasa Peringkat Induk IPG Kampus Bahasa Antarabangsa

Penaung
Pengarah IPG KBA
YM Hajah Raja Azizah Hanim Binti Raja Abdul Aziz

Pengerusi
Ketua Unit GERKO
Encik Baseni Bin Jantra

Setiausaha
Penyelaras Bina Insan Guru
Encik Baharudin Bin Hassan

Ahli jawatankuasa
Mentor PISMP Matematik Ambilan Januari 2010
Puan Aminawati Zahara Binti Mohamad
Mentor PISMP Kajian Sosial Ambilan Januari 2010
Puan Suguna A/P Sankaran

Kertas kerja BIG PISMP Sem 5, Ambilan Januari 2010


LawatanBenchmarking ke SK Paya Rumput, Melaka.

Lampiran 2
Struktur Jawatankuasa Peringkat Pelajar
Pengerusi
Muhamad Imran Bin Ahmad
Timbalan Pengerusi
Saidatul Nadzrah Binti Shuib
Setiausaha
Ismail Bin Ibrahim
Naib Setiausaha
Khairul Ekmal Bin Roselee
Bendahari
Mohh Khairul Anuar Bin Khalid
Ahli Jawatankuasa
Makanan

: Husin Hafiz Bin Abu Bakar

Pengangkutan

: Muhammad Syamim Waqiyuddin Bin Ramli

Pengurusan Majlis : Athirah Binti Basri


Hadiah

: Marina Binti Abu

Kertas kerja BIG PISMP Sem 5, Ambilan Januari 2010


LawatanBenchmarking ke SK Paya Rumput, Melaka.

Lampiran 3
Anggaran Belanjawan Program Bina Insan Guru
Lawatan Benchmarking ke SK Paya Rumput, Melaka.
Bil.
1.

Perkara
Makanan pelajar

Jumlah
RM 10 x 47 orang

Catatan
Disediakan oleh

Bil. pelajar : 47 orang

= RM 470.00

IPG KBA

Harga makanan sehari : RM10


2.

Cenderamata IPG KBA

5 set

Disediakan oleh

3.

5 Set
Pengangkutan bas

IPG KBA
Disediakan oleh
IPG KBA

Jumlah keseluruhan

RM 470.00

Kertas kerja BIG PISMP Sem 5, Ambilan Januari 2010


LawatanBenchmarking ke SK Paya Rumput, Melaka.

Lampiran 4
Tentatif Lawatan Benchmarking di SK Paya Rumput, Melaka.
Masa
7.00 am
7.45 am
8.30 am
9.00 am
10.00 am
10.30 am
12.00 pm
2.00 pm

Perkara / aktiviti
Sarapan Pagi
Bengkel
Bertolak ke SK Paya Rumput.
Taklimat pengurusan pentadbiran sekolah
Rehat
Lawatan ke kawasan sekolah
Majlis Penutup Lawatan Benchmarking ke SK Paya Rumput
Pulang ke IPG KBA