Anda di halaman 1dari 11

TITAS TOPIK SATU

Tamadun= Civilization
-

Kehidupan Bandar
Mencapai satutahap kesopanan yang tinggi bertentangan
dengan kehidupan biadap ().

Tamadun (definisi)
1. Peradaban = sopan, terhormat, hidup tersusun, tingkat
kebudayaan dan akhlak
lebih tinggi dari orang
biadab.
2. Tamadun = perkembangan pemikiran yang tinggi
Tamadun (maddana)
-

Memperhaluskan budi bahasa dan memperkenalkan tingkah laku


Mengasas, membina atau membentuk sesebuah Bandar.

Pendapat Ahli Sejarah Tentang Tamadun


Ibnu Khaldun
-

Masyarakat madani sebagai masyarakat yang maju sama ada di


kota atau di desa

Malik Bennadi
-

Suatu fenomena sosial dalam perkembangan persejarahan


manusia yang meletakkan keseimbangan antara aspek moral
dan aspek material

Edward L Farmer
-

Tamadun sebagai unit budaya yang terbesar dalam organisasi


manusia yang terdiri daripada perkongsian norma-norma sosial
tradisi dan institusi-institusi yang berterusan

Ciri-ciri asas sesebuah Tamadun dari perspektif Barat


a. Wujudnya sistem kepercayaan dan agama
b. Wujudnya penempatan masyarakat manusia di sesebuah
kawasan
c. Peningkatan kualiti kehidupan kearah lebih positif dan sempurna
d. Wujudnya sistem organisasi dan institusi sosial yang baik serta
sistematik
e. Wujudnya bahasa atau beberapa bahasa serumpun dengan
sistem tulisan sendiri
f. Wujudnya sistem undang-undang dan sistem moral berwibawa

g. Wujudnya daya kreativiti yang tinggi


h. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam teknologi dan
pembinaan untuk keselesaan kehidupan
Maksud Maju dari segi Sosial
-

Adab sopan
Terdidik
Pergaulan beradab
Peralatan pertanian
Bahasa tinggi
Tahap kesihatan

Maksud Maju dari segi Budaya


-

Moden
Gaya hidup moden
Agama moden
Pemikiran saintifik

Maksud Maju dari segi Politik


-

Sistem pemerintahan
Sistem perundangan

Faktor-faktor kelemahan dan kejatuhan sesebuah Tamadun


-

Keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama di


kalangan peminpin
Sikap tertutup dan tidak mahu menerima perubahan dari segi
teknologi, struktur politik, ekonomi dan sosial
Bencana alam yang menyebabkan kerosakan secara besarbesaran di luar kawalan manusia
Ketidakadilan dan jurang perbezaan ketara antara golong kaya
dan miskin
Penindasan dan kezaliman yang berleluasan. Sistem
ketatanegaraan dan perundangan tidak dihormati

Interaksi yang berlaku antara Tamadun


a. Interaksi dalam Lingkungan Budaya yang sama
- Kaum Melayu ( Jawa, Bugis, Mendailing dan sebagainya)
- Cina (Hakkan, Foochaw, Cantonis, Hainan dan sebagainya)
b. Interaksi antara Budaya dan Tamadun yang berbeza
c. Interaksi antara tamadun yang kuat dengan yang lemah
d. Interaksi dalam sejarah

Senarai Tamadun dunia yang terbesar di dunia


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Tamadun Arab/ Islam


Tamadun Mesopotamia
Tamadun Mesir
Tamadun Cina
Tamadun Maya
Tamadun Inca
Tamadun India
Tamadun olmec
Tamadun Azteic

Perbezaan Agama dan Tamadun


Agama
- Ketuhanan
- Ilmu wahya
- Ketauhiden

Tamadun
- Kemanusiaan
- Ditentukan dan sipersetujui
oleh manusia ilmu eksplisif/
ciptaan manusia

TITAS TOPIK DUA


Maksud Islam
Dari Sudut Bahasa
-

Tunduk, patuh, menyerah diri dan sejahtera.

Dari Sudut Istilah


-

Taat kepada Allah S.W.T dengan sepenuh hati tanpa ragu serta
tunduk dan patuh kepada segala perintah-Nya
1. Pandangan semesta Tamadun Islam terkandung dalam ajaran AlQuran dan Sumnah
2. Oleh itu, ia tertegak dan berkembangan di atas asas yang kukuh,
tidak sperti tamadun lain yang bersnadarkan falsafah materialis
3. Ia tidak terbatas kepada sesuatu bangsa, sukum kaum, warna kulit
dan sebagainya, tetapi meliputi semua aspek kehidupan manusia
dan alam
A. Konsep Keimanan
- Beriman kepada Tuhan yang ESA ( Satu) iaitu Allah S.W.T
merupakan asas kepada pembinaan tamadun Islam
- Konsep ini berdiri tegak atas dasar-dasar yang terdapat dalam
Al-Quran dan memenuhi setiap ruang, kaedah dan kehidupan
orang Islam
- Konsep kepercayaan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah
S.W.T adalah dlam lingkungan menurut segala perintah-Nya dan
meninggalkan segala larang-Nya.
B. Konsep Kekuasaan
- Allah S.W.T adalah pencipta, penguasa dan pemilik mutlak
kepada alam termasuk manusia
- Konsep kekuasaan dalam Islam adalah jelas, mudah dan
menyakinkan
- Manusia adalah khalifah atau pemegang amanah dan tidak
mempunyai kuasa mutlak. Oleh itu, manusia mestilah mengikut
ketetapan hukum-hukum() Allah S.W.T.
C. Konsep Kemanusiaan
- Kedudukan manusia lebih tinggi dari makhluk lain kerana telah
diberi tanggungjawab amanah yang perlu dilaksanakan
- Manusia berasal dari keturunan yang sama iaitu Adam dan Hawa
dan yang membezakan adalah ketakwaan kepada Allah bukan
kulit, bangsa, budaya, pangkat dan keturunan

Sumber Tamadun
a. Al-Quran
- Merupakan simber utama tamadun yang diturunkan oleh Allah
S.W.T kepada Rasulullah S.A.W
- Mengandungi prinsip-prinsip asas agama Islam dan ilmu
pengetahuan untuk kegunaan manusia bagi membangunkan
tamadun
- Meliputi ilmu kerohanian dan kebendaan yang menjadi asas
kepada kelahiran sesebuah tamadun seperti agama, syariah,
akhlak, bahasa, persejarahan, pemikiran dan intelektual,
ekonomi, politik sosial dan budaya, dan sebagainya.
b. Hadis/ Sunnah
- Prinsip asas kehidupan agama dan pendekatan ilmu
pengetahuan yang bersifat umum yang terkandung di dalam AlQuran kemudian dihuraikan dan diperincikan oleh Hadis/ Sunnah
Rasulullah S.A.W
- Kewibawaan Hadis/ Sunnah sebagai sumber kedua tidak boleh
dinafikan kerana apa yang disampaikan dan diamalkan oleh
Rasulullah juga merupakan sebahagian daripada wahyu Allah.
- Tamadun Islam tidak boleh sekali bertentangan dengan keduadua sumber iaitu Al-Quran dan Sunnah
c. Ijtihad
- Dalam tamadun manusia banyak perkembangan baru berlaku
yang sebahagian daripada pembaharuan itu tidak jelas dari segi
hukumnya
- Untuk mengatasi permasalah yang timnul peranan ulama atau
cendekiawan Islam melakukan usaha scara maksimum dengan
seluruh daya rohaniah untuk mengolah hukum terhadap perkaraperkara baru berdasarkan keilmuan yangmereka milik dengan
merujuk kepada sumber Al-Quran dan Sunah.
d. Tamadun dan Budaya Lain
- Dalam membina Tamadun, Islam bersifat terbuka dalam
menerima nilai-nilai dan idea-idea tamadun lain asalkan tidak
tercanggah dengan ajaran Islam
- Nilai dan idea dari tamadun lai diasiminasikan dengan tamadun
Islam melalui proses interaksi yang sihat
- Proses ini dilakukan dengan penu waspada agar prinsip-prinsip
dalam tamadun Islam tidak tercemar

2 Aspek dalam Akidah


a. Aspek kepercayaan
- Merupakan perkara asas yang wajib diimani dan diyakini oleh
setiap individu islam
6 Aspek Kepercayaan
- Beriman kepada Allah S.W.T
- Beriman kepada Malaikat
- Beriman kepada Rahsul
- Beriman kepada Kitab
- Beriman kepada hari akhirat
- Beriman kepada Qadak dan Qadar Allah
b. Aspek Kaedah
- Merujuk kepada pelaksanaan akidah iaitu sendiri dan bagaimana
ia dapat bertapak serta memainkan peranan bagi membentuk
dan membangunkan tamdun Islam
3 Aspek asas akidah
- Aspek kesatuan
- Aspek rasional
- Apsek toleransi
5 Perkara Asas kepada Kehidupan Manusia
-

Memlihara agama
Memelihara nyawa
Memelihara Akal
Memelihara kehormatan dan keturnan
Menjaga harta benda

Sumbangan Tamadun Islam


- Tulisan
- Sistem Saliran
- Ekonomi

Seni Ukiran
Seni bina

Kelahiran Tamadun Islam


-

Kelahiran Tamadun Islam agak berbeza dengan tamaduntamadun lain


Tamadun Islam lahir di padang pasir yang kontang, tamadun lain
pula bermula di kawasan lembangan sungai
Pengaruh tamadun Islam sebahagian besar daripada
semenanjung arab pada masa kewafatan Rasulullah S.A.W Tahun
623M dan disambung semua para sahabat nabi.

Prinsip Pembangunan Hidup Manusia di Dunia dan


Kesejahteraan Hidup di Akhirat
-

Pengabadian diri kepada Allah S.W.T dalam selurh kegiatan hidup


Asas akidah
Keluhuran nilai kemanusiaan
Nilai kesucian dan keharmonian hidup
Tugas khalifah di bumi allah S.W.T

Ciri-ciri Keistimewaan Tamadun Islam


-

Bersifat rabbani
Sesuai dengan fitrah dan akal manusia
Tidak menbebankan
Sempurna dan menyeluruh
Keseimbangan antara rohani dan jasmani
Sesuai sepanjang zaman
Terbuka dan toleransi
Kesatuan dalam kepelbagaian

Jihad
-

Setiap usaha yang memerlukan pergorbanan tenaga, pemikiran


dan segala keupayaan untuk menegakkan kebenaran dan
memertabatkan Islam
Meliputi semua aspek dalam kehidupan manusia seperti jihad
natsu, jihad ilmu, jihad mempertahankan kesucian Islam, jihad
ekonomi.

TOPIK TIGA
Tamadun Melayu
Maksud
-

Tamadun Melayu dibentuk oleh kumpulan orang Melayu yang


tertumpu kepadasuatu wilayah di Asia Tenggara (gugusan
Kepulauan Melayu Indonesia, Nusantara, Alam Melayu dan Tanah
Jawa).

Dua Perkara Penting yang Menwarnai Tamadun Melayu


-

Bahasa Melayu
Agama Islam

Tiga pengertian Istilah Melayu


-

RAS (genetik yang sama dan berasal dari alam melayu)


Kebudayaan Melayu
Bahasa Melayu

Alam Melayu merangkumi kawasan kepulauan Melayu


merentasi Asia Tenggara hingga sempadan Australia
Melayu yang merantau ke luar Kepulauan Melayu digelar
Melayu Diaspora
Dalam peekara 169, Perlembagaan Malaysia, orang Melayu
ditakrifkan sebagai:
-

Lazimnya berbahasa Melayu


Mengamalkan adat istiadat Melayu
Beragama Islam

Asas pembentukkan Tamadun Melayu


-

Masyarakat Melayu dikata mula bertapak sejak 5 ribu tahun dulu


Kemunculan tamadun dan masyarakat Melayu berteruskan
penguasaan pertanian
Amalan mesyarat dalam kalangan masyarakat Melayu
Nilai-nilai luar turut mempengaruhi masyarakat Melayu seperti
Hindu dan Buldha, Islam, kuasa Barat- British
Masyarakat Melayu boleh menyesuaikan nilai luar dengan nilai
tempatan

Kerajaan Melayu telah wujud seawal 2,500 tahun dahulu. Cth:


-

Lembah Bujang, Kedah


Kuala Selinsing, Perak

Nilai dalam Tamadun Melayu berterusan kepada aktiviti


ekonomi perdagangan
-

Kebolehan untuk berinteraksi dengan masyarakat luar


Bersifat terbuka
Menghormati undang-undang tempatan
Mengambil kira pandangan orang lain.

Masyarakat Melayu menghasilkan tamadun-tamadun Awal di


rantau Asia Tenggara melalui penguasaan teknologi Maritim
manakala masyarakat lain lebih tertumpu ke kawasan
pendalam.
Monumen keagamaan pengaruh Hindu-Budha kerajaankerajaan Melayu Awal
-

Candi lembah Bujang


Candi Borobudur di Joggakarta
Angkor WAT di kemboja

Empayar Melayu sebelum Islam


-

Empayar Funan
Empayar Srivijaya
Kerajaan Melayu Langkasukah
Bervas di Tanah Melayu

Cara-cara agama Islam dibawa ke Tanah Melayu


-

Secara langsung melalui laluan perdagangan laut dari Arab dan


Parsi
Melalui laluan perdagangan darat ke benua kecil India dahulu,
sebelum sampai ke Asia Tenggara
Melalui Laluan Sutera ke Tanah Besar China dahulu sebelum
mengikuti laluan perdagangan laut ke kawasan Asia Tenggara

Kerajaan Melayu yang dibentuk selepas kedatangan Islam


a.
b.
c.
d.
e.

Acheh
Pasai
Perlak
Patani
Johoriau

Unsur-unsur pandangan semesa Tamadun Melayu


a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Akidah Islam
Ketaatan kepada Sultan dan menghormati Peminpin
Perpegang teguh kepada adat resam
Memuliakan yang tua
Mengutamakan ikatan kekeluargaan dan hubungan Silaturahim
Saling menghormati
Meraikan tetamu
Bertimbangkan rasa
Bersopan santun dan berbudi bahasa
Bermesyuarah / Bermuafakat
Bergotong-royong

2 era Persuratan Melayu


Persuratan Sebelum Islam
-

Bentuk sastera lisan dan


sastera hikayat
- Sastera lisan termasuklah
cerita-cerita mitos,
lagenda, merugastua dan
ungkapan-ungkapan
melayu
Cth: Puteri Santubong, Mahsuri,
Sang Kancil, Pantun, Peribahasa,
Gurindam, Mantera, Teromba,
Seloka dan Teka-teki

Persuratan Selepas Kedatangan


Islam
- Terdiri daripada sastera
kitab sastera
ketatanegaraan
hotoriografi melayu, Kitabkitab perubatan astronomi
dan matematik
Cth: Sulalatul Salatin, Ilmu Palak,
Tajul Salutin

Contoh-contoh kesenian orang melayu


a. Seni Tari- Zapin, Mak Yong dan Inang
b. Seni Muzik- Gamelan,Cak Lenjung, Kempang
c. Seni Ukuran dan Khat- ukiran pada mimbar masjid, ukiran
kayu dan ukiran tembaga
d. Seni Bela diri/ Peralatan- silat gayong, silat cekok, silat lincha
e. Seni Pertukang- rumah, senjata dan perahu

f. Seni Tenum, sulaman dan anyaman- songket, tekat, pua


kumbu selendang, tikar dan terendak
g. Seni Kulinari- acer buah, ending, gulai dan nasi (daginh, ulan,
ambang kerabu)