Anda di halaman 1dari 8

1

PEPERIKSAAN AKHIR PENGGAL


SK SEGALIUD SANDAKAN
2014
MATEMATIK
TAHUN 3
NAMA :

KELAS:

Kertas ini mengandungi 8 muka surat


Jawab semua soalan.
1) Selesaikan soalan dan tunjukkan jalan kira.
f) 3912 + 5 =

e) 6554 + 34 =

d) 8451 + 517 =

c) 172 + 3623 + 2357=

a) 1142 + 7056 =

b) 8160 + 1819 =

2. Selesaikan masalah yang berikut.

2
4. Jadual di bawah menunjukkan bilangan kacang di dalam
dua bekas.
BEKAS P

379

BEKAS

260

Berapakah jumlah kacang di dalam dua bekas itu?


Jawapan : _____________________________________

3. Aiman mencetak 2354 keping kad pada hari Isnin. Dia


mencetak 850 kad lagi pada hari Selasa. Berapa keeping
kad kah yang telah dicetak oleh Aiman dalam dua hari
itu?

Jawapan : _____________________________________
2. Setelah menjual 1189 biji durian, Muthu masih ada 345
biji durian untuk dijual. Berapakah bilangan durian Muthu
pada asalnya?

Jawapan : _____________________________________

1. Razak mempunyai 345 biji rambutan, jirannya Lutfi telah


memberi Razak 1234 biji rambutan lagi dan keesokannya
Wana juga telah memberi Razak 265 biji rambutan.
Berapakah jumlah rambutan yang ada pada Razak
sekarang?
Jawapan : _____________________________________
3. Selesaikan masalah dan tunjukkan kalan kira.

f) 2473 - 50 =

e) 4645 - 332 =

a) 6846
c)
3274 5436
232 ==

b) 7524
d)
5892 3513
641 ==

1.Selesaikan
2.
3.
Rizal mempunyai
Sebuah
Tinggi
Gunung
keluarga
kilang
menerima
Kinabalu
menggunakan
1459
ditempahan
negeri
manggis.
1130
Sabah
untuk
Kerana
literialah
air
menghasilkan
terlalu
sehari.
4095
4.4.
masalah
yang biji
berikut.
banyak,
Setelah
8000
meter.
helai
Tinggi
Kempen
Rizal
baju.
Gunung
telah
Kilang
Hargai
memberi
Tahan
itu
Airtelah
dijalankan,
di
kepada
negeri
menghasilkan
sepupunya
Pahang
keluarga
ialah
3585
itu
sebanyak
2187
helai
789 biji.
menggunakan
baju.
meter.
Berapa
Cari
Berapakah
beza
helai
962
tinggi
baju
liter
bilangan
antara
lagikah
air sehari.
manggis
dua
yang
Berapa
gunung
perlu
yang
liter
dihasilkan
itu.
tinggal
airkah
pada
oleh
Rizal sekarang?
yang
kilang
telah
itu? dijimatkan oleh keluarga itu?
3
Jawapan
Jawapan :: _____________________________________
_____________________________________

5. Selesaikan yang berikut dan tunjukkan jalan kira.


a) 32 x 3 =

b) 56 x 4 =

e) 825
c)
79 xx520
==

f) 912
d)
312 xx 25
13 =
=

6. Selesaikan masalah yang berikut.


1. Shanti ada 5 buah kotak. Dia menyusun 9 buah buku di
4. salam
3.
2.
Hanismembeli
Encik
Mira
Ismail
ada
789
mempunyai
7biji
bungkus
manik.
5selendang.
Bilangan
buahjumlah
kandang
manic
Setiap
kambing.
Zara
bungkus
adalah
Setiap
ada
6
setiap
kotak.
Berapakah
buku
yang
kalidisusunnya?
kandang
46
helai
ganda
selendang.
memuatkan
bilangan manik
Berapakah
182 ekor
Hanis.
kambing.
jumlah
Berapakah
selendang
Kirakan
bilangan
jumlah
yangmanik
dibeli
Zara?Mira?
kambing
oleh
Encik Ismail.

5
Jawapan : _____________________________________
Jawapan : _____________________________________

a) 12 3 =

b) 30 6=

e) 48
c)
1086 12
= =

f)d)
967288==

g) 312 2 =

b) 256 8 =

b) 478 6 =

b) 396 3=

Kertas soalan tamat.