Anda di halaman 1dari 8

ANALISIS ULANGAN HARIAN 1

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB


KELAS/SEMESTER
: VIIIA/GASAL
TAHUN PELAJARAN : 2014/2015
NAMA
NO NO INDUK
SKOR/MELENGKAPI SKOR/URAIAN SKOR SkorNILAIKETUNTASAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Jumlah
Jumlah

Arya Farendka P
Dita A
Feni Idayanti
2647 Fira Safitri
2649 Gardnis FI
2756 Haikal Fikri A
2683 Hiyas Latif
2719 Ibnu Umar
2720 Ika Setiyana
2684 Ilya Wahyuni K
2650 Indah Subekti
2685 Indri Lestari
2722 Isma Lailiana
2686 Istiqomah
2687 Jamaludin
2688 Jihad Abdulloh
2760 Junia Afikati
2654 Khusni Mubarok
2724 Laily Rizkiyati
2762 Latifah
2696 Musliah
2728 Nasiatin
2730 Qurrota Ayun N
2661 Rahmannul Aziz
2766 Rifki Okta K
2663 Rio Ferdiansyah
2768 Rochimah
2734 Romadhon S
2703 Shellvy Rahayu
2668 Subagyo
2669 Taufik Hidayat
2670 Tesya Rosyana
2775 Widiarti
2671 Zainal Abidin
Arin Yufa Irtada
perolehan per kelas
perolehan seharusnya
2746
2678

0.5
0.5
1
0.5
1
0.5
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0.5
0.5
0.5
1
0.5
0.5
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
17
35

0.5
0.5
1
0.5
1
0.5
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
0
0.5
1
0.5
1
0.5
0.5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
15
35

0.5
0.5
1
0.5
1
0.5
0
1
1
0
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0.5
1
0.5
1
0.5
0.5
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
24
35

0.5
0.5
1
0.5
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0.5
1
1
0.5
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
29
35

0.5
0.5
1.5
0.5
2
0.5
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
0
0.5
1
0.5
1
0.5
0.5
0
2
2
1
1
1
2
2
2
2
39
70

0
0
1.5
0
2
0
1
1
2
1
2
1
2
1
0.5
1
1
2
0
0
1
0
2
0
0
0
2
0
1
0
2
1
2
1
2
33
70

0
0
0
0
2
0
0
1
2
0
0
1
1.5
0
0.5
1
0
2
2
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
27
70

PRLHMax

2.5
2.5
7
2.5
10
2.5
3
5
10
3
5
7
7.5
4
4
5
3
9
4
3
6.5
2.5
8
3
2.5
3
7
5
5
4
9
7
7
4
10

TUNTA

10 25
10 25
10 70 TUNTAS
10 25
10 100 TUNTAS
10 25
10 30
10 50
10 100 TUNTAS
10 30
10 50
10 70 TUNTAS
10 75 TUNTAS
10 40
10 40
10 50
10 30
10 90 TUNTAS
10 40
10 30
10 65
10 25
10 80 TUNTAS
10 30
10 25
10 30
10 70 TUNTAS
10 50
10 50
10 40
10 90 TUNTAS
10 70 TUNTAS
10 70 TUNTAS
10 40
10 100 TUNTAS

Presentasi Perolehan

47

43

69

83

55

47

39

ANALISIS ULANGAN HARIAN 1


MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB
KELAS/SEMESTER
: VIIIB/GASAL
TAHUN PELAJARAN : 2014/2015
NO NO INDUK

NAMA

1
2637 Ahmad Khusnudin
2
2711 Al Hidayat
3
2744 Albaqiyatus S
4
2745 Ani Barokah
5
2747 Asrofi Adi Alamsyah
6
2638 Bayid Alfareza
7
2750 Birul Khusna
8
2639 Dewi Safitri
9
2642 Falah Mutaqin
10
2644 Farah Nabilatun Adila
11
2755 Fika Purwasih
12
2648 Fredi Setiawan
13
2716 Gita Lia Lestari
14
2717 Hendra
15
2718 Ibnu Abbas
16
2723 Istiyana
17
2759 Iwan
18
2763 M. Iqbal Syarif
19
2694 Misriyati
20
2695 Mufaidah
21
2726 M. Subehan
22
2698 Ndari Fujiyani
Panudin
23
24
2765 Purbo Nurhidayat
25
2701 Rafika K
26
2731 Retno Aina Rahayu
27
2733 Rifqi Ibnu Al Husain
28
2666 Rofingah
29
2667 Sodriyah
30
2739 Tholib Abdulloh
31
2707 Untung Wahyudi
32
2708 Wahyu Triyadi
33
2741 Yunita
Jumlah perolehan per kelas
Jumlah perolehan seharusnya
Presentasi Perolehan

SKOR/MELENGKAPI

1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
53 53 53 53 53 53 53 53 53 53
53
66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
66
80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80.3

ANALISIS ULANGAN HARIAN 1


MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB
KELAS/SEMESTER
: VIIIC/GASAL
TAHUN PELAJARAN : 2014/2015
NO NO INDUK

NAMA

1
2743 Aan Tia Pratama
2
2709 Abdul Salam
2672 Abudin Abimanyu
3
4
2673 Adik Rila S
5
2785 Ahmad Rifai
6
2748 Asyifa Nuraini
7
2675 Aziz Irvanto
8
2751 Choerul Anam
9
2752 Dani Puspita W
10
2712 Dian Eka N
11
2640 Dina Ismi N
12
2679 Elsa Tiana
13
2713 Erni
14
2714 Eti Lestiana
15
2715 Evi Lidiasari
16
2682 Heni Hermayani
17
2758 Hidayatulloh
18
2652 Isnan Faisal A
19
2653 Juaningsih
20
2690 Kiki Maulana
21
2656 M. Firman A
22
2764 Maulud
23
2727 M. Imam
24
2700 Niken Widiastuti
25
2659 Nur Aini
26
2732 Rifal
27
2664 Riris Ismawati
28
2665 Risa Rahma Y
29
2770 Sidqi Faiqul A
30
2736 Siska Yuliana
31
2737 Solihin
32
2774 Tirana Asa N
33
2706 Tusriyah
34
2740 Wiwit Nofiah K
Jumlah perolehan per kelas
Jumlah perolehan seharusnya
Presentasi Perolehan

SKOR/MELENGKAPI
1
2
3
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
6
4
0
68 68 68 68
4.4 8.8 5.9
0

Skor/URAIAN
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
4
3
3
3
4
3
3
3
4
1
1
1
0
0
0
0
4
0
0
0
1
3
0
0
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
4
3
1
3
4
1
1
1
2
3
0
2
1
1
1
1
2
3
1
3
3
0
0
0
3
1
0
0
1
0
1
1
2
1
0
0
4
3
1
3
3
3
0
3
0
1
0
1
3
2
0
0
1
0
0
0
3
3
0
2
3
3
0
1
3
3
2
3
2
3
1
0
3
1
0
1
3
3
0
3
3
3
0
0
3
3
0
3
3
59 21 43 84
102 102 102 136
58 21 42 62

Skor

Jml

5 Prlh skor Max


1
5
25
0
4
25
4
8
25
4 17 25
4 17 25
4
7
25
4
8
25
1
2
25
4
8
25
4 11 25
1
5
25
4 11 25
4 15 25
4
9
25
4 10 25
4
9
25
4 14 25
4
7
25
0
4
25
2
6
25
4
9
25
4 14 25
0
8
25
4 11 25
4
7
25
4
7
25
4 12 25
4 13 25
4 18 25
4 11 25
4 10 25
4 13 25
4 10 25
4 13 25
113
136
83

ANALISIS ULANGAN HARIAN 1


MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB
KELAS/SEMESTER
: VIIID/GASAL
TAHUN PELAJARAN : 2014/2015
NO NO INDUK

NAMA

Afal Al Mafuan
Chofifah
Dimas Bayu Kresna

1
2674
2
2676
3
2677
4
2641 Efa Hayati
5
2780 Eko Prasetio
6
2753 Endang Daryanti
7
2643 Fani Kurniawan
8
2680 Febrian Andri S
9
2645 Feri Rohmah
10
2646 Fima Malinda
11
2681 Fitri
12
2717 Hendra Budi S
13
2651 Hanif Abidin
14
2721 Indra Saputra
15
2689 Irma Nanda F
16
2692 Chusnul Chotimah
17
2655 Kuncoro Prasetyo
18
2725 Lili Ribudiarti
19
2725 Lusi Sofiana
20
2699 Mey Mega SSS
21
2726 Nely Dian R
22
2727 Neni
23
2729 Nur Irailayah
24
2662 Puput Sri Hayati
25
2767 Razi Zitni Masyahid
26
2702 Sarifah
27
274 Sihan
28
2735 Sinta Eka Fitriani
29
2771 Siska
30
2773 Suroyo
31
2738 Susilowati
32
2776 Yafy Arisky
33
2742 Yunus
Jumlah perolehan per kelas
Jumlah perolehan seharusnya
Presentasi Perolehan

Skor Jml Nilai


Ketuntasan

SKOR/MELENGKAPI
1

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
17
66
25

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
17
66
25

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
17
66
25

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
17
66
25

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
17
66
25

Prlh skor

2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

TuntBelum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum

KETUNTASAN
BELUM
BELUM
BELUM
TUNTAS
Belum
TUNTAS
Belum
Belum
Belum
TUNTAS
Belum
Belum
TUNTAS
TUNTAS
Belum
Belum
Belum
Belum
TUNTAS
Belum
Belum
Belum
Belum
TUNTAS
Belum
Belum
Belum
TUNTAS
Belum
Belum
Belum
TUNTAS
TUNTAS
TUNTAS
Belum
TUNTAS

ESSAY

Skor Skor Nilai

12
1
2
3
4
5 Prlh Max
2
3
3
3
3
3
39
44 88.6
2
3
3
3
3
0
36
44 81.8
0
0
0
0
0
0
0
44
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
2
4
4
3
3
4
42
44 95.5
1
4
4
3
4
4
31
44 70.5
2
1
1
1
1
1
29
44 65.9
2
4
4
4
4
4
44
44 100
2
3
3
3
3
3
39
44 88.6
2
4
4
4
4
4
44
44 100
2
4
4
0
0
0
32
44 72.7
2
0
4
2
2
4
36
44 81.8
2
4
4
4
4
4
44
44 100
2
4
4
3
4
2
41
44 93.2
2
3
4
4
4
1
40
44 90.9
0
0
0
0
0
0
0
44
0
2
4
2
2
2
4
38
44 86.4
2
4
3
3
2
4
40
44 90.9
0
0
0
0
0
0
0
44
0
2
3
2
3
3
3
38
44 86.4
2
4
4
4
4
2
42
44 95.5
0
0
0
0
0
0
0
44
0
2
4
4
4
2
0
38
44 86.4
2
4
4
2
2
0
36
44 81.8
0
0
0
0
0
0
0
44
0
2
4
4
4
4
4
44
44 100
2
4
4
4
4
4
44
44 100
2
4
4
4
2
1
39
44 88.6
2
4
4
4
4
1
41
44 93.2
2
4
4
3
4
4
43
44 97.7
2
3
3
3
3
0
36
44 81.8
2
4
4
4
4
3
43
44 97.7
2
1
1
1
1
1
29
44 65.9
53 92 93 82 80 65
66 132 132 132 132 132
80.3 70 70 62 61 49

Ketuntasan
Tuntas

Belum

Ketuntasan
Nilai
TuntaBelum

skor Max

20
16
32
68
68
28
32
8
32
44
20
44
60
36
40
36
56
28
16
24
36
56
32
44
28
28
48
52
72
44
40
52
40
52

Belum
Belum
Belum
Tuntas
Tuntas
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum
Tuntas
Belum
Belum
Belum
Belum
Belum