Anda di halaman 1dari 24

ISL

MINGGU 3
Membina peta cerita
mengenai kepekaan
deria
Disediakan oleh: Michelle Wong
Tang Siew Tien

sentuh
an
hidu

dengar

Kepekaan
Deria
rasa

lihat

Sentuhan

biasanya dilakukan dengan


menggunakan jari.
aspek perkembangan psikomotor
yang mula-mula diperolehi oleh
kanak-kanak.
sebelum kanak-kanak itu mula
untuk berbahasa.
Contoh : Aktiviti seni visual
Pelajar akan menggunakan
jarinya untuk melukis gambar di
atas kertas.

sentuhan

Dengar

melibatkan deria telinga.


aktiviti yang dijalankan pada deria
ini lebih menumpukan kepada apa
yang mereka dengar.

dengar

Contoh : Aktiviti muzik


Pelajar akan cuba mencipta bunyi
tentang apa yang didengarnya.

Lihat

menggunakan deria mata yang


mengakibatkan pengamatan dan
pemerhatian.
seseorang akan dapat mengalami
pelbagai
jenis warna, bentuk, ruang dan
jalinan.

lihat

Pelajar mengetahui ciri-ciri


mereka dan seterusnya tahu
untuk mengaplikasikan
pengetahuan dalam pendidikan
seni visual.

Rasa

merupakan gerak hati atau kata


hati
pelajar.
membuat sesuatu persepsi
dengan tepat.

rasa

Contoh : Seni visual


Pelajar akan dapat meluahkan
perasaan
melalui pengalaman yang telah
diperolehinya.
Contoh: Mendengar muzik
Kaki akan bergoyang ini adalah
disebabkan oleh rangsangan
daripada
jenis mud muzik tersebut.

Hidu

menekankan kepada aspek


penanggapan.
penanggapan tidak berlaku
secara
semulajadi.

hidu

Guru harus membina strategi


supaya murid dapat membuat
sesuatu
penanggapan terhadap
pelajarannya.

Peta cerita mengenai kepekaan


deria

Kepekaan deria yang telah digunakan


Kerbau
mendengar Sang
Buaya meminta
tolong dan ia
Deria
cepat menuju ke
Denga arah dimana Sang
Buaya dihempap
r
kayu balak dan
menyelamatkan
Sang Buaya.
Sang Kerbau
berasa sakit
Deria
apabila
Sentu
kakinya digigit
h
oleh Sang
Buaya.

Deria
Lihat

Sang Kancil
melihat Sang
Buaya yang
menggigit kaki
Sang Kerbau.

2. Bayangkan diri anda berada


dalam situasi berikut:

- Kenalpasti dan senaraikan perkaraperkara yang anda tinjau dalam


salah satu situasi di atas.

TEPI LAUT

Tepi Laut
1. Lihat:
Ombak
Orang bersantai di tepi pantai, berenang,
bermain pasir, penjaja yang menjual
makanan dan minuman.
Pokok kelapa yang ditiup angin.
Pasir putih, air yang jernih, langit yang
berawan.

2. Dengar:
Ombak
Suara orang ramai bersuka ria
Bayu laut bertiupan
3. Rasa:
Rasa gembira
Rasa segar
Rasa bertenang
Rasa kesejukan angin

4. Sentuh:
Air laut dan pasir yang sejuk
Ikan
Kerang-kerang yang berlainan rupa dan
jalinan
5. Hidu:
Bau air laut yang masin
Bau makanan.

STESEN KERETA API

Stesen keretapi

PASAR MALAM

Pasar Malam

Terima
Kasih

Anda mungkin juga menyukai