Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA

BILANGAN
JUMLAH
TARIKH
HARI
KELAS
MASA
MURID
MASA
5 MEI 2014
Isnin
2 Sarjana
30
8.45-9.45
60 minit
TEMA
SIHAT DAN CERDAS
TAJUK
MARI MENCUCI TANGAN
FOKUS UTAMA
Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap
STANDARD
1.3
sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar
KANDUNGAN
dengan betul.
Mendengar, memahami dan memberikan respons secara
STANDARD
1.3.3
lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut
PEMBELAJARAN
urutan yang betul.
FOKUS SAMPINGAN
STANDARD
Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,
2.3
KANDUNGAN
sebutan yang jelas dan intonasi yang betul.
STANDARD
Membaca kuat penyata dengan lancar, sebutan yang
2.3.1
PEMBELAJARAN
jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Pada akhir pelajaran, murid dapat:
i.
mencuci tangan dengan betul.
OBJEKTIF
menyebut 4 ayat penyata dengan lancar dan betul yang
ii.
PEMBELAJARAN
terdapat dalam teks bacaan.
Kadar pencapaian objektif yang diharapkan ialah 90% memuaskan.
ILMU Dunia Sains, Pendidikan Kesihatan, Pendidikan Moral
kebersihan mental dan fizikal, berdikari, keberanian,
NILAI
PENGISIAN
kasih sayang
kemahiran berfikir, kajian masa depan, kecerdasan
KURIKULUM
KBT
pelbagai, konstektual, konstruktivisme
EMK kreativiti dan inovasi
KEMAHIRAN
membaca dan menulis
BAHASA
SISTEM BAHASA
tatabahasa-morfologi-kata kerja
PENGETAHUAN
SEDIA ADA
BAHAN BANTU
MENGAJAR

Murid pernah mencuci tangan.


i.
ii.
iii.

beg kitar semula (sabun, tuala bersih)


kad gambar Mencuci Tangan
teks bacaan Cuci Tangan Dahulu
AKTIVITI PENGAJARAN DAN

ISI PELAJARAN

PEMBELAJARAN
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID

CATATAN

BBM:
beg kitar semula

Guru meminta murid


SET INDUKSI
5 MINIT

bersedia dan

ILMU:

memaklumkan tajuk

Dunia Sains,

pelajaran.
beg kitar semula
Guru membahagikan
soalan guru

murid kepada

Namakan barang yang

kumpulan kecil dan

terdapat di dalam beg

mengedarkan beg

kitar semula.

kitar semula pada

(jangkaan jawapan-

setiap kumpulan.

sabun, tuala bersih)

Pendidikan
Murid bersedia untuk
sesi pengajaran dan
pembelajaran.

(jangkaan jawapanmencuci tangan)

NILAI:
kebersihan mental

Murid menjawab

dan fizikal, kasih

soalan guru secara

sayang

logik akal.
KBT:

Guru bersoal jawab


Apakah kegunaannya?

Kesihatan

kemahiran

dengan murid dan

berfikir

mengaitkannya
dengan tajuk

EMK:

pelajaran.

kreativiti dan
inovasi

AKTIVITI PENGAJARAN DAN


ISI PELAJARAN
LANGKAH 1
10 MINIT

CATATAN

PEMBELAJARAN
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID
Guru membuat
Murid memerhati

BBM:

demonstrasi cara

guru membuat

beg kitar semula

mencuci tangan

demonstrasi dan

dengan betul.

meniru perbuatan
guru.

Guru meminta murid


meniru perbuatan

Murid melakukan

guru.
Guru meminta murid

sendiri simulasi

melakukan sendiri

berpandukan arahan

simulasi berpandukan

secara individu,

arahan secara

berkumpulan dan

individu,

kelas.

berkumpulan dan
kelas.
Guru mempamerkan
kad gambar di
hadapan kelas.

LANGKAH 3
15 MINIT
kad gambar Mencuci
Tangan

Guru meminta murid


membaca secara
individu,
berkumpulan dan
kelas.
Guru meminta murid
membuat semula
simulasi mencuci

Murid membaca
secara individu,
berkumpulan dan
kelas.
BBM:
Murid membuat

kad gambar

semula simulasi

Mencuci Tangan

mencuci tangan
berpandukan kad
gambar dengan
bantuan guru.

tangan.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN
ISI PELAJARAN
LANGKAH 3
15 MINIT

BBM:

teks bacaan di

secara individu,

teks bacaan Cuci

hadapan kelas.

berkumpulan dan

Tangan Dahulu

teks bacaan Cuci


Tangan Dahulu

CATATAN

PEMBELAJARAN
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID
Guru mempamerkan
Murid membaca

kelas dengan bantuan


Guru meminta murid
membaca secara
individu,
berkumpulan dan
kelas.

guru.

Guru membetulkan
sebutan dan bacaan
LANGKAH 4
10 MINIT

murid.
Guru meminta murid
memberi maksud
kepada kosa kata

kosa kata

yang disebut.

dahulu-membuat lebih
awal

Guru memberi

bersih-tidak kotor

maksud kata kerja

gembira-seronok

beserta contoh.

kata kerja

Guru meminta murid

(perkataan yang

menggaris kata kerja

menunjukkan
perbuatan)
mengajak, minum,

pada teks bacaan


Cuci Tangan

Murid memberi
maksud kepada kosa
kata yang disebut
dengan bantuan guru.
Murid menggaris kata
kerja pada teks
bacaan Cuci Tangan

BBM:
teks bacaan Cuci
Tangan Dahulu

Dahulu dengan
bantuan guru.

Dahulu.

Tanya, panggilkan,
ajak, cuci, mencuci,

Guru berbincang

mengajar, melihat

bersama murid.
AKTIVITI PENGAJARAN DAN

ISI PELAJARAN

PEMBELAJARAN
AKTIVITI GURU
AKTIVITI MURID
Guru membuat

CATATAN

rumusan tentang tajuk Murid mendengar


PENUTUP

pelajaran.

5 MINIT

rumusan daripada
guru.

Guru meminta murid


rumusan pelajaran

membuat latihan

Murid membuat

pengayaan pada buku

latihan pengayaan.

aktiviti
REFLEKSI
Secara keseluruhannya, sesi pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Kadar
pencapaian objektif ialah 90% memuaskan.

Saya berjaya menarik minat dan fokus murid untuk melibatkan diri
KEKUATAN

secara aktif dalam aktiviti yang dijalankan. Murid dapat menyebut


ayat penyata dengan lancar dan betul.
Pada awalnya, murid tidak dapat mengenalpasti apa itu kata kerja,

KEKURANGAN

PENAMBAHBAIKAN

tetapi setelah saya menerangkan maksud kata kerja beserta contoh,


murid dapat menyenaraikan kata kerja dengan sempurna.
Penjelasan dan penerangan dapat membantu murid mencapai
objektif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran.

Lampiran 1-KAD GAMBAR


MENCUCI TANGAN

BERSIHKAN TANGAN DAN RATAKAN


SABUN DENGAN SEMPURNA

GOSOK KEDUA-DUA TAPAK TANGAN

GOSOK SETIAP JARI DAN CELAH JARI

GOSOK KUKU DI TAPAK TANGAN

GOSOK BELAKANG TANGAN DAN


CELAH JARI

BASUH TANGAN DENGAN AIR BERSIH


SECUKUPNYA

KERINGKAN TANGAN DENGAN KAIN


BERSIH ATAU TISU

Lampiran 2-TEKS BACAAN


CUCI TANGAN DAHULU

Anda mungkin juga menyukai