Anda di halaman 1dari 5

MINIT MESYUARAT PANITIA BAHASA MELAYU BIL: 1/2014

Tarikh

08 JANUARI 2014 [ Rabu ]

Masa

13:30 petang

Tempat

Bilik KH SK St Ambrose Panchor

Kehadiran

Dilampirkan

Agenda :
1.
2.
3.
4.
5.

Ucapan alu-aluan Ketua Panitia


Perancangan Sepanjang Tahun 2014
Pembahagian Kelas Tambahan
Kegiatan Kokurikulum [ ko-akademik]
Hal-hal lain [ jika ada ]

1. Ucapan alu-aluan Ketua Panitia


Encik Dari Bin Trondol selaku Ketua Panitia Bahasa Melayu di SK St Ambrose Panchor ingin
mengucapkan berbanyak terima kasih kepada semua guru bahasa Melayu yang hadir pada
petang itu bertujuan untuk membincangkan beberapa perkara yang dinyatakan di atas.
Seterusnya beliau menyarankan agar semua ahli mestilah mengambil bahagian dalam
perbincangan itu nanti.
Tindakan : Encik Dari Bin Trondol dan semua ahli
2. Perancangan Sepanjang Tahun 2014
Pengerusi membentangkan perancangan aktiviti bahasa Melayu sepanjang Tahun 2014. Guruguru bahasa Melayu mencadangkan aktiviti-aktiviti yang hendak dijalankan pada tahun 2014
dan dibincangkan dalam mesyuarat Panitia Bahasa Melayu yang akan datang. Antaranya
merupakan perancangan senarai aktiviti yang akan dilaksanakan dalam tahun 2014 ini.
TAKWIM TAHUNAN PANITIA BAHASA MELAYU TAHUN 2014

Bulan

Januari

Minggu/

Aktiviti

Catatan/
Tindakan

Minggu 1

Mesyuarat Panitia BM

Guru-guru BM

Minggu 2

Pertandingan Pidato Tahap 2/


Ujian saringan/Pertandingan
Bercerita Tahap1/2

Guru-guru BM

Minggu 3

Menubuhkan persatuan Bahasa


Melayu

Guru Kelab

Minggu 1-4

Sepatah kata sehari- Kata

Guru BM Tahun

Tarikh

Bulan

Februari

Mac

Minggu/

Aktiviti

Catatan/
Tindakan

Nama/Kelas Tambahan

4 &6

Minggu 1

Perjumpaan Kelab BM

Guru Kelab

Minggu 1-4

Bacaan Senyap- setiap Selasa

Sepanjang tahun

Minggu 2

Mesyuarat Panitia BM

Ketua Panitia BM

Minggu 1-4

Sepatah kata sehari-Kata


Kerja/Kelas Tambahan

Guru BM Tahun
3
Guru BM

Minggu 3

Minggu BM

Guru-guru BM

Minggu 1-4

Sepatah kata sehari-Simpulan


Bahasa/ Kelas Tambahan

Guru BM Tahun
5
Guru BM

Minggu 2

Perjumpaan Kelab

Guru Kelab

Minggu 1

Pendedahan Menjawab UPSR


BM

Guru BM Tahun
6

Minggu 2

Perjumpaan Kelab BM

Guru Kelab

Minggu 1-4

Sepatah Kata Sehari-Kata Pemeri/


Kelas Tambahan

Guru BM Tahun
6
Guru BM

Minggu 4

Ujian Bulanan/Ujian Lisan &


Bacaan

Guru-guru BM

Minggu 2

Perjumpaan Kelab

Guru Kelab

Minggu 1-4

Sepatah kata sehari- Ayat aktif/


Kelas Tambahan

Guru BM Tahun
6
Guru BM

Minggu 4

Ujian Penggal/Pra-UPSR

Tarikh

April

Mei

Ujian Pertengahan Tahun

Guru-guru BM

Minggu 1-4

Sepatah Kata Sehari- Imbuhan/


Kelas Tambahan Waktu Cuti

Guru BM Tahun
3
Guru BM

Minggu 2

Perjumpaan Kelab

Guru Kelab

Minggu 1

Klinik UPSR

Guru BM Tahun

Jun

Bulan

Minggu/
Tarikh

Catatan/
Tindakan

Aktiviti

Julai

6
Minggu 1-4

Sepatah kata sehari- Ayat aktif/


Kelas Tambahan/ Kelas Malam
T6

Guru BM Tahun
6
Guru BM

Minggu 2

Klinik UPSR-Bimbingan Individu


T6

Guru BM Tahun
6

Minggu 3

Pra-UPSR

Guru BM Tahun
6

Minggu 1-4

Sepatah kata sehari-Ayat pasif/


Kelas Tambahan/ Kelas Malam
T6

Guru BM Tahun
6
Guru BM

Minggu 1-2

Klinik UPSR- Bimbingan


individu T6/Kelas malam

Minggu 1-4

Sepatah kata sehari- ayat sama


maksud

Minggu 2

UPSR Sebenar

Minggu 1-4

Sepatah kata sehari-Penggunaan


kata yang tepat

Guru BM Tahun
6

Ujian akhir tahun/ PLBS

Guru-guru BM

Ogos

September

Oktober

Guru BM Tahun
5

CUTI AKHIR TAHUN


November

Disember

CUTI AKHIR TAHUN

Tindakan : Guru-guru Bahasa Melayu

3. Pembahagian Kelas Tambahan

Pengerusi mencadangkan agar setiap guru bahasa Melayu mula melaksanakan kelas
Tambahan Bahasa Melayu pada bulan Februari 2014 untuk kelas Tahun 5 dan Tahun 6. Kelas
tambahan dilaksanakan pada minggu kedua dan keempat bagi setiap bulan. Jadual
pembahagian masa untuk pelaksanaan kelas tambahan telah dibentangkan oleh pengerusi.
Bil
1
2

Nama Guru
Dari Bin Trondol
Mohamad Syaiful

Kelas
Tahun 5
Tahun 6

Masa
2.00 p.m.- 4.00 p.m.
2.00 p.m.- 4.00 p.m.

Tindakan : Guru-guru bahasa Melayu kelas Tahun 5 dan 6


4. Kegiatan Kokurikulum [ ko-akademik]
Ketua panitia membentangkan perancangan aktiviti yang akan dijalankan dalam Persatuan
Bahasa Melayu pada tahun 2014. Kegiatan kokurikulum akan dimulakan pada bulan Februari
dalam minggu ke-2 dan minggu ke-4 setiap bulan.
Tarikh
12.3.14
19.3.14
16.4.14
30.4.14
14.5.14
28.5.14
11.6.14
25.6.14
16.7.14
20.7.14
13.8.14
27.8.14
10.9.14
24.9.14

Aktiviti yang akan dijalankan


- murid melaporkan diri sendiri
- melantik ahli jawatankuasa yang bertugas di Persatuan Bahasa Melayu
- membuat surat perjanjian dengan guru
- aktiviti membaca pantun yang pelbagai jenis tema
- aktiviti mencipta pantun jenis 2 kerat
- pertandingan mendeklamasikan pantun di hadapan kelas
- membaca buku cerita pendek dan diminta bercerita semula di hadapan
kelas.
- aktiviti berlakon di hadapan kelas
- menyanyi lagu bahasa Melayu kanak-kanak
- mencipta lirik lagu bahasa Melayu dengan menggunakan rentak muzik
yang sedia ada
- aktiviti pembahasan dan forum di dalam kelas
- aktiviti eksplorasi bahasa di luar bilik darjah

Tindakan : Guru-guru Bahasa Melayu


5. Hal-hal lain
Tiada
Oleh kerana tiada lagi perkara-perkara yang hendak dibincangkan maka mesyuarat ini
ditangguhkan pada pukul 2.30 petang.
Cadangan penangguhan :
Cadang disokong oleh :

Encik Mohamad Syaiful


Encik Garvlin Jeheng

Disediakan oleh:

Disahkan oleh:

[ HAYATI BINTI WANG ]


Setiausaha Sementara,
Guru Bahasa Melayu,
Sk St Ambrose Panchor, Serian.

[ DARI BIN TRONDOL ]


Ketua Panitia Bahasa Melayu,
Sk St Ambrose Panchor, Serian.