Anda di halaman 1dari 9

PERCUBAAN PT3 2014 KHB-PK

BAHAGIAN A
(60 markah)
1.

Lengkapkan rajah di bawah mengenai amalan 4M. (3 markah)


(
A
a
m
)
a
l
a
n
4
M

2.

Nyatakan faktor reka bentuk berdasarkan pernyataan yang diberikan. (3 markah)


Pernyataan

Faktor Reka Bentuk

(a) Mestilah tepat, sistematik dan mudah supaya


reka bentuk yang sempurna dapat dihasilkan.
(b) Anggaran kos pengeluaran (kos bahan, kos
overhed, kos upah) tidak membebankan
pengguna.
(c) Reka bentuk yang dihasilkan haruslah dapat
menyelesaikan masalah serta memenuhi
kehendak dan keperluan pengguna.
3.

4.

Nyatakan satu fungsi untuk alatan tangan yang ditunjukkan. (3 markah)


(a)

(b)

(c)

.............
..
..
..

.............
..
..
..

.............
..
..
..

Rajah menunjukkan Petua tangan Kiri Fleming. Namakan bahagian yang berlabel. (3
markah)
(a)

(b)

PERCUBAAN PT3 2014 KHB-PK

(c)
5.

Namakan komponen elektrik di bawah mengikut simbolnya. (3 markah)


Simbol komponen

Nama komponen
(a)

(b)

(c)

6.

Nyatakan tiga jenis paip. (3 markah).


J
(
a
b
c
e
)
n
i
s
p
a
i
p

7.

Berdasarkan rajah di bawah, namakan alatan yang digunakan dalam lukisan teknik. (3
markah)

(a)

8.

(b)

(c)

Rajah menunjukkan sebuah mesin jahit. Namakan bahagian-bahagian yang bertanda.


(3 markah)
(b)
(a)

PERCUBAAN PT3 2014 KHB-PK

(c)

9.

Tuliskan faktor penting dalam merancang menu. (3 markah)

(F
ap
)d
m
a
m

e
a

n
l
e

t
t

o
i

r
n

m
r

g
e

10. Nyatakan fungsi ruang dalam tempat kediaman. (3 markah)

R u a n g PSK eo rs sj i a e l n d i r i a n
11. Rajah menunjukkan keratan batang. Namakan bahagian-bahagian keratan batang
tersebut.
(3 markah)
(i)
(ii)
(iii
)

12. Nyatakan tiga cara-cara jualan pada masa kini. (3 markah).


(a)..
(b).
(c)..

PERCUBAAN PT3 2014 KHB-PK

13. Nyatakan alat pembayaran perniagaan masa kini. (3 markah).


(a)..
(b).
(c)..
14. Nyatakan jenis perniagaan berdasarkan keterangan yang diberikan. (3 markah).
Keterangan
Menjual pelbagai jenis barang keperluan pengguna
Rantaian kekal yang menggunakan nama, logo,
hiasan dan iklan yang sama.
Menjual barang keperluan harian di bawah satu
bumbung

Jenis perniagaan
(a)
(b)
(c)

15. Nyatakan jenis dokumen penubuhan perniagaan berdasarkan pernyataan yang


diberikan. (3 markah).
Pernyataan
Mendapatkan kelulusan nama perniagaan.

Jenis borang
(a)

Mengisi butiran mengenai perniagaan yang


didaftarkan.

(b)

Membenarkan pernagaan itu dijalankan dan harus


dipamerkan di tempat yang mudah dilihat.

(c)

16. Nyatakan jenis bantuan perniagaan yang berikut berdasarkan tujuan yang diberikan.
(3 markah).
Keterangan
Melindungi nyawa dan harta benda.

(a)

Memberi kemudahan pinjaman dan simpanan

(b)

Memperkenalkan barang atau perkhidmatan

(c)

17. Nyatakan cirri-ciri usahawan. (3 markah).

Jenis perniagaan

(b)

(a)
(c)

PERCUBAAN PT3 2014 KHB-PK

18. Nyatakan tiga fungsi pemasaran (3 markah)


(a)..
(b).
(c)..

19. Namakan akaun yang berbaki debit dalam buku tunai (3 markah.)
A
P
(
(
k
e
a
b
c
)
)
a
n
u
g
n
h
u
y
t
a
n
g
b
e
r
b
a
k
i
d
e
b
i
t

20. Berdasarkan pernyataan yang diberikan, nyatakan hak pengguna yang betul. (3
markah)
Pernyataan
Pengguna berhak mendapat jaminan bahawa barang dan
perkhidmatan yang ditawarkan tidak membahayakan
kesihatan.
Pengguna berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian
dan tempat tinggal.
Pengguna berhak menikmati udara yang nyaman dan
bebas daripada sebarang ancaman kesihatan.

Hak Pengguna
(a)
(b)
(c)

PERCUBAAN PT3 2014 KHB-PK

BAHAGIAN B
(40 Markah)
1. Rajah menunjukkan satu perubahan dalam reka bentuk.

Berdasarkan rajah di atas,


(a) Nyatakan maksud ;
(i)
Reka bentuk :

(ii)
Teknologi :

(2 markah)
(b) Huraikan faktor-faktor utama dalam reka bentuk
Faktor

Huraian

(8 markah)

PERCUBAAN PT3 2014 KHB-PK

2. Rajah menunjukkan plag 3 pin 13 ampere.

Berdasarkan rajah,
(a) Nyatakan tiga tamatan yang terdapat pada plag 3 pin 13 ampere berserta
warnanya.
Tamatan

Warna

(I)
(II)
(III)
(6 markah)
(b) Nyatakan dua ciri plag 3 pin 13 ampere.
(i)
(ii)

..
..
(2 Markah)
(c) Nyatakan dua jenis plag selain plag 3 pin 13 ampere.

(i)
(ii)

..
..
(2 Markah)

3. Tempat kediaman dapat memberikan perlindungan kepada semua ahli keluarga.

PERCUBAAN PT3 2014 KHB-PK

Berdasarkan pernyataan di atas,


(a) Nyatakan tiga contoh ruang sosial
(i)

(ii)

...

(iii)

(3 markah)

(b) Namakan jenis-jenis skema warna


(i)

(ii)

...

(iii)

(3 markah)

(c) Pemilihan lantai hendaklah bersesuaian dengan fungsi ruang. Nyatakan empat
cirri lantai yang baik
(i)

(ii)

...

(iii)

(iv)

(3 markah)

4. Rajah menunjukkan saah satu aktiviti dalam pemasaran.

PERCUBAAN PT3 2014 KHB-PK

Berdasarkan rajah di atas,


(a) Nyatakan tiga aktiviti pemasaran
(i)

(ii)

...

(iii)

(3 markah)

(b) Namakan tiga objektif pemasaran.


(i)

(ii)

...

(iii)

(3 markah)

(c) Nyatakan masalah-masalah dalam pemasaran.


(i)
(ii)

....................................
(2 markah)

(d) Strategi pemasaran dilaksanakan untuk mendapatkan pelanggan.


Nyatakan strategi-strategi pemasaran.
(i)
(ii)

....................................
(2 markah)