Anda di halaman 1dari 1

BORANG PENDAFTARAN INDIVIDU

SUKAN

NEGERI

JANTINA

Nama Pemain

Alamat Pemain
(Alamat Rumah)

R01
KUMPULAN UMUR:

FOTO
ATLET
MURID
sila lampirkan 2
gambar ukuran
paspot

No. Surat Beranak / :


No. Kad Pengenalan

No. Telefon (Rumah) :

Tingkatan / Tahun

Tarikh Daftar / Daftar semula ke sekolah :

No. Daftar Pelajar

Angka Giliran UPSR : ____________________________________________

AKUAN KEBENARAN IBUBAPA / PENJAGA


Nama IbuBapa / Penjaga :

No. KP :

No. Telefon (Pejabat) :

No. Telefon bimbit :

Saya bapa / penjaga kepada pelajar di atas mengesahkan segala keterangan di atas adalah benar dan gambar terbaru adalah betul. Saya juga
membenarkan anak / jagaan saya didaftarkan sebagai pemain
untuk pasukan
dan bersetuju mematuhi Perlembagaan, undang-undang, peraturan-peraturan, pekeliling-pekeliling dan syarat-syarat mengenai pertandingan ini.
Saya juga faham bahawa pihak tuan sentiasa memberikan segala penerangan dan akan mengambil langkah-langkah keselamatan dan pengawasan
yang diperlukan sepanjang masa kejohanan tersebut.
Tandatangan :

Tarikh :

AKUAN GURU BESAR / GURU PENOLONG KANAN


Nama Guru Besar / Guru Penolong Kanan :

No. Telefon Sekolah :

Alamat Sekolah :

Saya mengesahkan segala keterangan di atas adalah betul dan gambar di atas adalah terbaru dan benar

(Tandatangan dan Cop Rasmi)


Nama

No. KP

Tarikh

AKUAN PENGURUS PASUKAN DAN SETIAUSAHA AGUNG MSSN / KETUA UNIT SUKAN JPN

Diakui penama di atas adalah ahli pasukan ini yang menyertai Kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia
dan sepanjang pengetahuan saya semua maklumat yang diberi adalah benar.

Pengurus Pasukan
Nama :
No. KP :
Jawatan:
Tarikh :

Setiausaha Agung MSSN / Ketua Unit Sukan JPN


Cop Rasmi
Tarikh :