Anda di halaman 1dari 15

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG

31200 CHEMOR PERAK


DATA DAN ANALISIS SARINGAN LINUS LITERASI DAN NUMERASI 2011
A) DATA SARINGAN LINUS 2011
LITERASI

BIL

SARINGAN

1
2

S1 ( THN 1 )
S4 ( THN 2 )

JUM

LINUS TEGAR
( K1 - K2 )
BIL
%
12
24%
1
2%

LINUS BIASA
( K3 - K7 )
BIL
%
14
28%
3
5%

PERDANA
( K8 - K12 )
BIL
%
24
48%
55
93%

13

17

79

LINUS TEGAR
( K1 - K2 )
BIL
%
4
8%
1
2%

LINUS BIASA
( K3 - K9 )
BIL
%
22
44%
0
0%

PERDANA
( K10 - K12 )
BIL
%
24
48%
58
98%

22

82

JUMLAH
50
59
109

NUMERASI

BIL

SARINGAN

1
2

S1 ( THN 1 )
S4 ( THN 2 )

JUM

JUMLAH
50
59
109

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG


31200 CHEMOR PERAK
B ) ANALISIS SWOT NUMERASI
BIL

KEKUATAN
( STRENGTH )
Modul guru dan murid yang
terperinci.
Guru dapat memberi tumpuan
sepenuhnya kerana kelompok
murid adalah kecil.
Terdapat kelas Pemulihan Khas.

ABM yang mencukupi.

Rekod kehadiran murid yang


baik
Mengenal bentuk-bentuk nombor.

1
2

KELEMAHAN
( WEAKNESS )
Murid sukar fokus dalam kelas
yang bercampur.
Murid selalu tidak menyiapkan
kerja sekolah.
Berkongsi kelas dengan kelas
tahun 1.
ABM yang lama.
Tiada tumpuan semasa
pembelajaran.
Keliru dengan nombor yang
digabung membentuk nombor
baru.

PELUANG
( OPPORTUNITY )
Pengasingan kelas murid
LUNUS dan arus Perdana.
Murid berpeluang untuk ke Arus
Perdana jika memberi tumpuan
penuh semasa belajar.
Murid dapat menumpukan
perhatian terhadap pembelajaran.
P & P yang menarik minat
murid untuk belajar.
Pembelajaran yang berterusan.
Murid dapat mengenal bentuk
asas serta memahami konsep
menaik dan menurun.

C ) ISU / MASALAH NUMERASI


BIL
ISU ( BERDASARKAN ANALISIS SWOT )
1 Murid sukar fokus kepada sesuatu pengajaran di dalam kelas
bercampur.
2 Murid malas dan selalu tidak menyiapkan kerja dalam masa yang
ditetapkan.
3 Murid kerap lupa terhadap pembelajaran.
4
5

Gangguan suasana bising kelas bersebelahan.


Murid kerap melangkau nombor dalam kiraan.

TINDAKAN / CADANGAN
Asingkan murid LINUS dan Arus Perdana.
Memberi perhatian lebih kepada murid berkenaan dan memberikan
galakan supaya murid tersebut lebih rajin
Pembelajaran secara berulangan dan penggunaan ABM yang lebih
menarik.
Penggunaan kaedah pengajaran berpusatkan murid.
Kiraan secara berperingkat dan terancang menggunakan objek yang

bersesuaian.
SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG
31200 CHEMOR PERAK
B ) ANALISIS SWOT LITERASI
BIL

KEKUATAN
( STRENGTH )
Guru dapat memberi tumpuan
yang lebih kerana kelompok
murid adalah kecil / tidak ramai.
Terdapat kelas Pemulihan Khas.

ABM yang mencukupi.

Berkongsi kelas dengan kelas


tahun 1.
ABM yang lama.

4
5

Rekod kehadiran murid yang


baik
Mengenal huruf A - Z.

Tiada tumpuan semasa


pembelajaran.
Mengenal huruf secara hafalan.

Ada guru Pemulihan LINUS.

Kekurangan sumber rujukan terkini Pengajaran berterusan mengikut


untuk guru.
modul yang disediakan.

KELEMAHAN
( WEAKNESS )
Murid tidak memberi tumpuan
semasa belajar.

PELUANG
( OPPORTUNITY )
Murid di beri banyak kemudahan
semasa belajar.
Murid dapat menumpukan
perhatian terhadap pembelajaran.
P & P yang menarik minat
murid untuk belajar.
Pembelajaran yang berterusan.
Pemahaman yang baik murid
tentang huruf.

C ) ISU / MASALAH LITERASI


BIL
ISU ( BERDASARKAN ANALISIS SWOT )
1 Murid tidak dapat memberi tumpuan.
2 Murid selalu tidak membawa buku.
3

Murid kerap lupa terhadap pembelajaran.

4
5

Gangguan suasana bising kelas bersebelahan.


Keliru dengan bentuk-bentuk huruf yang hampir serupa dan

TINDAKAN / CADANGAN
Pelbagaikan aktiviti.
Menempatkan buku di dalam kelas dan tidak dibenatrkan membawanya
pulang.
Pembelajaran secara berulangan dan penggunaan ABM yang lebih
menarik.
Penggunaan kaedah pengajaran berpusatkan murid.
Latihan mengenal bentuk huruf secara berterusan.

penulisan huruf terbalik.


Ketidakhadiran murid.

Tindakan PK HEM.

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG


31200 CHEMOR PERAK
LITERASI DAN NUMERASI ( TAHUN 1 DAN TAHUN 2 )
B ) ANALISIS SWOT
BIL
1
2
3
4
5

6
7
8
9

KEKUATAN
( STRENGTH )
Murid dapat menguasai konstruk.
Ransangan dan gerakbalas
berterusan dan mudah.
Mendapat sokongan pentadbir
dalam menjalankan aktiviti.
Guru LINUS diberi pendedahan
khusus.
Pengendalian saringan membantu
murid.

KELEMAHAN
( WEAKNESS )
Murid tidak hadir ke sekolah.
Murid tiada penumpuan di dalam
kelas.
ABM tidak mencukupi.
Kekurangan sumber rujukan terkini
untuk guru.
Murid tidak berminat untuk
belajar.

PELUANG
( OPPORTUNITY )
Mendapat bantuan daripada
guru pemulihan khas.
Pengajaran berterusan mengikut
modul yang disediakan.
Memberi ruang kepada murid
untuk terus belajar.
Penetapan guru untuk mengajar
kelas LINUS.

Guru berpengalaman.
Modul yang baik.
Soalan saringan yang mudah.
Saringan boleh diulang-ulang.

Murid tidak hadir ke sekolah.


Murid tiada penumpuan di dalam
kelas.
Murid masih tidak dapat mengikuti
p & p selepas melepasi saringan.

Adakan sesi kaunseling.


Modul di sediakan.

C ) ISU / MASALAH
BIL
ISU ( BERDASARKAN ANALISIS SWOT )
1 Ketidakhadiran murid.
2 Kurang penumpuan untuk kelas bergabung.

TINDAKAN / CADANGAN
Tindakan PK HEM.
Hantar murid LINUS kepada guru pemulihan khas.

3
4
5
6
7
8

Bilangan murid yang tidak seimbang.


Waktu p & p Literasi dan Numerasi tidak sesuai.
Murid tidak bersedia untuk belajar.
Kekurangan guru
Ketidakhadiran murid.
Murid boleh menguasai konstruk,
tetapi masih lemah dalam p & p.

Wujudkan kelas bergabung.


Berbincang dengan PK Pentadbiran.
Membuat perjumpaan dengan waris.
Wujudkan guru khas untuk LINUS sahaja
Tindakan PK HEM
Perlu ada pembantu / guru khas selain guru pemulihan.

ANCAMAN
( THREATS )
Tiada kerjasama ibubapa.
Murid tidak dapat menjawab soalan
kerana masih tidak dapat membaca.
Suasana bising daripada kelas
bersebelahan.
Murid cepat jemu dengan ABM yang
lama.
Kerap lupa terhadap pembelajaran.
Kerap melangkau nombor dalam kiraan
menaik dan menurun.

TINDAKAN / CADANGAN
Arus Perdana.

pada murid berkenaan dan memberikan


but lebih rajin
ngan dan penggunaan ABM yang lebih

aran berpusatkan murid.


dan terancang menggunakan objek yang

ANCAMAN
( THREATS )
Ada di antara murid yang selalu
tidak datang ke sekolah.
Suasana bising daripada kelas
bersebelahan.
Murid cepat jemu dengan ABM yang
lama.
Kerap lupa terhadap pembelajaran.
Keliru dengan bentuk huruf yang
hampir sama dan penulisan huruf
secara terbalik.
Tiada peruntukan kewangan untuk
menjalankan aktiviti dan menyediakan
ABM yang berkualiti.

TINDAKAN / CADANGAN

m kelas dan tidak dibenatrkan membawanya

ngan dan penggunaan ABM yang lebih

aran berpusatkan murid.


uruf secara berterusan.

ANCAMAN
( THREATS )
Murid cepat jemu.
Murid LINUS Tegar malas mengikuti
kelas Pemulihan Khas.
Sikap segelintir ibubapa yang tidak
mementingkan pelajaran anak.
Murid kurang motivasi untuk
ke sekolah dan belajar.
Tiada peruntukan kewangan untuk
menjalankan aktiviti dan menyediakan
ABM yang berkualiti.
Tiada kerjasama daripada ibu bapa.
Murid cepat jemu.
Murid tidak berminat untuk belajar.

TINDAKAN / CADANGAN

a guru pemulihan khas.

LINUS sahaja

khas selain guru pemulihan.

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG


31200 CHEMOR PERAK
DATA DAN ANALISIS SARINGAN LINUS LITERASI DAN NUMERASI 2011
A1) LITERASI SARINGAN 2 ( TAHUN 1 )

BIL

JENIS
SEKOLAH

1
2
3
4

SK
SKMOA
SJKC
SJKT
JUMLAH

LINUS TEGAR
( K1 - K2 )
BIL
%
7
14%

14%

LINUS BIASA
( K3 - K7 )
BIL
%
9
18%

18%

PERDANA
( K8 - K12 )
BIL
%
33
68%

33

68%

JUMLAH
KESELURUHAN
BIL
52

52

A2) LITERASI SARINGAN 5 ( TAHUN 2 )

BIL

JENIS
SEKOLAH

1
2
3
4

SK
SKMOA
SJKC
SJKT
JUMLAH

LINUS TEGAR
( K1 - K2 )
BIL
%
0
0%

0%

LINUS BIASA
( K3 - K7 )
BIL
%
3
5%

5%

PERDANA
( K8 - K12 )
BIL
%
56
95%

56

95%

JUMLAH
KESELURUHAN
BIL
59

59

( 3 Orang tidak hadir )


Peratus berdasarkan 49 orang
murid yang menduduki saringan

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG


31200 CHEMOR PERAK
DATA DAN ANALISIS SARINGAN LINUS LITERASI DAN NUMERASI 2011
A1) NUMERASI SARINGAN 2 ( TAHUN 1 )

BIL
1
2
3
4

JENIS
SEKOLAH
SK
SKMOA
SJKC
SJKT
JUMLAH

LINUS TEGAR
( K1 - K2 )
BIL
%
0
0%

0%

LINUS BIASA
( K3 - K7 )
BIL
%
15
31%

PERDANA
( K8 - K12 )
BIL
%
34
69%

15

34

31%

69%

JUMLAH
KESELURUHAN
BIL
52

52

A2) NUMERASI SARINGAN 5 ( TAHUN 2 )

BIL
1
2
3
4

JENIS
SEKOLAH
SK
SKMOA
SJKC
SJKT
JUMLAH

LINUS TEGAR
( K1 - K2 )
BIL
%
0
0%

0%

LINUS BIASA
( K3 - K7 )
BIL
%
1
2%

2%

PERDANA
( K8 - K12 )
BIL
%
58
98%

58

98%

JUMLAH
KESELURUHAN
BIL
59

59

( 3 Orang tidak hadir )


Peratus berdasarkan 49 orang
murid yang menduduki saringan

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG


31200 CHEMOR PERAK
NUMERASI
B ) ANALISIS SWOT
BIL
1
2
3
4

KEKUATAN
( STRENGTH )
Guru berpengalaman.
Modul yang baik.
Soalan saringan yang mudah.
Saringan boleh diulang-ulang.

KELEMAHAN
( WEAKNESS )
Murid tidak hadir ke sekolah.
Murid tiada penumpuan di dalam
kelas.
Murid masih tidak dapat mengikuti
p & p selepas melepasi saringan.

C ) ISU / MASALAH
BIL
ISU ( BERDASARKAN ANALISIS SWOT )
1 Kekurangan guru
2 Ketidakhadiran murid.
3 Murid boleh menguasai konstruk, tetapi masih lemah dalam p & p.

SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG


31200 CHEMOR PERAK
LITERASI ( KOHORT 2 SARINGAN 3 )
B ) ANALISIS SWOT
BIL
1
2
3
4
5

KEKUATAN
( STRENGTH )
Murid dapat menguasai konstruk.
Ransangan dan gerakbalas
berterusan dan mudah.
Mendapat sokongan pentadbir
dalam menjalankan aktiviti.
Guru LINUS diberi pendedahan
khusus.
Pengendalian saringan membantu
murid.

KELEMAHAN
( WEAKNESS )
Murid tidak hadir ke sekolah.
Murid tiada penumpuan di dalam
kelas.
ABM tidak mencukupi.
Kekurangan sumber rujukan terkini
untuk guru.
Murid tidak berminat untuk
belajar.

C ) ISU / MASALAH
BIL
ISU ( BERDASARKAN ANALISIS SWOT )
1 Ketidakhadiran murid.

2
3
4
5

Kurang penumpuan untuk kelas bergabung.


Bilangan murid yang tidak seimbang.
Waktu p & p Literasi dan Numerasi tidak sesuai.
Murid tidak bersedia untuk belajar.
SEKOLAH KEBANGSAAN SYED IDRUS KUANG
31200 CHEMOR PERAK

LITERASI DAN NUMERASI ( TAHUN 1 DAN TAHUN 2 )


B ) ANALISIS SWOT
BIL
1
2
3
4
5

6
7
8
9

KEKUATAN
( STRENGTH )
Murid dapat menguasai konstruk.
Ransangan dan gerakbalas
berterusan dan mudah.
Mendapat sokongan pentadbir
dalam menjalankan aktiviti.
Guru LINUS diberi pendedahan
khusus.
Pengendalian saringan membantu
murid.

KELEMAHAN
( WEAKNESS )
Murid tidak hadir ke sekolah.
Murid tiada penumpuan di dalam
kelas.
ABM tidak mencukupi.
Kekurangan sumber rujukan terkini
untuk guru.
Murid tidak berminat untuk
belajar.

Guru berpengalaman.
Modul yang baik.
Soalan saringan yang mudah.
Saringan boleh diulang-ulang.

Murid tidak hadir ke sekolah.


Murid tiada penumpuan di dalam
kelas.
Murid masih tidak dapat mengikuti
p & p selepas melepasi saringan.

C ) ISU / MASALAH
BIL
1
2
3
4
5
6
7
8

ISU ( BERDASARKAN ANALISIS SWOT )


Ketidakhadiran murid.
Kurang penumpuan untuk kelas bergabung.
Bilangan murid yang tidak seimbang.
Waktu p & p Literasi dan Numerasi tidak sesuai.
Murid tidak bersedia untuk belajar.
Kekurangan guru
Ketidakhadiran murid.
Murid boleh menguasai konstruk, tetapi masih lemah dalam p & p.

BANGSAAN SYED IDRUS KUANG


200 CHEMOR PERAK

PELUANG
( OPPORTUNITY )
Adakan sesi kaunseling.
Modul di sediakan.

ANCAMAN
( THREATS )
Tiada kerjasama daripada ibu bapa.
Murid cepat jemu.
Murid tidak berminat untuk belajar.

TINDAKAN / CADANGAN
Wujudkan guru khas untuk LINUS sahaja
Tindakan PK HEM
Perlu ada pembantu / guru khas selain guru pemulihan.

BANGSAAN SYED IDRUS KUANG


200 CHEMOR PERAK

PELUANG
( OPPORTUNITY )
Mendapat bantuan daripada
guru pemulihan khas.
Pengajaran berterusan mengikut
modul yang disediakan.
Memberi ruang kepada murid
untuk terus belajar.
Penetapan guru untuk mengajar
kelas LINUS.

ANCAMAN
( THREATS )
Murid cepat jemu.
Murid LINUS Tegar malas mengikuti
kelas Pemulihan Khas.
Sikap segelintir ibubapa yang tidak
mementingkan pelajaran anak.
Murid kurang motivasi untuk
ke sekolah dan belajar.
Tiada peruntukan kewangan untuk
menjalankan aktiviti dan menyediakan
ABM yang berkualiti.

TINDAKAN / CADANGAN
Tindakan PK HEM.

Hantar murid LINUS kepada guru pemulihan khas.


Wujudkan kelas bergabung.
Berbincang dengan PK Pentadbiran.
Membuat perjumpaan dengan waris.

BANGSAAN SYED IDRUS KUANG


200 CHEMOR PERAK

PELUANG
( OPPORTUNITY )
Mendapat bantuan daripada
guru pemulihan khas.
Pengajaran berterusan mengikut
modul yang disediakan.
Memberi ruang kepada murid
untuk terus belajar.
Penetapan guru untuk mengajar
kelas LINUS.

Adakan sesi kaunseling.


Modul di sediakan.

ANCAMAN
( THREATS )
Murid cepat jemu.
Murid LINUS Tegar malas mengikuti
kelas Pemulihan Khas.
Sikap segelintir ibubapa yang tidak
mementingkan pelajaran anak.
Murid kurang motivasi untuk
ke sekolah dan belajar.
Tiada peruntukan kewangan untuk
menjalankan aktiviti dan menyediakan
ABM yang berkualiti.
Tiada kerjasama daripada ibu bapa.
Murid cepat jemu.
Murid tidak berminat untuk belajar.

TINDAKAN / CADANGAN
Tindakan PK HEM.
Hantar murid LINUS kepada guru pemulihan khas.
Wujudkan kelas bergabung.
Berbincang dengan PK Pentadbiran.
Membuat perjumpaan dengan waris.
Wujudkan guru khas untuk LINUS sahaja
Tindakan PK HEM
Perlu ada pembantu / guru khas selain guru pemulihan.

Anda mungkin juga menyukai