Anda di halaman 1dari 29

FAIL MEJA 2014

PENGENALAN;
Fail meja ini wujud adalah digunakan sebagai rujukan dan panduan kepada guru
lain bagi menjawab pelbagai penyelesaian beberapa masalah yang sukar untuk
diselesaikan. Selain itu, ia merupakan satu senarai semak, senarai tugas dan perihal
tanggungjawab seorang pegawai dalam satu organisasi bagi melancarkan dan
melaksanakan amanah serta tanggungjawab yang diberikan dengan baik.
Sehubungan dengan itu, fail ini akan membantu mana-mana guru/pengawai yang
bakal menyandang jawatan sama ada dalam dan luar bidang tugas sebgai seorang guru
seperti beberapa tugas da tanggungjawab yang disenaraikan. Ia turut sebagai bahan
rujukan yang bernilai kerana banyak maklumat yang penting dicatatkan dalam fail ini.
Lebih-lebih lagi untuk jawatan/tugas, tanggungjawab, peranan dan prosedur dalam
melaksanakan tugas berkaitan.
Maka, harapan saya (penulis) dengan wujudnya buku ini akan dapat membantu
dan menyenangkan tugas semua pegawai untuk menjawab pelbagai persoalan yang
memerlukan penyelesaian kepada masalah untuk satu-satu tugasan yang diamanahkan
oleh pihak sekolah.

Dari meja2014
Vickram Anak Rampai

VICKRAM ANAK RAMPAI

MUKA 1

FAIL MEJA 2014


-my profilea. MAKLUMAT PERIBADI
NO. KAD PENGENALAN
: 830203-08-6151
NO. FAIL
: s. 35584
NAMA
: VICKRAM ANAK RAMPAI
TARIKH LAHIR
: 03-02-1983
TEMPAT LAHIR
: IPOH,
PERAK
ALAMAT
: NO 5E, LORONG 9D/1 PERMAI JAYA SIBU
NO. TELEFON
: 019-877-6684
EMAIL
: vickrampai@yahoo.com
KELULUSAN AKADEMIK TERTINGGI
: SPM(2000)
KELULUSAN IKHTISAS
: DIPLOMA(KDPM)
PENGKHUSUSAN
: MATEMATIK/P.MELAYU
JAWATAN/GRED
: GURU PPPLD/ DGA32
PENGALAMAN
: 9 TAHUN
MATA PELAJARAN/KELAS YANG DIAJAR : BIB(THN 1),
MATEMATIK(THN 1), P. MORAL
(THN 2), MATEMATIK(THN 2),
TMK(THN 4) P.MORAL(THN 5),
JAWATAN YANG DISANDANG:
1. PENTADBIRAN
a. MENJANA JADUAL WAKTU

2. KURIKULUM
a.
b.
c.
d.
e.

GURU AKEDEMIK
GURU LINUS
MENTADBIR UJIAN
KETUA PANATIA KEMAHIRAN HIDUP
KETUA PANATIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

3. HAL EHWAL MURID(HEM)


a.
b.
c.
d.

GURU KELAS TAHUN 5


GURU DISIPLIN
PENYALARAS LEMBAGA PENGAWAS
PENYELARAS SPBT (BOSS)

4. KO-KURIKULUM
a. SETIAUSAHA KO-KURIKULUM
b. PENASIHAT UNIT BERUNIFORM PENGAKAP KANAK-KANAK
c. PENASIHAT KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SEPAK TAKRAW

5. LAIN-LAIN JAWATAN

a. BENDAHARI PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU(PIBG)

-KANDUNGANVICKRAM ANAK RAMPAI

MUKA 2

FAIL MEJA 2014


1. Jawatan Yang Disandang
2.
3.
4.
5.
6.
I.
7.
I.
II.

5
Maksud Logo Sekolah
Visi Sekolah
Misi Sekolah
Piagam Pelangan
Pentadbiran
Menjana Jadual Waktu
Kurikulum
Bidang Tugas Utama Guru
11
Guru Akademik
i. Jadual Waktu Persendirian

6
7
8
10

13

14
III.

Guru Linus
i. Jadual Kelas Linus
IV.
Mentadbir Ujian
V.
Ketua Panatia Kemahiran Hidup
VI. Ketua Panatia Teknologi Maklumat Dan Komunikasi
8.
Hal Ehwal Murid(Hem)
I. Guru Kelas Tahun 5
II. Guru Disiplin
III. Senarai Tugas Lembaga Pengawas
IV. Penyelaras Spbt (BOSS)

9.
I.
II.
III.

Ko-Kurikulum
Senara tugas Su kokurikulum
Jadual Perlaksanaan Kokurikulum
Penasihat Unit Beruniform Pengakap Kanak-Kanak

IV.

25
i. Peranan
ii. Nota Persatuan Pengakap
Penasihat Kelab Sukan Dan Permainan Sepak Takraw
26

VICKRAM ANAK RAMPAI

MUKA 3

15
16
17

19
20
21

23

FAIL MEJA 2014


i. Peranan
ii. Nota Kelab Sepak Takraw
10.Bendahari Persatuan Ibubapa Dan Guru(PIBG)
27
11.Lampiran
12.Rujukan

JAWATAN YANG DISANDANG:


1. PENTADBIRAN
b. MENJANA JADUAL WAKTU

2. KURIKULUM
a.
b.
c.
d.
e.

GURU AKEDEMIK
GURU LINUS
MENTADBIR UJIAN
KETUA PANATIA KEMAHIRAN HIDUP
KETUA PANATIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

a.
b.
c.
d.

GURU KELAS TAHUN 5


GURU DISIPLIN
PENYALARAS LEMBAGA PENGAWAS
PENYELARAS SPBT (BOSS)

3. HAL EHWAL MURID(HEM)

VICKRAM ANAK RAMPAI

MUKA 4

FAIL MEJA 2014


4. KO-KURIKULUM
a. SETIAUSAHA KO-KURIKULUM
b. PENASIHAT UNIT BERUNIFORM PENGAKAP KANAK-KANAK
c. PENASIHAT KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SEPAK TAKRAW

5. LAIN-LAIN JAWATAN

a. BENDAHARI PERSATUAN IBUBAPA DAN GURU(PIBG)

PENGERTIAN LOGO SEKOLAH

Perkara yang berikut ialah maksud lambang pada logo tersebut :


Biru Muda

Lambang Tanda kepercayaan kepada Tuhan.


Pokok

Sayang dan cinta kepada alam persekitaran sekolah yang berterusan


Hijau

Kesucian, kebersihan hati, akal dan Fikiran


Bulatan
VICKRAM ANAK RAMPAI

MUKA 5

FAIL MEJA 2014

Melambangkan Perpaduan Komuniti Sekolah


Buku dan Bulu ayam

Lambang kesungguhan untuk mencapai cita-cita dan hasrat murni


Komputer

Hasrat ke arah CELIK IT.


Aparatus Sains

Lambang kesungguhan untuk mencapai cita-cita ke arah dunia Sains.


Moto

Matlamat dan hala tuju yang hendak dicapai selaras dengan slogan kata
dedikasi asas kejayaan.

ISI SEKOLAH

Sekolah Kebangsaan Tapang Punggu


Terus Cemerlang

M
VICKRAM ANAK RAMPAI

ISI SEKOLAH

MUKA 6

FAIL MEJA 2014

Menyediakan pendidikan yang


terbaik dan berkualiti untuk
menghasilkan pelajar yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan,
berakhlak mulia dan
bertanggungjawab.

PIAGAM PELANGGAN
SEKOLAH KEBANGSAAN TAPANG PUNGGU JULAU

Kami Guru Dan Kakitangan Sokongan


VICKRAM ANAK RAMPAI

MUKA 7

FAIL MEJA 2014


Sekolah Kebangsaan Tapang Punggu Julau
Berjanji Dan Berikrar
Akan Menumpukan Seluruh Tenaga Dan Usaha Kami
Untuk;
1.

Memastikan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dengan


cekap, amanah dan berkesan.

2.

Menyediakan persekitaran yang tinggi dari segi keceriaan, kebersihan dan kondusif
demi kepentingan perkembangan mental dan fizikal pelajar.

3.

Memastikan semua pelajar yang layak menerima Skim Pinjaman Buku Teks
mendapat hak mereka.

4.

Memastikan semua bantuan kepada pelajar diagih dengan adil dan saksama.

5.

Menentukan kebajikan dan keselamatan pelajar pada tahap yang tinggi.

6.

Memberi perkhidmatan yang adil, saksama, cekap dan mesra.

7.

Mewujudkan budaya kerja yang cekap, jujur, adil, mesra dan amanah.

8.

Mematuhi semua dasar Kerajaan, Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran


Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah Betong dan Sekolah.

VICKRAM ANAK RAMPAI

MUKA 8

SK TAPANG PUNGGU, 96600 JULAU


FAIL MEJA 2014

MENJANA JADUAL WAKTU

-MENJANA JADUAL WAKTUVR/vrFAIL MEJA 2014

SK TAPANG PUNGGU, 96600 JULAU


FAIL MEJA 2014

Tugas menjana jadual waktu adalah satu tugas yang amat memeritkan
dan memeningkan kepala, lebih-lebih lagi pembahagian matapelajaran yang
mana guru kurang berminat untuk mengajar subjek yang diberikan.
Sebenarnya saya dengan niat yang ikhlas untuk menolong dan membantu
Penolong Kanan 1 untuk menjana jadual waktu, lagipun ia dilakukan pada
hujung tahun iaitu cuti persekolahan.
Terdapat 2 jenis cara untuk menjana jadual waktu iaitu cara manual
dan satu lagi cara software aSc timetable. Dua cara ini ada kekuatannya dan
ada kelemahannya bagai manapun jika ia dilakukan oleh seorang sahaja
dengan memerlukan masa yang singkat maka software aSc adalah cara
terbaik. Manakala untuk kepuasan semua guru maka cara manual adalah
baik bagaimanapun ia akan mengambil msa yang banyak mungkin paling
kurang pun 3 hari.
Kini mengikut peredaran zaman, cara aSc digunakan dan saya boleh
menjana jadual dengan cepat. Bagaimanapun jadual yang dijana tidak
semestinya memuaskan hati dan sempurna dan ia perlu dijana semula
dengan cara manual. Apa yang istimewa ialah ia boleh memberitahu penjana
tentang ralat dalam jadual.. setelah dimasukkan ke dalam ms excel maka
penjanaannya telah selesai.
Adalah amat penting sekiranya ada pengalaman dalam menjana
walaupun menggunakan program aSc timetable. Ia adalah satu pengalaman
yang besar sebab anda adalah seseorang yang boleh dianggap berkuasa
kerana menjana jadual persekolahan secara umumnya yang mungkin akan
dipatuhi oleh semua staf san murid sekolah. bukan nak menunjuk tetapi
anda akan berasa megah dengan nya.

VR/vrFAIL MEJA 2014

10

SK TAPANG PUNGGU, 96600 JULAU


FAIL MEJA 2014

-BIDANG TUGAS UTAMA GURU1. MENGAJAR(50%)


1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Memahami, menghayati dan mengamalkan kehendak/tuntutan pelajaran


Mengendalikan pengajaran-pembelajaran dengan berkesan(dilihat dari sudut
keupayaan dan kecekapan guru.
Membimbing pelajar memperoleh ilmu, mengawasi kemahiran dan
mengamalkan sikap positif.
Membuat penilaian dan tindak susul(aktiviti pengayaan dan pemulihan)
Menyediakan alat-alat dan bahan-bahan bantu mengajar yang secukupnya
dan sesuai digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.
Menyediakan lembaran kerja yang secukupnya untuk murid.
Menyemak hasil kerja murid(buku latihan, lembaran kerja dan buku aktiviti)

2. MEMBUAT PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN(20%)


2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Merancang pelajaran mengikut Huraian Sukatan Pembelajaran.


Menyediakan rancangan pelajaran penggal dan harian.
Menyediakan persediaan mengajar.
Buku rekod Persediaan Mengajar mesti sentiasa kemas dan kemaskini
mengikut kuantiti yang ditetapkan serta berkualiti.

3. MEMBANTU DALAM PERLAKSANAAN PELBAGAI


KEGIATAN KO-KURIKULUM(10%)
3.1.
3.2.

Merancang dan melaksanakan program ko-kurikulum.


Meningkatkan penyertaan dan mutu prestasi pelajar.

4. MENJAGA DISIPLIN DAN KEBAJIKAN PELAJAR(10%)


4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Menjelaskan peraturan sekolah.


Menguatkuasakan peraturan sekolah.
Mengendalikan kes-kes disiplin.
Mengenalpasti pelajar yang memerlukan perhatian khas.
Memupuk pertumbuhan sahsiah yang baik.

5. MENTADBIR DAN MENGURUS BILIK DARJAH/KELAS(10%)


5.1. Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif(dilihat dari segi
kebersihan, keceriaan, peralatan kelengkapan dan keselamatan)
5.2. Menentukan kehadiran pelajar.
5.3. Menentukan disiplin dan sikap baik setiap elajar dalam kelas masingmasing.

VR/vrFAIL MEJA 2014

11

SK TAPANG PUNGGU, 96600 JULAU


FAIL MEJA 2014

1. KURIKULUM
a.
b.
c.
d.
e.

GURU AKEDEMIK
GURU LINUS
MENTADBIR UJIAN
KETUA PANATIA KEMAHIRAN HIDUP
KETUA PANATIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

-GURU AKADEMIKSepertimana yang tertulis dalam 5 tugas utama guru, tanggungjawab


yang paling utama adalah mengajar dan mendidik murid agar ia menjadi
insan yang berjaya. Sebagai seorang guru kejayaan dan kemenjadian murid
adalah amat penting, kerana dari situlah seorang guru di nilai. Selain

VR/vrFAIL MEJA 2014

12

SK TAPANG PUNGGU, 96600 JULAU


FAIL MEJA 2014

mendidik anak murid membentuk sahsiah yang baik dan terpuji turut
merupakan tanggungjawab guru.
Saya, menjadi guru kelas Tahun 5, jadi kebajikkan murid adalah secara
tidak

langsung

dilaksanakan

oleh

saya.

Disiplin

turut

dijaga

untuk

melahirkan murid yang berakhlak. Saya turut memegang jawatan sebagai


guru penasihat kelab Sepak Takraw dan persatuan Pengakap kanak-kanak
sekolah.
Dalam pengajaran dan pembelajaran saya mengajar beberapa subjek
Tahun 1, tahun 2, tahun 4 dan Tahun 5. Antaranya ialah Tahun 1,
matematik dan bahasa iban. Tahun 2, matematik dan pendidikan
moral. Tahun 4, teknologi maklumat dan komunikasi. Tahun 5
pendidikan moral.
Di samping itu, saya juga menjaga fail panitia Teknologi Maklumat
dan Komunikasi dan Panitia Kemahiran Hidup. Ini akan ditambahbaik
dengan merujuk sumber. Fail ini bertujuan untuk meningkatkan teknik
pengajaran dan pembelajaran pelbagai subjek di sekolah.
Maka, sebagai seorang guru, tanggungjawab menjadikan murid
seorang yang bijak dan pandai suatu hari nanti amatlah diharapkan. Semoga
sokongan

dan

teguran

akan

menjadikan

pembelajaran yang menyeronokan dan berkesan.

VR/vrFAIL MEJA 2014

aktiviti

pengajaran

dan

13

SEKOLAH KEBANGSAAN TAPANG PUNGGU, 96600 JULAU


JADUAL WAKTU KELAS / PERSENDIRIAN

2014
Kelas/Guru : VICKRAM ANAK RAMPAI
MASA
HARI

0730
0800

0800
0830

ISNIN

BIB T1

SELASA

MT T1

RABU

PER

KHAMIS
JUMAAT

Penggal PERTAMA (JILID 1)

0830
0900

0900
0930

0930
1000

MT T2
PK T2

PM T5
MT T1

1015
1045

1045
1115

1115
1145

1145
1215

TMK T4

PM T2

MT T2

PM T5

MT T1

MT T 2

MT T1

0945
1015

Tahun: 2014

PM T2

MT T2

1215
1245

1245
1315

PM T5

PM T2

BIB T1

ANALISA
BIL

MATA PELAJARAN

WAKTU

MINIT

BIL

MATA PELAJARAN

B. MELAYU (BM)

KEM. HIDUP (KH)

B. INGGERIS (BI)

10

PJ & PK (PJK)

MATEMATIK (MT)

12

360

11

P. MUZIK (MZ)

P. MORAL (PM)

12

360

12

P. SENI (PS)

SAINS (SN)

13

PILIHAN GB (PGB)

K. TEMPATAN (KT)

14

PERHIMPUNAN (PH)

B. IBAN (BIB)

15

TMK

SIVIKS

VR/vrFAIL MEJA 2014

90

JUMLAH

WAKTU

MINIT

30

60
920

-GURU KELAS LINUSKelas linus, sebagai guru kelas linus waktu petang saya juga tidak
terlepas. Kelas linus adalah kesinambungan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran dalam masa/sesi pengajaran dan pembelajaran yang sebenar
khasnya untuk kelas tahap 1 iaitu tahun 1, tahun 2dan tahun 3. Kelas ini
dilakukan pada waktu petang sahaja iaitu pukul 2:30 petang sehingga 3:30.
Oleh itu, tanggungjawab di bahagian ini adalah lebih berat kerana ia
mempastikan kedatangan murid pada waktu petang, mengawal disiplin
murid dan juga memberikan ilmu semaxsimumnya. Pada waktu ini banyak
cabaran kepada murid dan juga guru. Antaranya, mengantuk, semangat
murid yang ingin bermain, suasana kelas yang panas dan sebagainya. Kelas
linus waktu petang saya mengajar murid Tahun 1 untuk subjek Matematik.
(Rujuk Jadual)
Harapan, agar kelas linus ini akan menambahkan keseronokkan murid
belajar selain menambahkan ilmu pengetahuan di dada.

VR/vrFAIL MEJA 2014

-JADUAL KELAS LINUS1

KELAS
2

LITERASI
BM

SS

ZA

GP

2:30 pm- 3:30


pm

LITERASI BI

JD

SEO

JB

RABU

2:30 pm- 3:30


pm

NUMBERASI

VR

GP

AM

KHAMIS

2:30 pm- 3:30


pm

BM
BI
MT

AAAB

HARI

MASA

SUBJEK

ISNIN

2:30 pm- 3:30


pm

SELASA

PPM

PETUNJUK;
JB

- MALANG BIAT

AM

- ALFREAD MAGGIE

SEO - SYLVIN EDDIE


OMPISON
JD

-JENGA DIDID

VR/vrFAIL MEJA 2014

AAAB - AHMAD AIMAN ABU


BAKAR
VR

- VICKRAM RAMPAI

ZA

- ZULIANA ABDULLAH

SS

- SAMSIAH SENUSI

GP

- GURU PEMULIHAN

PPM - SURAYA KIPLY


-

MADIAN BUSRI

-Mentadbir UjianSemua guru adalah mempunyai kemahiran yang baik dan tinggi dalam
mengubal dan mentadbir ujian sama ada ia ujian diagnostic, ujian saringan
bertulis atau lisan, ujian bulanan, ujian semester dan ujian akhir tahun. Ujian
adalah penting bagi mengetahui tahap pemahaman murid kepada teknik
pengajaran dalam kelas. Keberkesanannya adalah sangat bergantung
dengan keputusan yang diperoleh murid selepas menduduki ujian yang
ditadbir oleh guru.
Pada tahun ini saya ditugaskan untuk mengubal dan mentadbir ujian
yang dianjurkan oleh pihak sekolah yang dilaksanakan 4 kali setahun iaitu
pada bulan mac, mei, ogos dan oktober. Saya secara jujurnya agak
berpengalaman dalam mengubal dan mentadbir ujian memandangkan saya
kononnya telah berkhidmat selama hampit 10 tahun dalam dunia
pendidikan, jadi ia bukanlah satu masalah yang rumit bagi saya. Saya
mengajar murid tahun 1 subjek bahasa iban dan matematik, tahun 2
pendidikan moral dan matematik, tahun 4 TMk dan tahun 5 pendidikan
moral. Maka, secara tidak langsung saya juga akan mengubal semua soalan
matapelajaran yang saya ajar.
Keseluruhannya, mentadbir ujian adalah bermula dari fasa persediaan,
fasa perlaksanaan dan fasa penghabisan.

-Guru PanitiaTahun ini saya memegang tanggungjawab yang berbeza iaitu dengan
menjaga 2 fail panitia iaitu fail panitia Kemahiran Hidup dan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi. Saya merasakan bahawa saya perlu
mengendalikan 2 panitia ini dengan baik untuk meningkatkan kemahiran
dan pencapaian murid terhadap subjek ini walaupun ia tidak dalam
peperiksaan.
Adalah penting untuk melakukan pembaharuan terhadap 2 subjek ini.
Bukan sahaja untuk menambahkan kemahiran malah meningkatkan ilmu
pengetahuan mereka terhada 2 subjek ini terutamanya TMK. Dalam panitia
ini terdapat beberapa fail penting, antaranya adalah maklumat guru
mengajar subjek ini, takwim atau pelan tindakan. Bagaimanapun dam
mesyuarat saya pernah menyuarakan tentang fail bank soalan jadi ia

memang patut diadakan walaupun ia hanya subjek bukan peperiksaan


awam.
Untuk subjek TMk tahun 4 memandangkan ianya subjek yang baru
guru yang mengajar atau saya sebagai panitia perlu menyediakan lembaran
kerja berkaitan dengan modul TMK dan satu salinan adalah dalam fail.
Walaupun ia merupakan subjek yang baru tetapi perlaksanaan dan
penyelarasannya adalah sama dengan subjek yang lain.

1. HAL EHWAL MURID(HEM)


a.
b.
c.
d.

GURU KELAS TAHUN 5


GURU DISIPLIN
PENYALARAS LEMBAGA PENGAWAS
PENYELARAS SPBT (BOSS)

-GURU KELASSeperti telah dinyatakan saya telah dipertanggungjawabkan untuk menjadi guru kelas tahun 5.
Maka tugas utama saya sebagai guru kelas Tahun 5 adalah seperti berikut;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mempastikan keadaan kelas konduksif.


Mempastikan keadaan kelas bersih, kemas dan tersusun.
Mempastikan tidak ada sampah di dalam, dalam tong sampah dan luar kelas.
Mempastikan kehadiran murid semasa sesi pengajaran dan pembelajaran.
Mempastikan kehadiran murid semasa kelas tambahan.
Mempastikan disiplin murid adalah baik.

Maka, segala masalah disiplin murid akan diberikan kepada pengawas dalam kelas, ketua kelas dan yang
terakhir guru kelas.

-GURU DISIPLINSENARAI TUGAS DISIPLIN/LEMBAGA PENGAWAS DAN TATATERTIB


1.

Membantu guru besar merangka atau membuat peraturan-peraturan sekolah.


2. Menentukan peraturan sekolah dipatuhi sepanjang masa aktiviti dijalankan di
dalam atau di luar sekolah.

3.

Mengawasi ahli lembaga sekolah

4.

Menjadi penyelaras di antara guru dan guru besar di dalam hal disiplin murid-

murid.
5.

Menjalankan hukuman disiplin sekirannya diwakili guru besar.

6.

Pegawai perhubung antara pihak sekolah dengan ibu bapa / penjaga dalam

masalah disiplin.
7.

Membantu guru besar meningkatkan semangat kesetiaan dan kekitaan

kalangan murid dan guru.


8.

Menerima laporan pengawas, guru-guru dan seterusnya mengambil tindakan

yang sesuai.

9. Bertanggungjawab ke atas imej sekolah dengan menentukan dan


memastikan perlakuan murid-murid itu sesuai dengan peraturan sekolah dan
kehendak masyarakat sekeliling.
10.Menanam semangat setia kepada peraturan sekolah berpandukan prinsip
Rukun Negara.
11.

Menjalankan tugas yang diarahkan oleh guru besar.

12.

Mengadakan kempen kebersihan dan kempen hormat guru.

13.

Memastikan semua pengawas sentiasa dalam keadaan berpakaian kemas

dan bersih.
14.

Mengatur jadual tugasan pengawas semasa guru-guru bermesyuarat/urusan-

urusan lain.
15.

Mengadakan lawatan sambil belajar.

SENARAI TUGAS PENGAWAS


1. Memastikan seluruh persekitaran kawasan luar dan dalam kelas, di taman,
di tandas, pusat sumber, makmal,bengkel,gelanggang, padang dan
sebagainya bersih.
2. Memastikan murid-murid masuk ke dalam kelas 5 minit awal sebelum
loceng berbunyi pada pukul 7:15 pagi.
3. Memastikan setiap kelas dalam keadaan bersih dan murid sudah bersedia
sepenuhnya untuk sesi pengajaran dan pembelajaran.
4. Memastikan tong sampah setiap kelas, asrama, dewan makan dan bilik guru
sentiasa bersih.
5. Memastikan kawasan sekolah,asrama, dan dewan makan dalam keadaan
bersih ( tiada sampah sarap)
6. Memastikan keadaan kelas sentiasa bersih dan teratur selepas rehat atau
sebelum balik.
7. Mencatitkan nama kelas yang tidak mematuhi peraturan 5 dan laporkan
kepada guru bertugas harian.
8. Memastikan murid-murid di dalam kelas yang tiada guru mempunyai kerja
dan terkawal.
9. Memastikan majlis perhimpunan sekolah berjalan dengan lancar.
10.Memastikan murid- murid yang keluar dan masuk kelas menggunakan pas
keluar yang sah.
11.Memastikan setiap murid yang terlibat menyertai setiap aktiviti yang
dijalankan pada waktu petang.
12.Melaporkan kepada PPM/Penyelia Asrama jika terdapat murid yang sakit.
13.Menjalankan setiap tugas seperti yang diperuntukan dalam buku Sekolah
Sihat, Sekolah Selamat.

-SENARAI NAMA PENGAWAS SK TAPANG PUNGGU 2014TAHUN 6


1. REMIE ANAK BANAT
2. JACK ANAK BRAYAN
3. WESLLY KACHITH ANAK

TAHUN 5
1. TREASSY LYNE BALIE
2. NIMROD MORGAN RANTIS
3. JACK JEFFERY AMBA

RANGGA
TAHUN 4
1. SHERIN MONICA ASING

JAWATAN
KETUA PENGAWAS
: REMIE BANAT
PEN.KETUA PENGAWAS
: JACK BRAYAN
KETUA ASRAMA LELAKI
: WESLLY KACHITH
KETUA ASRAMA PEREMPUAN
: TREASSY LYNE

-PENYELARAS SPBT (BOSS)Tugas / Tanggungjawab Guru SPBT


1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Mengurus dan melaksanakan program SPBT di sekolah


Menghayati, mematuhi dan melaksanakan semua arahan berkaitan dengan SPBT
Mengurus bilik operasi SPBT sekolah(BOSS)
Menyediakan permohgonan keperluan buku teks dengan tepat dan benar
Menyelaras pengedaran, pengumpulan dan menyemak borang penentuan kelayakan
Mendapatkan dan merumus data enrolmen murid daripada JK kelayakan
Menyelaras penyerahan dan pemulangan buku teks SPBT serta menyemak

pengisian borang rekod pinjaman SPBT


8) Mengurus dan mengemaskini semua fail serta buku stok SPBT
9) Menerima dan menyemak bekalan buku teks daripada penerbit dan memastikan
buku-buku tersebut direkodkan di dalam buku stok dan menyemak buku stok agar
sentiasa dikemaskini
10) Memastikan semua buku teks SPBT dicap dan diproses dengan betul
11) Menjalankan pemeriksaan fizikal berkala ke atas buku teks
12) Mengurus pelupusan buku teks SPBT mengikut masa yang telah ditetapkan
13) Menjadi setiausaha dalam JK SPBT sekolah dan pen setiausaha dalam JK kelayakan
murid
14) Melaporkan kepada pen kanan HEM sebarang masalah berkaitan SPBT
15) Merancang dan mengurus baik pulih buku teks
16) Menjadi penasihat kelab SPBT sekolah.

2. KO-KURIKULUM
a. SETIAUSAHA KO-KURIKULUM
b. PENASIHAT UNIT BERUNIFORM PENGAKAP KANAK-KANAK
c. PENASIHAT KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SEPAK TAKRAW

-SETIAUSAHA KO-KURIKULUM1) Mengatur rancangan / jadual sekolah yang sesuai dengan rancangan PPD, JPN
dan KPM sepanjang tahun.
2) Membahagikan murid mengikut KELAB dan PERSATUAN..
3) Membantu Guru Besar dan GPK Ko-kurikulum menetapkan guru penasihat
kelab/persatuan serta membahagikan tugas kelab/persatuan kepada guru.
4) Menyelaraskan kegiatan latihan dan pertandingan antara kelab/persatuan dan
sekolah supaya sesuai dengan hari, masa dan tempat.
5) Menentukan tempat dan keperluan untuk acara-acara anjuran sekolah ,daerah
dan negeri.
6) Mengatur rancangan lengkap untuk Program utama kelab dan persatuan seperti
Hari Kokurikulum, Perkemahan Unit Beruniform dan sebagainya.
7) Membantu menyediakan anggaran perbelanjaan aktiviti kelab dan persatuan
untuk tahun berkenaan.
8) Membantu dan menyelaras penyertaan sekolah dalam kegiatan-kegiatan
koakademik dan badan beruniform yang dianjurkan oleh sekolah yang lain.
9) Mengawal dan menjaga alat kelab / persatuan/ badan beruniform dengan
keadaan yang baik.
10)
Mengemaskini buku stok kelab/persatuan/badan beruniform.
11)
Mengatur guru pengiring, pengangkutan dan kenaikan untuk pasukan sekolah
sekiranya perlu.
menyediakan langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi kelab / persatuan /
badan beruniform sekolah.
12)
Membantu GPK Kokurikulum memantau perjalanan aktiviti kokurikulum
sekolah.
13)
Memastikan segala aktiviti kokurikulum direkod.
14)
Memastikan maklumat penyertaan murid dalam aktiviti anjuran sekolah,
daerah, negeri direkod.
15)
Mencadangkan peralatan-peralatan dan kemudahan-kemudahan yang patut
dibeli dan diperbaiki oleh sekolah mengikut keutamaan.
16)
Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari masa ke semasa.
17)
Menjadi setiausaha bagi setiap mesyuarat berkaitan dengan kokurikulum .
Yang atas neh carian pertama. Ada juga senarai dari carian yang lain
iaitu seperti berikut:

Tanggungjawab Setiausaha Kokurikulum:

Merancang dan menyusun semua aktiviti kokurikulum


Menyediakan takwim aktiviti kokurikulum sepanjang tahun
Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat kokurikulum
Menyelaras.menyelia dan menilai pelaksanaan semua program kokurikulum

sekolah
Memastikan rekod dan data kokurikulum murid diselenggara dengan baik
Memastikan borang-borang dan dokumen kokurikulum sentiasa kemaskini

dan mencukupi
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aktiviti kokurikulum
Membantu berhubung dengan pihak-pihak luar dalam hal-hal berkaitan

aktiviti kokurikulum
Menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan untuk tindakan selanjutnya
Menyediakan minit mesyuarat Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah
Mengurus Buku Penilaian Kokurikulum
Mengumpul maklumat dan menyimpan rekod aktiviti kokurikulum
Merancang kursus pendek untuk AJK Tertinggi persatuan/kelab/unit
beruniform tentang cara-cara menggerakkan aktiviti kokurikulum
Merekod semua pencapaian sekolah dalam pertandingan kokurikulum

Selain tugas s/u kokurikulum, disertakan sekali ialah tugas dan


tanggungjawab penyelaras persatuan / kelab / unit beruniform dan
permainan.
Tanggungjawab Penyelaras Persatuan/Kelab/Unit Beruniform:

Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan/kelab/badan beruniform


Menyediakan
jadual
waktu
perjumpaan
dan
mesyuarat
kelab/persatuan/badan beruniform
Menyelaras semua aktiviti kokurikulum
Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk murid menyertai

aktiviti kokurikulum
Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan AJK diadakan setiap tahun
Mengumpul buku aktiviti/fail aktiviti untuk rujukan dan rekod
Membuat
laporan
tahunan
tentang
aktiviti
dan
pencapaian
kelab/persatuan/unit beruniform
Mengurus buku Penilaian Aktiviti Kokurikulum
Mengumpulkan buku Penilaian Aktiviti Kokurikulum semula pada akhir tahun

-PENASIHAT UNIT BERUNIFORM PENGAKAP

KANAK-KANAKI.

PERANAN
Pengakap kanak-kanak SK Tapang Punggu, yang sebelum ini telah dipimpin oleh Cikgu

Alfred Anak Maggie, telah diambil alih oleh Cikgu Vickram Anak Rampai(saya sendiri), Cikgu
Ahmad Aiman Bin Abu Bakar, Cikgu Alfread Maggie.
Berdasarkan perancangan Pengakap kanak-kanak 2014, pemimpin telah berbincang akan
melatih skuad dalam pelbagai kemahiran. Antaranya,laung agung, kawad kaki, masakan,
ikatan, bantu awal, nyanyian, permainan dan sebagainya.
Bagi melaksanakan aktiviti ini dengan jayanya AJK telah ditubuhkan dalam persatuan.
Selain itu, perkhemahan kecil ala jambori telah dirangka untuk memberikan pengalaman sebenar
kepada ahli Pengakap kanak-kanak.
Maka, harapan sebagai pemimpin pada tahun ini pemimpin dan persatuan pengakap
kanak-kanak sekolah amnya akan lebih aktif dalam semua aktiviti berpengakap.
Turut dikepilkan;
1)
2)
3)
4)

AJK persatuan
Perancangan tahunan
Kertas kerja perkhemahan
Nota-nota

-PENASIHAT KELAB SUKAN DAN PERMAINAN SEPAK


TAKRAWII.

PERANAN
Sepak Takraw, satu sukan permainan yang semakin menurun minatnya dari kalangan

murid-murid dan masyarakat Malaysia. Maka dengan pangalaman yang saya ada, saya memohon

kepada penolong kanan kokurikulum untuk menubuhkan satu kelab sukan permainan sepak
takraw di sekolah bagi menyokong hasrat kerajaan selain menggalakkan program 1m1s di
jalankan dengan baik dan lancar.
Kelab sepak takraw di sekolah kurang aktif dan kurang mendapat galakkan atas beberapa
factor yang mempengaruhinya. Antaranya ialah kekurangan minat murid terhadap sukan ini,
kekurangan bilangan murid lelaki di sekolah memandangkan sekolah tidak mempunyai bilangan
murid yang ramai.
Pada tahun ini, kelab telah dibimbing oleh saya (cikgu Vickram anak Rampai), akan
menambahkan sedikit perubahan pada kelab ini agar ia akan menjadi sebuah kelab yang
mendapat galakkan dan mungkin akan digeruni suatu hari nanti.
Maka, harapan terhadap kelab ini, kita akan mampu melahirkan ramai pemain bertaraf
tinggi dan mewakil negeri mahupun Negara.
Turut dikepilkan;
1)
2)
3)
4)

AJK persatuan
Perancangan tahunan
Kertas kerja perkhemahan
Nota-nota

1. LAIN-LAIN JAWATAN

-BENDAHARI PERSATUAN IBUBAPA DAN


GURU(PIBG)2014-adalah merupakan tahun lantikkan saya sebagai bendahari
untuk persatuan Ibubapa dan Guru(PIBG). Sebelum ini akaun(rekod
kewangan) PIBG telah dijalankan oleh En. Marcus Ningkang. Catatan
dan rekod beliau senang difahami dan dibuat Audit, ini kerana, catatan

beliau terang dan mengikut urutan.


Berdasarkan catatan beliau saya telah mengubah cara rekod dan
catitan mengikut arus ICT. Dengan kemahiran Excel saya telah
merangka/membina lajer sendiri untuk direkod dalam akaun PIBG.
Penambahbaikan terhadap lajer dan rekod ini perlu
dipertingkatkan dari semasa ke semasa untuk mencemerlangkannya.
Diharap suatu hari nanti kita akan dapat membuat rekod dan catatan
akaun dengan lebih bersistematik dan baik.

-LAMPIRAN1)
2)
3)
4)

Peta sekolah
Contoh/Lajer kosong
AJK Pentadbiran
Saranan Kerja Tahunan

-RUJUKAN1. http://maribelajar.forumotion.com/t994-14-perkarautama-mengenai-fail-meja
2. http://rakan.jkr.gov.my/ckub/a_main/images/tpd/fail
%20meja/index.html
3. http://pengakapsksl.blogspot.com/
4. http://scout.nohal.com/modules.php?
name=Content&pa=showpage&pid=46
5. http://www.scribd.com/doc/2415583/jenis-ikatanpengakap
6. http://www.weebly.com/?sessionexpired=1&redirect=main.php#login

Anda mungkin juga menyukai