Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN

PENGAJARAN
TAHUNAN
PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN
TAHUN 6

MINGGU

01 & 02

TEMA

1. SAYANGI DIRI

a). Hak dan tanggungjawab


kanak-kanak
- Kehidupan

12-23/1

03 & 04

TAJUK

1. SAYANGI DIRI

26/1-6/2

a). Hak dan tanggungjawab


kanak-kanak
- Perlindungan

(3/2Thaipusam)

05
9-13/2

1. SAYANGI DIRI

a). Hak dan tanggungjawab


kanak-kanak
- Perkembangan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI

i)

Menerangkan hak dan tanggungjawab kanakkanak


ii)
Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanakkanak.
iii)
Menghormati hak dan tanggungjawab kanakkanak.

i. Membincangkan kehendak diri dan


membandingkan dengan rakan.
ii. Mengadakan aktiviti sumbang saran
tentang peranan dan tanggungjawab
murid di rumah dan di sekolah.

i)

Menerangkan hak dan tanggungjawab kanakkanak


ii)
Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanakkanak.
iii)
Menghargai hak dan tanggungjawab kanakkanak

i. Mengumpul dan membincangkan


keratan akhbar tentang isu kanakkanak dan menghasilkan buku skrap.

i)

i. Mengumpul dan membincangkan


keratan akhbar tentang isu kanakkanak dan menghasilkan buku skrap.

Menerangkan hak dan tanggungjawab kanakkanak


ii)
Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanakkanak.
iii)
Menghormati hak dan tanggungjawab kanakkanak.

06 & 07

1. SAYANGI DIRI

a). Hak dan tanggungjawab


kanak-kanak
- Penyertaan

16-27/2
(19-20/2
Tahun Baru
Cina)
08 & 09

2.SAYANGI
KELUARGA

9-13/2

A .Keluarga yang harmoni


mengikut perspektif
pelbagai agana dan
Kepercayaan
i. Agama

i)

Menerangkan hak dan tanggungjawab kanakkanak


ii) Mengamalkan hak dan tanggungjawab kanakkanak.
iii)
Menghargai hak danTanggungjawab kanakkanak

i. Menghasilkan poster bertemakan hak


kanak-kanak.
ii. Mendeklamasikan puisi yang
bertemakan hak dan tanggungjawab
kanak-kanak.

i.

i. Membincangkan ciri-ciri keluarga


harmoni.

Menghuraikan konsep keharmonian keluarga


mengikut perspektif pelbagai agama.
ii.
Menjalinkan hubungan yang erat dengan
anggota keluarga seperti mana tuntutan
agama.
iii.
Menyayangi ibubapa dan anggota keluarga
seperti mana tuntutan agama.

10
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA
14-22/3
11 & 12
23/2-3/4

2. SAYANGI
KELUARGA

a. Keluarga yang harmoni


mengikut perspektif
pelbagai agama dan
kepercayaan.
i. Agama

i.

Menghuraikan konsep keharmonian keluarga


mengikut perspektif pelbagai agama.
ii.
Menjalinkan hubungan yang erat dengan
anggota keluarga seperti mana tuntutan
agama.
iii.
Menyayangi ibubapa dan anggota keluarga
seperti mana tuntutan agama.

i. Mengumpul dan membincangkan


kata-kata hikmat mengikut perspektif
pelbagai agama tentang keharmonian
keluarga.

13 &14

2. SAYANGI
KELUARGA

6-17/4

a. Keluarga yang harmoni


mengikut perspektif
pelbagai agama dan
kepercayaan.
i. Kepercayaan

15 &16

2. SAYANGI
KELUARGA

20/4-1/5
(1/5- Hari
Pekerja)

17 & 18
4-15/5

19 & 20
18-29/5

21 & 22
30/5-14/6

a. Keluarga yang harmoni


mengikut perspektif
pelbagai agama dan
kepercayaan.
i. Kepercayaan

3. HIDUP
BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

a.Tanggungjawab Terhadap
Kawasan Persekitaran

3.HIDUP BERSAMA
DI SEKOLAH
DAN
MASYARAKAT

Tanggungjawab Terhadap
Kawasan Persekitaran

-i.Harta Benda Sekolah

- Kemudahan awam

i.

Menghuraikan konsep keharmonian keluarga


mengikut perspektif pelbagai agama.
ii.
Menjalinkan hubungan yang erat dengan
anggota keluarga seperti mana tuntutan
agama.
iii.
Menghormati anggota keluarga

i. Melakonkan cara menghormati


anggota keluarga.

i.

Menghuraikan konsep keharmonian keluarga


mengikut perspektif pelbagai agama.
ii.
Menjalinkan hubungan yang erat dengan
anggota keluarga seperti mana tuntutan
agama.
iii.
Menghormati anggota keluarga.

i. Menghasilkan lukisan bertemakan


Kehidupan Keluarga yang harmoni
mengikut perspektif pelbagai agama.

i.

Menjelaskan kepentingan kemudahan awam


kepada masyarakat.
ii.
Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan
awam dan persekitaran.
iii.
Menghargai harta benda sekolah dan
kemudahan awam.

i. Mendemonstrasikan cara mengguna


dan menjaga kemudahan awam di
sekolah.

i.

i. Membuat kajian tentang keperluan


kemudahan awam di kawasan
setempat.

Menjelaskan kepentingan kemudahan awam


kepada masyarakat.
ii.
Menjaga kemudahan awan dan persekitaran
iii.
Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan
persekitaran
CUTI PENGGAL PERTAMA

23 & 24
15-26/6

25
29/6-3/7

3.HIDUP
BERSAMA
DI SEKOLAH
DAN
MASYARAKAT

b) Pemeliharaan
Kebersihan Dan
Keceriaan Persekitaran.

3. HIDUP
BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

b) Pemeliharaan
Kebersihan Dan
Keceriaan Persekitaran

- Kawasan sekolah

- kawasan persekitaran

26
6-10/7

27
13-17/7
(17/7- Hari
UNESCO
Penang)

3.HIDUP
BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

c) Peranan Agensi
Tempatan

3. HIDUP
BERSAMA DI
SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

c) Peranan Agensi
Tempatan

- Bomba Dan Penyelamat

- Majlis Daerah

i.

Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan


keceriaan persekitaran.
ii.
Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan
awan dan persekitaran.
iii.
Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan
persekitaran.

i. Menjalankan projek kebersihan dan


keceriaan persekitaran:

i.

Menghuraikan cara menjaga kebersihan dan


keceriaan persekitaran.
ii.
Melibatkan diri dalam penjagaan kemudahan
awam dan persekitaran.
iii.
Berbangga dengan kebersihan dan keceriaan
persekitaran.

i. Menjalankan projek kebersihan dan


keceriaan persekitaran:

i.
ii.

Menjelaskan peranan agensi tempatan.


Menunjukkan sikap bertanggungjawab
terhadap agensi tempatan.
iii. Menghargai peranan agensi tempatan.

i. Mengumpul maklumat dan


menghasilkan risalah tentang agensi
yang boleh membantu komuniti
setempat.
ii. Menemubual anggota Bomba Dan
Penyelamat tentang peranan mereka
dan menyediakan laporan.

i. Menjelaskan peranan agensi tempatan.


ii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab
terhadap agensi tempatan.
iii. Menghargai peranan agensi tempatan.

i. Mengumpul maklumat dan


menghasilkan risalah tentang agensi
yang boleh membantiu komuniti
setempat.
ii. Menemubual anggota Majlis Daerah
tentang peranan mereka dan
menyediakan laporan.

- kawasan sekolah

- kawasan tempat tinggal murid.

28
20-24/7

3.HIDUP BERSAMA
DI SEKOLAH DAN
MASYARAKAT

c)Peranan Agensi
Tempatan
- Rukun Tetangga

29
27-31/7

4. KENALI
BUDAYA
MALAYSIA

a) Kenali dan aspresiasi


kekayaan pelbagai
warisan budaya
Malaysia.
- Agama dan kepercayaan

30
3-7/8

4. KENALI
BUDAYA
MALAYSIA

a) Kenali dan apresiasi


kekayaan budaya
Malaysia
- Adat resam

31
10-14/8

4. KENALI
BUDAYA
MALAYSIA

a) Kenali dan apresiasi


kekayaan budaya
Malaysia
- Perayaan

i.
ii.

Menjelaskan peranan agensi tempatan.


Menunjukkan sikap bertanggungjawab
terhadap agensi tempatan.
iii. Menghargai peranan agensi tempatan.

i. Mengumpul maklumat dan


menghasilkan risalah tentang agensi
yang boleh membantiu komuniti
setempat.
ii. Menemubual anggota Majlis Daerah
tentang peranan mereka dan
menyediakan laporan.

i. Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya


Malaysia
ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan
kepelbagaian warisan budaya Malaysia
iii. Menghargai kepelbagaian warisan budaya
Malaysia.

i. Menghasilkan buku skrap tentang


asal-usul warisan budaya pelbagai
kaum di Malaysia.
ii. Mempelajari dan menghormati
agama masing-masing

i.

Menjelaskan kepelbagaian warisan budaya


Malaysia
ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan
kepelbagaian warisan budaya Malaysia
iii.
Menghargai kepelbagaian warisan budaya
Malaysia.

i. Membuat simulasi tentang adat resam


di Malaysia.
ii. Membuat lawatan ke Muzium atau
tempat yang bersesuaian untuk
mendapatkan maklumat tentang
kebudayaan pelbagai kaum di
Malaysia.

i.

i. Menganjurkan dan meraikan


sambutan hari perayaan sesuatu
kaum di dalam kelas.

Menghuraikan kepentingan mengekalkan


kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan
kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
iii. Menghargai kepelbagaian warisan budaya
Malaysia.

32
17-21/8

33
24-28/8

4. KENALI
BUDAYA
MALAYSIA

b) Tanggungjawab
mengekalkan kepelbagaian
warisan budaya Malaysia
- Diri

i.

4. KENALI
BUDAYA
MALAYSIA

b) Tanggungjawab
mengekalkan
kepelbagaian warisan
budaya Malaysia

i.

Menghuraikan kepentingan mengekalkan


kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan
kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
iii. Menghargai kepelbagaian warisan budaya
Malaysia.

i. Melakukan simulasi suasana perayaan


pelbagai kaum

i.

i. Mengunjungi rakan dan jiran tetangga


pelbagai kaum dan menghasilkan
catatan ringkas tentang budaya yang di
amalkan.

- Keluarga
34
31/8-4/9
(31/8-Merdeka)

35
7-11/9

4.KENALI BUDAYA b) Tanggungjawab


MALAYSIA
mengekalkan
kepelbagaian warisan
budaya Malaysia
- Sekolah

Menghuraikan kepentingan mengekalkan


kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan
kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
iii. Menghargai kepelbagaian warisan budaya
Malaysia.

Menghuraikan kepentingan mengekalkan


kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekalkan
kepelbagaian warisan budaya Malaysia.
iii. Menghargai kepelbagaian warisan budaya
Malaysia.

UPSR

36

5. MALAYSIA
NEGARAKU

14-18/9

a. Perjuangan tokoh-tokoh
kebangaan negara
- Kemerdekaan 1957

i.

Menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh


kemerdekaan dan pembentukan Malaysia.
ii. Mencontohi semangan perjuangan tokoh
kemerdekaan
iii. Menghormati dan menghargai peranan
pemimpin negara.

I. Mengumpul maklumat daripada


pelbagai sumber tentang
kemerdekaan negara dan
membincangkan-nya.
ii. Mengambil bahagian dalam aktiviti
bulan kemerdekaan di kelas atau
sekolah.
iii. Mengumpul dan membincangkan
keratan akhbar tentang kemerdekaan
negara.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA

37
19-27/9

38

5.MALAYSIA
NEGARAKU

a. Perjuangan tokoh-tokoh
kebangaan negara

28/9-2/10
- Pembentukan Malaysia
1963

39
5-9/10

5. MALAYSIA
NEGARAKU

b. Tanggungjawab
mengekalkan
Kemerdekaan
- Semangat patriotik

i.

Menjelaskan tanggungjawab sebagai


warganegara untuk mengekalkan kemerdekaan
negara.
ii. Mengamalkan tingkah laku patriotik
iii. Menghormati dan menghargai peranan
pemimpin negara.

I. Membuat kajian biografi dan


sumbangan pemimpin yang
memperjuangkan kemerdekaan
negara.
ii. Mengumpul dan membincangkan
keratan akhbar tentang kemerdekaan
negara.

i.

i. Mencipta puisi atau lirik lagu


patriotik.

Menjelaskan tanggungjawab sebagai


warganegara untuk mengekalkan
kemerdekaan negara.
ii.
Mengamalkan tingkah laku patriotik
iii. Berbangga dengan kemerdekaan negara.

40

5.MALAYSIA
NEGARAKU

12-16/10
(14/10- Awal
Muharram)
41

b. Tanggungjawab
mengekalkan
Kemerdekaan
- Perpaduan rakyat

5.MALAYSIA
NEGARAKU

19-23/10

b. Tanggungjawab
mengekalkan
Kemerdekaan
- Keharmonian dan
keselamatan negara

42

6. SEDIA HADAPI
CABARAN

26-30/10

43

- Menjauhi gejala sosial


Ponteng

6. SEDIA HADAPI
CABARAN

2-6/11

44
9-13/11
(10/11Deepavali)

a. Hidup sihat dan cergas

a. Hidup sihat dan cergas


- Menjauhi gejala sosial
Vandalisme

6. SEDIA HADAPI
CABARAN

a. Hidup sihat dan cergas


- Menjauhi gejala sosial
Buli

i.

Menjelaskan tanggungjawab sebagai


warganegara untuk mengekalkan
kemerdekaan negara.
ii.
Mengamalkan tingkah laku patriotik
iii. Berbangga dengan kemerdekaan negara.

i. Mencipta puisi atau lirik lagu


patriotik.
ii. Menyanyikan lagu patriotik bersamasama

i.

Menjelaskan tanggungjawab sebagai


warganegara untuk mengekalkan
kemerdekaan negara.
ii.
Mengamalkan tingkah laku patriotik
iii. Berbangga dengan kemerdekaan negara.

i. Main peranan
ii. Menyenaraikan nilai sivik yang
diamalkan dalam situasi tertentu.

i.
ii.

Menghuraikan gaya hidup sihat.


Membuat keputusan yang bijak untuk
mengelakkan daripada pengaruh budaya
negatif.
iii.
Menghargai gaya hidup sihat

i. Main peranan menolak pelawaan


negatif secara sopan.
ii. Menemu bual guru displin atau
kaunseling tentang gejala ponteng di
sekolah.

i.
ii.

Menghuraikan gaya hidup sihat.


Membuat keputusan yang bijak untuk
mengelakkan daripada pengaruh budaya
negatif.
iii.
Menghargai gaya hidup sihat

i. Mengadakan ceramah berkaitan


vandalisme
ii. Mengadakan Program Bimbingan
Rakan Sebaya.
iii. Meletakkan poster peringatan di
kawasan sekolah

i.

i. Mengadakan kempen anti buli


ii. Membuat borang tinjauan.

Menjelaskan kepentingan ketahanan diri


untuk menjauhi gejala sosial.
ii.
Membuat keputusan yang bijak untuk
mengelakkan daripada pengaruh budaya
negatif.
iii.
Menghargai gaya hidup sihat

- saling menghormati
- tolong-menolong dan bekerjasama
- perhatin terhadap kebajikan orang lain

45
16-20/11

46
21/113/1/2016

6. SEDIA HADAPI
CABARAN

a. Hidup sihat dan cergas


- Gaya Hidup sihat

i.
ii.
iii.

Menghuraikan gaya hidup sihat


Mengamalkan gaya hidup sihat
Menghargai gaya hidup sihat

CUTI AKHIR TAHUN

i .Menghasilkan Poster bertemakan


gaya hidup sihat.
ii. Menolak pelawaan negatif secara
sopan.