Anda di halaman 1dari 5

Lampiran 4a : Rancangan Pengajaran

KUMPULAN:MATEMATIK 1
Rancangan Pengajaran (Matematik)

Subjek MATEMATIK

Tarikh: 19 MEI 2011

Masa: 10.00 10.40 PG

Kelas: 5 GEMILANG

Bilangan Pelajar: 25 ORANG

Tahap Pencapaian Pelajar: Rendah

Mata Pelajaran: MATEMATIK

Draf pertama (
Draf ke(
RPH terakhir (

)
)
)

Topik: KEBARANGKALIAN 2
Subtopik:

Kebarangkalian Suatu Peristiwa

Pengetahuan Sedia Ada:

Pelajar telah mempelajari konsep ruang sampel dan peristiwa

Hasil Pembelajaran:

1- Menentukan kebarangkalian sesuatu peristiwa bagi ruang sampel yang semua kesudahannya sama
boleh jadi
2- Menentukan jangkaan bilangan kesudahan bagi sesuatu peristiwa apabila kebarangkalian peristiwa itu
dan bilangan cubaan diketahui

Kemahiran Berfikir:

Inferen, Refleksi

Nilai Murni:

kerjasama, toleransi, menumpukan perhatian, keyakinan diri

Bahan Bantu Mengajar:

Lembaran kerja , kerusi, muzik, pen, kad nombor

Strategi P & P:

Pembelajaran koperatif

Susunan dalam Bilik Darjah


(Classroom Setting):

Bentuk U

1
PLC/Lesson Study Daerah Kluang

Lampiran 4a : Rancangan Pengajaran

Langkah /
Masa
Set Induksi
10 minit

Isi Kandungan

Ulangkaji tajuk
kebarangkalian
Tkn 4

Aktiviti P & P
1. Guru memperkenalkan
permainan Musical Chair
melibatkan 7 orang pelajar
dan 6 kerusi diiringi muzik.
4. Guru mengaitkan
permainan tadi dengan sub
topik yang akan disampaikan.

Perkembangan
Pengajaran
25 minit

kebarangkalian
sesuatu
peristiwa

1. Guru dan pelajar mengisi


jadual berdasarkan kepada
hasil permainan tadi.
2. Setiap pelajar diminta
memilih satu kad dari senarai
kad nombor yang disediakan.
Pelajar mencatatkan bilangan
pelajar yang mendapat:
a- kad nombor genap
b- kad nombor yang boleh
dibahagi tepat dengan 3

Jangkaan
Pemikiran Pelajar

Tumpuan Pemerhatian &


Penilaian (diisi oleh pencerap
semasa P & P berlangsung)

Pelajar tidak
menjangkakan
topik pelajaran hari
ini

Set induksi yang menarik minat


pelajar untuk libatkan diri
dengan aktiviti yang seterusnya

Pelajar mungkin
bertanya pada diri
sendiri Apa itu
nombor genap?

Kaedah: permainan
Nilai: Sabar, menumpukan
perhatian

Pelajar akan
menganggap
aktiviti ini sebagai
aktiviti
refreshment.
Pelajar mungkin
menjangkakan guru
hanya menguji
pengetahuan
tentang nombor.

Catatan
(bahan, strategi, nilai
murni, kemahiran berfikir
dll.)
Strategi: Berpusatkan
pelajar

Bahan: kerusi, radio

Kawalan kelas yang baik

Strategi: berpusatkan
pelajar
Kaedah:
Pembelajaran Koperatif
Nilai: Kerjasama, toleransi
Bahan: Kad Nombor, pen,
kertas

3. Guru menunjukkan
penggunaan rumus
n(A)
P(A) = ------- untuk mencari
N(S)
kebarangkalian setiap aktiviti
tadi.

2
PLC/Lesson Study Daerah Kluang

Lampiran 4a : Rancangan Pengajaran

jangkaan
bilangan
kesudahan

4. Guru mengeluarkan gelas


yang mengandungi 9 batang
pen berwarna merah, biru
dan hitam. Pelajar diminta
dating ke hadapan dan
menjawab kebarangkalian
berlakunya pen warna
a- biru dipilih
b- merah dipilih
5. Setiap pelajar diminta
menulis nama di atas
sekeping kertas yang
disediakan. Guru melekatkan
kad yang mengandungi
perkataan
KEBARANGKALIAN di
papan hitam dan pelajar
dikehendaki menulis jawapan
bagi
kebarangkalian berlakunya
huruf vocal dipilih. Pelajar
yang salah diberi soalan
tambahan berdasarkan
aktiviti yang sama.

Penutup

Pelajar diminta menerangkan


apa yang telah dipelajari
dalam pelajaran pada hari ini.

Pelajar mungkin
memikirkan apakah
soalan yang
mungkin
dikemukakan oleh
guru.
Pelajar mungkin
membina soalan
yang berkaitan
dengan pen dalam
gelas.

Elemen merentasi kurikulum


guru mengaitkan dengan BM
Guru memberi ganjaran/pujian
kepada pelajar yang dapat
menjawab soalan dengan betul

Tiada latihan pengukuhan diberi

5 minit
Disediakan oleh (Senarai nama ahli Lesson Study):
6) Nazipah bt Mohd Midah (SMK Siong, Baling)
1) Dr Nurul Hidayah Lucy bt Abdullah (Pakar Rujuk IPG Perlis)
2) Zaikimi b Abdullah (PPD Kota Setar)
3) Shamsuri b Othman (PPD Kubang Pasu)

7) Noor Nazalina bt Rozali (SMK Parit Panjang, Baling)


8) Fatihah Aimi bt Mustaffa (SMK Jeneri, Baling)

3
PLC/Lesson Study Daerah Kluang

Lampiran 4a : Rancangan Pengajaran


4) Manisah bt Mohd (SMK Bandar Bukit Kayu Hitam, Kubang Pasu)
5) Izanee b Iberahim (SMK Jerai, Baling)

9) Hashroh bt Mehad (SMK Seberang Perak, Kota Setar)


10) Md Nadzir b Ab Ghani (SKPK Sg Petani, Kuala Muda Yan)

.
(Bahagian berikut diisi selepas P & P dijalankan)

Refleksi guru yang mengajar aspek yang positif dalam P & P.


1- Sesi P&P berjalan lancar
2- Pelajar melibatkan diri dalam P&P
3- Kawalan kelas yang baik
4- Mampu merangsang pemikiran pelajar

Refleksi guru yang mengajar aspek yang perlu diperbaiki:


1- Tiada latihan pengukuhan diberi
2- Penyediaan bahan edaran untuk pelajar terhad
3- Kekangan masa dalam penyediaan lesson study
Komen ahli kumpulan: aspek

yang positif

1- Guru memberi ganjaran dan peneguhan kepada pelajar yang dapat menjawab dengan betul
2- Set induksi yang menarik minat pelajar untuk libatkan diri dengan aktiviti yang seterusnya
3- Guru memberi pujian kepada pelajar yang dapat menjawab soalan dengan betul
4- Elemen merentasi kurikulum guru berjaya mengaitkan aktiviti kebarangkalian dengan BM contohnya huruf konsonan dan vokal

Komen ahli kumpulan: aspek

yang perlu diperbaiki:

1- Teknik penyoalan perlu ditambahbaikan dan lebih jelas


2- Memberi ruang masa untuk pelajar menjawab soalan
3- Mengaitkan serta menekankan topik yang diajar dengan kehidupan seharian
4- Guru perlu membuat rumusan terhadap isi kandungan P&P hari ini
5- Cara memanggil pelajar perlu lebih spesifik agar semua pelajar lebih bersedia

4
PLC/Lesson Study Daerah Kluang

Lampiran 4a : Rancangan Pengajaran

_________________________________
(Tandatangan ahli-ahli kumpulan)

_____________________
Tarikh 19 Mei 2011

5
PLC/Lesson Study Daerah Kluang

Anda mungkin juga menyukai