Anda di halaman 1dari 32

ISLAM DI ALAM

MELAYU
MOHD ZAHIRWAN HALIM
BIN ZAINAL ABIDIN
CITU UiTM PERAK

PENGENALAN
Islam adalah agama universal yang telah tersebar luas tanpa
had sempadan, keturunan, bangsa dan melangkaui masa tanpa
had
Islam turut dianuti oleh kelompok rumpun Melayu yang terdiri
daripada beberapa wilayah termasuk kepulauan-kepulauan
tertentu
Nusantara atau Malay Archipelago adalah terdiri daripada
Tanah Melayu, Kepulauan Sumatera, Jawa, Sulawesi,
Kalimatan, Brunei, Mindanao, Sulu, Kemboja serta selatan
Thailand
Kedatangan Islam telah berjaya membawa imej baru kepada
para penduduknya yang pada mulanya menganut agama Hindu
serta athisme
Mereka telah berjaya membentuk tamadun Melayu-Islam yang
mencakupi berbagai aspek seperti ekonomi, politik, budaya
serta sosial

KONSEP TAMADUN MELAYU


Tamadun Melayu adalah sebuah tamadun yang dibentuk oleh
sekolompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai
kumpulan orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di
Asia Tenggara
Ia dikenali dengan nama Gugusan Kepulauan Melayu,
Nusantara, Alam Melayu dan Tanah Jawi
Sebelum Perang Dunia ke II, ia dirujuk sebagai Asia of the
Monsoons, East India dan juga further India atau Hindia Jauh
Istilah Melayu: Satu rumpun bangsa Melayu yang
menggunakan bahasa Melayu
Kemelayuan: nilai anutan dan jati diri Melayu (Fairuzah Hj.
Basri)
Istilah Melayu boleh ditakrifkan sebagai:
a) Rumpun bangsa dan bahasanya adalah Melayu
b) Pelbagai suku yang tergolong dalam Melayu-Indonesia
seperti Jawa, Batak, Sunda, Madura, Aceh, Minangkabau,
Bajau, Murut, Bugis dan sebagainya

Tamadun Melayu: Tamadun menyeluruh yang dibangunkan oleh bangsa Melayu


berterskan bahasa Melayu setelah kedatangan dan penerimaan Islam di seluruh
rantau Alam Melayu
Ia bersandar kepada tamadun Islam kerana tamadun Melayu bertitik tolak dari
penerimaan Islam oleh masyarakat Melayu
Pengajran akidah secara beransur-ansur oleh para mubaligh telah membina
asas tamadun Melayu dan bertambah baik apabila mereka berjaya manarik
golongan pemerintah kepada Islam
Cth: Merah Silu , raja Pasai telah memeluk Islam, Parameswara di Melaka yang
kemudian diikuti oleh rakyat jelata
Kedatangan Islam telah membawa perubahan besar kepada nilai dan budaya
orang Melayu merangkumi gaya berfikir, sosial, interaksi sehingga unsur-unsur
Hindu hampir terhakis dalam gaya hidup dan corak pemikiran masyarakat
Melayu
Namun, masyarakat Melayu tidak menolak sepenuhnya amalan dan nilai tradisi
Hindu yang tidak bercanggah dengan Islam
Syed Naquib: Islam telah berjaya mengubah jiwa dan fizikal masyarakat Melayu
di Malaysia dan Indonesia (1972)
Mohd Taib Osman (1988) : Islam telah membawa perubahan di Nusantara
sehingga menjadikannya sebahagian dunia Islam
Pendapat ini bermaksud Islam telah berjaya membawa perubahan dari pelbagai
aspek seperti bahasa,sastera, intelektual,undang-undang, kepercayaan, politik,
adat istiadat serta kesenian
Tamadun Melayu tidak mengiktiraf sumbangan kerajaan awal di alam Melayu
seperti Langkasuka, Sriwijya serta Majapahit kerana tidak mempunyai rantaian
dengan tamadun Melayu yang muncul setelah kewujudan pengaruh Islam di
rantau ini
Ini kerana perbezaan tunjang antara tamadun Melayu serta pembinaan
masyarakat pada zaman awal iaitu agama Islam (Fairuzah Hj. Basri)

TEORI KEDATANGAN ISLAM KE ALAM


MELAYU

1.

Sejarawan Melayu dan tempatan: abad ke 7 M oleh


mubaligh serta pedagang dari Tanah Arab
Barat: Penghujung abad ke 13 M dan sepanjang abad ke 14
M, antara tahun 1292-1390 M yang dibawa pedagang India
dan China
Terdapat 3 teori:
Dari India
- kebanyakan orientalis seperti Snouck Hurgronje, R.O.
Winstedt, D.G.E. Hall dan J.Gonda
- Hujah:
a) Batu-batu nesan awal yang dijumpai di AM diimport dari
Cambay (Kembayat), Gujerat, India
b) Peranan penting oleh pedagabg-pedagang Gujerat di AM
c) Tradisi kesusasteraan Melayu mirip tradisi Islam India

Teori ini banyak kelemahan iaitu:


a) Bukti batu nesan yang dijumpai di AM dibawa dari India
sebagai bukti tidak tepat kerana ia merupakan salah satu
barang dagangan yang mungkin diperdagangkan oleh
pedagang India
b) tidak tepat pedagang India sahaja yang berdagang di AM
sehingga menunggu mereka memeluk Islam dahulu. Ini
kerana terdapat juga para pedagang Arab kerana telah wujud
penempatan masyarakat Arab di Canton, China sejak abad ke
4 M lagi. Pedagang arab singgah di pelabuhan-pelabuhan AM
bagi mendapatkan bekalan makanan atau menunggu musim
angin yang sesuai untuk meneruskan pelayaran
c) Tradisi kesusasteraan dikatakan mirip kepada India tidak
dapat diterima kerana perkembangan tradisi sastera agak
lewat iaitu setelah Islam lama bertapak di AM (Mahayuddin
Hj. Yahya ( 1996), Sejarah Islam, Shah Alam: Fajar Bakti)
Mereka juga bergantung kepada catatan pengembara seperti
Marco Polo dan Ibn Battutah yang pernah melawat AM pada
sekitar abad ke 13 dan 14 M.

Marco Polo: semasa singgah di Sumatera pada 1292 M,


beliau menyaksikan penduduk Perlak telah memeluk Islam
tetapi tidak lagi penduduk kawasan lain
Ibn Battutah: semasa melawat Pasai pada 1345 M
mendapati penduduknya beragama Islam
Hujah ini bertambah kukuh dengan penemuan makam
Sultan Malikul Salleh, raja Pasai yang disebut dalam sejarah
Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai sebagai pemerintah
pertama di Kepulauan Melayu sekitar abad ke 13 M. Ini
meyakinkan mereka Islam tersebar pada abad tersebut
Akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai daerah di
India yang memainkan peranan menyebarkan Islam ke AM.
Cth:
a) Gujerat
b) Benggala
c) India Selatan
d) Malabar

2. Dari China Dan Champa


Dibincangkan oleh S.Q. Fatimi dalam buku Islam Comes To
Malaysia berdasarkan perpindahan beramai-ramai orang
Islam dari Canton, China sekitar tahun 876 M akibat
pemberontakan yang mengorbankan 100,000-150,000 orang
Islam di wilayah tersebut
Ia terjadi kerana penduduk tempatan menganggap
kedudukan kukuh masyarakat Arab-Islam di Canton boleh
mengancam ekonomi dan keselamatan masyarakat Cina
Masyarakat Arab telah berhijrah ke ke Kepulauan Melayu
Syed Naquib al-Attas: Mereka berhijrah ke Kedah dan
Palembang
Namun, ada juga berhijrah ke Champa, Brunei, negeri-negeri
Pantai Timur TM seperti Patani, Kelantan, Terengganu dan
Pahang serta Pulau Jawa di sebelah timur
Ia telah menggalakkan penyebaran Islam di wilayah-wilayah
tersebut

Antara bukti hujah ini ialah:


- penemuan batu nesan seorang wali berketurunan Arab di Pekan,
Pahang bertarikh 419 H ( 1028 M ) yang mengandungi
tulisantulisan ayat al-Quran
- penemuan Batu Bersurat di Kuala Berang, Terengganu
bertarikh
702 H ( 1303 M ) yang mengandungi tulisan
mengenai
kewajipan mematuhi hukum Allah seperti hukuman zina
- penemuan wang syiling bertarikh 557 H (1181 M), di Kota
Kubang Labu, Kelantan
- Bukti senibina yang didapati pada binaan masjid terutamanya di
Melaka, Kelantan dan Pulau Jawa yang mirip pagoda
Pendapat Islam dari Champa: Champa telah menerima Islam sejak
abad ke 8 M. Penduduk Alam Melayu telah berinteraksi dengan
wilayah ini sejak abad ke 7 M lagi menerusi penaklukan dan
perkahwinan, terutama perkahwinan diRaja
Bukti penyebaran Islam di Champa: penemuan beberapa batu nesan
bertulisan Arab bertarikh 1039 M dan batu peringatan bertarikh
1025 M yang mencatatkan beberapa hukum Islam

3. Dari Tanah Arab


Di dokong oleh tokoh sarjana Alam Melayu seperti Syed Naquib alAttas dan Prof Hamka
Sejarawan Barat: Niemann, Keyzer
Islam telah dibawa ke AM sejak abad pertama Hijrah kerana
wujudnya aktiviti perdagangan dengan pedagang Arab sejak
zaman pra-Islam lagi Cth: Pelabuhan Barus, Sumatera telah
menjadi tempat persinggahan pedagang Arab untuk mendapatkan
kapur barus bagi urusan memandikan mayat
Pada masa itu, orang Arab telah mengetahui kedudukan dan
kepentingan AM dan ianya berlanjutan selepas kedatangan Islam
Penyebaran Islam boleh dibahagikan kepada 3 tahap iaitu

1. Tahap persinggahan
-Melalui perdagangan: orang Arab telah belayar untuk
mendapatkan rempah dan kapur barus yang hanya terdapat di
Sumatera sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW lagi
- Hubungan dagang dengan China yang menjadikan pelabuhan AM
sebagai tempat persinggahan
- Kepentingan AM sebagai tempat perdagangan bagi orang Arab
kekal selepas kemunculan Islam pada abad ke 7 M dan Islam mula
bertapak di AM sejajar dengan penerimaan Islam di kalangan
bangsa
Arab

-Pengislaman Yaman sekitar tahun 630-631 M dengan usaha


Saidina Ali memberi kesan besar ke atas pengislaman AM
kerana sebahagian besar pedagang yang berdagang di AM
dari kalangan masyarakat Islam Yaman, selain Hadramaut
dan Oman. Selain berniaga, mereka juga menyebarkan
Islam
2. Tahap Pertapakan
- Semasa zaman Bani Umayyah dan Abbasiyah
- Pada tahun 674 M, semasa zaman Muawiyah B. Abi Sufyan,
telah ada masyarakat Arab yang tinggal di pantai Barat
Sumatera dan Pulau Jawa yang dikenali dengan Ta-shih
(gelaran orang Cina pada orang Arab)
- Muawiyah pernah menghantar utusan ke Pulau Jawa untuk
mengadakan hubungan perdagangan
- Beliau juga mengutus surat kepada raja Srivijaya di Jambi
untuk berdakwah kepada Islam dan menjalin hubungan
dagang dengan Damsyik

- Usaha dakwah berjaya semasa zaman pemerintahan


Khalifah Umar b. Ab. Aziz yang berjaya mengislamkan
Raja
Srindravarman pada tahun 718 M
- Dakwah juga dijalanan oleh golongan Syiah yang
melarikan diri dari pergolakan semasa zaman Umayyah
dan Abbasiyah
- Pada zaman pemerintahan Ab. Malik B. Marwan
dikatakan telah ada golongan Syiah di Pulau Sulu,
Sulawesi dan
Kalimantan
- Zaman al-Makmun: rombongan dakwah seramai 100
orang
dibawah pimpinan nakhoda Khalifah tiba di
Perlak pada tahun
800 M

3. Penyebaran secara meluas


- Selepas abad ke 13 M
- Pendakwah yang berperanan pada peringkat ini ialah Syeikh
Ismail al-Siddiq yang diutus Sharif Makkah ke AM disertai
oleh
Faqir Muhammad dari Malabar
- Wilayah Barus ( Fansur), Lamri, Haru dan Samudera di
Pulau
Sumatera berjaya di islamkan
- Syeikh Ismail juga berjaya menukar mazhab Syiah kepada
Syafie di AM iaitu mazhab rasmi Mekah di bawah
pemerintahan
Mamluk
- Pendakwah dari golongan Sayyid dari Hadramaut yang
bermazhab Syafie turut terlibat dengan misi dakwah di AM
- Mereka tiba di AM sekitar abad ke 16-20 M dan berpengaruh
- Pada abad ke 16-17 M, pendakwah tempatan telah terlibat
dengan misi dakwah dan hubungan erat telah terjalin antara
ulama tempatan dengan T. Arab
- Islam telah tersebar luas di AM sehingga penduduk
tempatan berperanan sebagai pendakwah

Catatan Tempatan Islam Dari T. Arab


-Buku Sejarah Melayu: Raja Melaka, Parameswara diislamkan oleh
Syeikh Ab. Aziz, seorang ulama dari Jeddah, Makkah
- Baginda menukar nama kepada Megat Iskandar Syah/Sultan
Muhammad Syah
Bukti-bukti lain Islam dari T.Arab
a) Persamaan mazhab di kalangan masyarakat AM dengan
penduduk Yaman iaitu mazhab Syafie
b) Kelahiran tulisan Jawi yang berasal dari huruf Arab
c) Gelaran pendakwah seperti Syeikh dan Sharif serta gelaran
kepada raja-raja Melayu seperti Sultan atau Malik berunsurkan
Arab
d) Nama-nama masyarakat Islam seperti Salleh, Zahir dan Tahir
yang mempunyai persamaan dengan nama di Yaman dan Mesir
e) Cara bacaan al-Quran sama dengan cara bacaan di Yaman dan
Mesir ( Lahjah bacaan dan sebutan yang sama)
f) Hasil kesusasteraan di AM seperti Hikayat Muhammad Ali
Hanafiah, Hikayat Amir Hamzah dan Hikayat Nabi Bercukur
menampakkan pengaruh kesusasteraan Arab
g) Peminjaman istilah Arab dalam bahasa Melayu seperti kadi,
hukum, adat dan ulama

PERDAGANGAN
KEHEBATAN
ISLAM

PERANAN
PEMERINTAH

HUBUNGAN
DIPLOMATIK

-FAKTOR
FAKTOR
PERKEMBANGAN
iSLAM

PERANAN
ULAMA
PERSAINGAN
PENYEBARAN
AGAMA

PENDAKWAHAN

PENAKLUKAN
&
PERLUASAN
WILAYAH

FAKTOR-FAKTOR PERKEMBANGAN ISLAM


1.

Perdagangan

Hubungan antara AM dan T.Arab berlaku sejak sebelum


Islam lagi sebagai hubungan dagangan
Hubungan bertambah erat apabila raja-raja Melayu
memeluk Islam
Selain berniaga, pedagang juga berdakwah
Penyebaran secara meluas apabila penerimaan raja-raja
Melayu terhadap Islam sebagai agama yang memerintah
pada abad ke 15 M

2. Hubungan diplomatik
Hubungan yang berlaku dengan T.Arab telah mempengaruhi
gelaran seorang raja yang bertukar kepada gelaran Sultan atau alMalik
Gelaran ini digunakan sesetengah negara Islam di T.Tengah
seperti kerajaan Abbasiyah (Malik) manakala sultan semasa
Ayyubiah, Mamluk, Ghaznawi dan Uthmaniah
Hubungan akrab dibuktikan apabila terdapat usaha-usaha
kerajaan-kerajaan Islam seperti Acheh, Banten, Mataram dan
Banjarmasin berhubung dengan pemerintah Islam di Makkah
untuk mendapat pengiktirafan dan memperkukuhkan kedaulatan
Ada yang menerima hadiah, gelaran dan kurniaan daripada
pemerintah Makkah (Sharif Makkah)
Cth: Sultan Abd. Al-Qahhar (1651-1682 M) dari kesultanan Banten,
Sultan Malik al-Said ( 1639-1653 M) dari Sulawesi dan Sultan
Agung dari Mataram yang mendapat gelaran Sultan dari penguasa
Makkah
Hubungan politik belaku sejak kemasukan raja-raja Melayu dalam
Islam

3. Pendakwah
Ulama-ulama asing telah dijemput ke AM untuk menyampaikan
ilmu
Ada yang tinggal dalam jangkamasa tertentu dan ada yang
menetap terus di AM
Bagi yang menetap, ada yang berkahwin dengan penduduk
tempatan dan puteri raja
Dilantik juga sebagai pembesar negeri dan istana seperti
penasihat raja, mufti, kadi dan imam
Ada yang datang secara sukarela ke AM
Cth:
-Sheikh Ab. Aziz dari Makkah yang mengislamkan Parameswara
dan bergelar S.Muhammad Syah sekitar tahun 1414 M
- Syeikh Abdullah Arif yang membawa kitab Bahr al-Lahut
tentang ilmu Tasawuf
- Syeikh Said dari Pasai yang membawa Islam ke Patani
- Syeikh Ismail yang diutus Sharif Makkah ke AM dan
mengislamkan raja Pasai, Meurah Silu yang bergelar S. Malikul
Salleh(m: 1297 M)

3. Penaklukan dan perluasan wilayah


Berlaku apabila sesebuah empayar Islam meluaskan jajahan
Cth: Penaklukan Melaka ke atas wilayah-wilayah di TM dan
Sumatera seperti Pahang, Kelantan, Terengganu, Perlak, Rokan,
Siak, Inderagiri, Kampar telah mengislamkan tempat tersebut
Raja-raja negeri-negeri tersebut memeluk Islam dan telah diikuti
rakyat jelata
4. Persaingan penyebaran agama
Dendam Kristian akibat kekalahan dalam Perang Salib (The
Crussade)
Islam telah bersaing dengan Kristian
Mubaligh Kristian mula datang semasa era penjajahan Portugis,
Belanda dan British
Selain menjajah dan mengaut hasil bumi, pihak penjajah juga
menyebar Kristian sehingga kitab Bible diterjemah ke BM
Mubaligh Islam turut serta dalam aktiviti dakwah dan Islam dapat
diterima oleh masyarakat Nusantara kerana sesuai dengan
budaya dan adat ketimuran, disamping kemurniaan ajaran Islam

5. Peranan ulama dalam pemerintahan


Sebagai penasihat Sultan dan tenaga penggerak
penyebaran Islam
Cth: Syeikh Jalaluddin, seorang ulama Arab mengetuai
para ulama lain termasuk para saudagar membantu dan
memberi sokongan kepada S.Muzaffar Syah (1446-1456 M)
dalam mentadbir Melaka
Wilayah-wilayah yang baru dibuka diajar dengan Islam
oleh para ulama
Ulama sentiasa bermuzakarah dan berbincang dengan
Sultan berkenaan agama Islam
Ulama juga menterjemah karya-karya Arab ke BM untuk
mudah difahami
Cth: Kitab Darul Manzum(kitab Tasauf) karangan Abu
Ishaq dari Makkah yang dibawa oleh Maulana Abu Bakar
ke Melaka telah diterjemahkan di Pasai

7. Peranan pemerintah
Sultan mendampingi, bermuzakarah serta meminta
pandangan dan nasihat dari ulama
Menggalakkan penterjemahan kitab-kitab Arab ke
B.Melayu seperti Dar al-Manzum
Istana sebagai pusat ilmu dan pendidikan Islam
Menghantar para pendakwah ke negeri yang belum
menerima Islam dan berjaya menarik minat penduduk
tempat tersebut
Cth: menarik minat orang Champa di Melaka
Zaman Sultan Mansur Syah (1456-1477 M), Melaka adalah
pusat intelektual dan perdagangan yang bercirikan syariat
Islam terulung di A.Tenggara
Hukum Islam telah dijalankan
Nilai-nilai akhlak Islam dan warak ditunjukkan pemerintah
seperti S.Alauddin Riayat Syah

8. Kehebatan Islam
Islam agama mudah difahami serta menepati fitrah kejadian manusia
Ada konsep Tauhid iaitu mempercayai Allah Yang Esa
Berbeza dengan agama lain seperti Hindu yang mempercayai banyak
Tuhan. Cth: Brahma, Vishnu
Islam bersifat adil kepada umatnya dan semua sama taraf tanpa
mengira pangkat, keturunan, pemerintah atau rakyat
Berbeza dengan Hindu yang ada sistem Kasta
Ajaran Islam lengkap mencakupi politik, sosial dan ekonomi
Tiada perbezaan ras, bangsa, tempat atau geografi. Semuanya sama
dan umat Islam bersaudara sesama mereka
Sesuai dengan citra dan cara hidup masyarakat Nusantara yang
mementingkan nilai-nilai murni dan Ketimuran cth hormat
menghormati, sopan santun dan berakhlak
Adanya konsep taubat dan diampunkan Allah
Hak wanita terbela cth layak menerima pesaka dan tidak
didiskriminasi
Islam: Hak kepada Allah, manusia dan alam yang lengkap dan
harmoni

KESAN DAN
PENGARUH ISLAM
DALAM
TAMADUN MELAYU

AQIDAH DAN
KEPERCAYAAN

POLITIK DAN
PERUNDANGAN

PENDIDIKAN
DAN KEILMUAN

,BAHASA
TULISAN
DAN
SASTERA

, EKONOMI
SOSIO BUDAYA
DAN
KESENIAN

Kesan Dan Pengaruh Islam Dalam


Tamadun Melayu
1.

Aqidah dan kepercayaan

Membuang ajaran yang tidak berlandaskan wahyu

Menolak kepercayaan kepada Hindu, Buddha dan


Animisma

Unsur khurafat dan tahyul telah dihapuskan

Amalan bidaah dan khurafat telah berkurangan tetapi ada


lagi sebahagian kecil kepercayaan karut seperti dalam
perubatan tradisional dan adat-adat Melayu cth mandi
bunga, sembelih korban bagi penunggu

Mengamalkan syariah dalam kehidupan

2. Politik dan Perundangan


Pemakaian gelaran pemerintah seperti Sultan, Malik
Raja bukan dewa yang sama taraf dengan Tuhan, tetapi
sebagai khalifah Allah di bumi yang bertanggungjawab
mentadbir dengan adil dan baik
Penggunaan undang-undang Syariah seperti dalan Hukum
Kanun Melaka dan Undang-Undang Johor
Ada jawatan-jawatan tertentu seperti Bendahara,
Temenggong dan Laksmana
Wujud hubungan diplomatik dengan Empayar Islam seperti
Empayar Uthmaniah
Cth: Acheh mengadakan hubungan diplomatik dengan
Uthmaniah sehingga mendapat bantuan senjata dari
Uthmaniah untuk menentang Portugis
Sistem perundangan mencakupi semua perkara termasuk
jenayah, munakahat, muamalat dan jinayah
Hukum hudud dijalankan di kebanyakan negeri Melayu
sebelum kedatangan penjajah

Adanya sistem Syura (mesyuarat) dalam pentadbiran


sebagaimana asas politik Islam iaitu:
a) Syura
b) al-Adalah (keadilan)
c) Al-Musawah ( persamaan)
d) al-Huriah ( bebas)
Sultan sentiasa bermesyuarat dengan para pembesar
dalam hal-hal penting seperti hubungan diplomatik dan
pertahanan dengan mengambil pandangan yang terbaik
Mengambil nasihat para ulama terutama yang berkaitan
dengan agama Islam dan pemerintahan
Mengamalkan ajaran al-Quran dan al-Hadis cth: Melaka
dan Acheh
Suasana politik diwarnai cahaya keislaman dan dilihat
pada nama negeri seperti Acheh Darul Salam (serambi
Makkah), Brunei Darul Salam, Perak Darul Ridzuan

3. Pendidikan dan keilmuan


Islam mengasaskan metod ilmu yang bersifat ilmiah,
rasional dan saintifik bukan menerima membuta tuli
Islam menggalakkan pengkajian, meneroka dan merenung
alam ini untuk melihat kebesaran Allah
Firman Allah yang bermaksud:
adakah sama orang yang mengetahui dan
tidak mengetahui
Dalam al-Quran: ada perkataan ulul-albab, yatafakarun,
yanglamun, yubsirun- menggalakkan berfikir
Ulama menjadi rujukan pemerintah dan rakyat dalam
segenap aspek kehidupan menggantikan pawang, bomoh
dan nujum
Berkembangnya institusi pendidikan seperti pondok,
madrasah, pasentran, dayah

Istana, masjid, surau, rumah guru menjadi pusat


pendidikan Islam
Wujud institusi pendidikan bertaraf universiti seperti di
Masjid Baitul Rahman, Acheh yang mengadakan pengajian
pertanian dan perubatan
Para pelajar telah dihantar ke Makkah dan Mesir untuk
melanjutkan pengajian
Sistem Madrasah: telah mengimbangi peranan sekolah
yang ditubuhkan penjajah kerana metod utama adalah
pengajian ilmu agama termasuk al-Quran disamping
pelajaran lain seperti matematik, sains dan geografi
Penulisan kitab banyak dilakukan oleh ulama-ulama
Melayu seperti Syeikh Daud Fatani, Nuruddin al-Raniri
Syeikh Nawawi al-Bantani/Jawi

4. Bahasa, tulisan dan sastera


a) Bahasa
Memperkayakan istilah b.Melayu ( perbendaharaan kata)
Cth: Kamus Dewan terdapat 1700 perkataan Melayu
berasal dari bahasa Arab seperti kitab, ilmu, hidayah, zalim
dan nama hari
BM menjadi bahasa ilmu dalam segenap aspek dan muncul
bahasa rasmi dalam proses dakwah
BM telah menggantikan bahasa sanskrit yang hanya
digunakan golongan istana, bangsawan dan agamawan
sahaja
BM menjadi bahasa lingua franca ( bahasa hubungan bagi
120 juta umat A.Melayu)
b) Tulisan
Tulisan Jawi yang diadaptasi dari huruf Arab dan ditambah
beberapa huruf untuk disesuaikan dengan lahjah (cara
sebutan orang Melayu) sepert Ga, Cha, Nya, Nga
Menggantikan tulisan Pallava dan Kawi dari India

c) Sastera
Membincangkan tema manusia sebagai contoh kepada
umat Islam
Tema berat turut mendapat tempat seperti sastera, sufi,
falsafah, kenegaraan dan kisah lagenda
Antaranya tentang kisah para nabi seperti Hikayat Nabi
Bercukur, Hikayat Mukjizat Nabi dan Hikayat Nabi
Sulaiman
Tentang tokoh: Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Iskandar
Dzulkarnain

5. Ekonomi dan sosio budaya


a) Ekonomi
Diharamkan perniagaan benda-benda haram seperti arak,
tuak masam dan daging babi
Ada undang-undang tertentu dalam hukum jual beli seperti
akad (ijab dan kabul)- hukum sah jual beli
Riba diharamkan dalam perniagaan- diasaskan Yahudi di
Madinah
Ada perjanjian ( sulh ), pinjaman, perkongsian
Penggunaan wang/matawang-syiling-pengaruh kerajaan
Islam Arab sebagaimana daulah Islamiyah dahulu
b) Budaya
Menyambut kelahiran bayi dengan azan, aqiqah, cukur
jambul, marhaban, selawat, berzanji
Majlis khatam al-Quran, tahlil, gotomg royong kenduri
Menutup aurat, tidak bergaul bebas lelaki perempuan

6. Kesenian
a) Binaan
bangunan: masjid, istana, surau, rumah kediaman
Ada ukiran khat / kaligrafi
Rumah Melayu: ada tunjuk langit (kebesaran Allah), tandas
tidak mengadap kiblat, tempat mandi mayat
Masjid: menara, kubah
b) Pakaian
Menutup aurat, jubah, telekung, baju kurung
c) Seni suara dan lagu
Nasyid, marhaban, qasidah, bacaan al-Quran berlagu
(bayati, nahwan)