Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Tarikh/ Hari

22 Oktober 2012 ( Isnin )

Masa

12.15 12.45 pagi ( 30 minit )

Kelas

1 Komitmen

Bil. Pelajar

28 orang

Mata Pelajaran

Pendidikan Islam

Bidang

Pelajaran Jawi

Tajuk

Suku Kata Terbuka

Standard

6.3

Kandungan

- Mengenal, membaca dan menulis suku kata terbuka.

Standard

6.3.2 Membaca dan menulis suku kata terbuka dengan betul.

Pembelajaran

6.3.3 Menulis suku kata terbuka dengan betul.


6.3.4 Membina perkataan daripada suku kata terbuka dengan
betul.

Objektif pengajaran

: Di akhir pembelajaran, murid diharapkan dapat :


1. Membaca suku kata- suku kata terbuka dengan betul.
2. Mencantumkan suku kata menjadi perkataan.
3. Menulis 5 perkataan daripada cantuman suku kata
terbuka.

Pengetahuan

Murid selalu menyebut huruf-huruf jawi dan perkataan-

Sedia Ada

perkataan suku kata terbuka.

Eleman Merentas

1. Keusahawanan

Kurikulum

2. Teknologi maklumat
3. Kreatif dan Inovatif

Bahan Bantu

1. Kad Huruf

Belajar (BBB)

2. Kad Suku Kata


3. Bekas yang berisi gula-gula
4. Lembaran Kerja/Latihan

Langkah/
Masa

Isi Pelajaran

Aktiviti Pengajaran Pembelajaran

Pendahuluan
( 1 minit )

Memberi salam
Bacaan al Fatihah

1. Guru memberi salam.


2. Guru meminta murid membaca
doa/al fatihah

Set Induksi
( 3 minit )

Bekas
( berisi gula-gula )

1. Guru meminta seorang murid


membuka dan menutup bekas
yang berisi gula-gula beberapa
kali.
2. Guru bertanya kepada kelas
apa yang dibuat oleh kawan
mereka.

Catatan
Kemahiran
Membaca
Dan
menghafaz
BBB:
Bekas berisi
gula-gula
(coklat)
Kemahiran
Menyoal

3. Guru mengaitkan soalan


dengan tajuk pembelajaran
pada hari ini.
Langkah 1
( 8 minit )

Kad Huruf

1. Guru menunjukkan kad suku


kata terbuka kepada murid.

BBB:
Kad Suku
kata

2. Murid menyebut suku kata


yang ditunjukkan oleh guru
secara beramai-ramai.

EMK: Kreatif
dan Inovatif

Langkah 2
( 7 minit )

Kad Suku Kata

1. Guru meminta beberapa orang


murid mencantum kad suku
kata terbuka menjadi
perkataan.
2. Beberapa murid mencantum
suku kata menjadi perkataan
3. Guru
meminta
murid menyebut dan mengeja
suku kata yang dicantum
beramai-ramai.
4. murid membaca perkataan dari
suku kata yang dicantum
beramai-ramai.
5. Guru meminta murid ke
hadapan membaca perkataan

BBB: Kad
Suku Kata
Kemahiran:
Pengulangan

suku kata terbuka secara


individu dan diikuti oleh kelas.
6. Murid ke hadapan membaca
perkataan dari suku kata
terbuka secara individu dan
diikutip oleh kelas.
Langkah 3
( 8 minit )

Aktiviti menulis:
Lembaran
Kerja

Penutup
( 3 minit )

Rumusan
Ulang sebut
perkataan dari suku
kata terbuka yang
dipelajari.

1. Guru menayangkan slaid


interaktif untuk latihan secara
kelas dan individu.
2. Guru mengedar lembaran
kerja dan meminta membaca
arahan serta menjawab latihan
tersebut
3. Murid menerima lembaran
kerja yang diedarkan,
memahami arhan dan
menjawab soalan yang
dikemukakan.

BBB:
Lembaran
Kerja

1. Guru meminta murid membaca


semula suku kata terbuka yang
diajar secara beramai-ramai.
2. Murid menyebut dan membaca
suku kata beramai-ramai.
3. Guru merumuskan tajuk yang
dipelajari.

Kemahiran
Pengulangan
Kemahiran
Soal Jawab