Anda di halaman 1dari 59

LITAR BERSIRI DAN SELARI

LITAR BERSIRI
Susunan perintang
secara bersiri

LITAR SELARI
Susunan perintang
secara selari

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


Arus elektrik dalam litar
I

I
I
I

I
I

LITAR BERSIRI
Hanya ada
satu nilai arus

I = I1 + I2

I1

I1

I2

I2

LITAR SELARI
Dua atau lebih nilai
arus

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


Arus elektrik dalam litar
3A

2A
A1
A1

A3

2A

A3

A2

A2

LITAR BERSIRI
Berapakah bacaan ammeter ?
A1 = 2 A A2 = 2 A
A1 = A2 = A3

A3 = 2 A

LITAR SELARI
A1 = 3 A

A2 = 1 A

A3 = 2 A
A1 = A2 + A3
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


Beza keupayaan dalam litar
V

V
V

V1

V2
V

LITAR BERSIRI
Dua atau lebih nilai
beza keupayaan
V = V1 + V2

LITAR SELARI
Hanya satu nilai
beza keupayaan
V=V=V
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


Beza keupayaan dalam litar
12 V

20 V
V1

V1

8V

LITAR BERSIRI
Berapakah bacaan voltmeter V1 ?

V1 = 12 8 = 4 V

V2

LITAR SELARI
V1 = 20 V V2 = 20 V
V = V1 = V2

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


Rintangan berkesan dalam litar
12 V

20 V
R1

R1

R2

LITAR BERSIRI
RT = R1 + R2

R2
LITAR SELARI
1= 1 + 1
RT R1 R2

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


Rintangan berkesan dalam litar
Hitungkan rintangan berkesan dalam litar

10
3

RT = R1 + R2
=3+8
= 11

1/RT = 1/R1 + 1/R2


= 1/10 + 1/5
= 3/10
RT = 3.33
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


Rintangan berkesan dalam litar
Hitungkan rintangan berkesan dalam litar

5
5

RT = R1 + R2
=5+5
= 10

1/RT = 1/R1 + 1/R2


= 1/5 + 1/5
= 2/5
RT = 2.5
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


MASALAH !!!!!!
Kebanyakan litar elektrik wujud dalam bentuk gabungan
litar bersiri dan selari

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


LITAR SETARA

R4

R3

R1

R2

Apakah jenis sambungan litar


yang ditunjukkan ?

R1

R2

R3

R4

Gabungan litar
bersiri dan selari
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


LITAR SETARA

R1
R2

R2

R3

R1
R3

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


LITAR SETARA

1/R1 = +
=
R1 = 1.33

Hitungkan rintangan berkesan dalam litar


Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


LITAR SETARA

1.33

RT = 6 + 1.33
= 7.33

Hitungkan rintangan berkesan dalam litar


Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


LATIHAN
X

2
1
4

Berapakah rintangan berkesan merentasi XY ?


2
X

1
4

1/R1 = +
R1 = 1.33

RT = 2 + 1.33 + 1
= 4.33

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


LATIHAN
X

Berapakah rintangan berkesan merentasi XY ?


4

Y
4

R1 = 4 + 2
R1 = 6

R2 = 4 + 1
R2 = 5

1/RT = 1/6 + 1/5


RT = 2.72
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


CONTOH

50 V
A
2

Bersiri

Bersiri

RT = 2 + 2 = 4
RT = 4 + 4 = 8

Berapakah bacaan ammeter A


V = IRT

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


CONTOH

50 V
A
4

1/RT = 1/4 + 1/8


= 3/8
RT = 8/3
= 2.67

Berapakah bacaan ammeter A

Selari

V = IRT

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


CONTOH

50 V
A
2.67

Berapakah bacaan ammeter A


V = IRT
I = V/RT
= 50/2.67
= 18.73 A

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


CONTOH
12 V

12 V

A
4

12

4
4
12

Berapakah bacaan ammeter ?


JAWAPAN
1.7 A
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


CONTOH
12 V

Sambungan selari

A
4
4
12

1/RT = 1/R1 + 1/R2


= 1/4 + 1/12
= 4/12
RT = 3

Berapakah bacaan ammeter ?

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


CONTOH
12 V

Sambungan bersiri

A
3

Berapakah bacaan ammeter ?

RT = R1 + R2
=3+4
=7
V = IR
12 = I x 7
I = 1.7 A

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


CONTOH
50 V

V = 50 V

V
Berapakah bacaan voltmeter ?

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


CONTOH
Berapakah bacaan voltmeter ?

12 V
A

RT = R1 + R2
=3+4
3

V
JAWAPAN
5.1 V

=7
V = IRT
12 = I x 7
I = 1.7 A
V = IR
= 1.7 x 3
= 5.1 V
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


LATIHAN
5

A1

RT = 2.5
A2

A1 = 9.6 A
A2 = 4.8 A

24 V
Berapakah rintangan berkesan dalam litar ?
Berapakah bacaan ammeter A1 and A2 ?

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


LATIHAN
5

RT = 4.5
A1 = 5.3 A

2
A1

24 V
Berapakah rintangan berkesan dalam litar ?
Berapakah bacaan ammeter A1 ?

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


LATIHAN
2

V1

V2

A1

24 V
Berapakah rintangan berkesan dalam litar ?
Berapakah bacaan ammeter A1,voltmeter V1 dan V2 ?
RT = 2.0
A1 = 12 A

V1 = 12 V
V2 = 12 V
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


JAWAPAN
5

A1

RT = 2.5
A2

A1 = 9.6 A
A2 = 4.8 A

24 V
Berapakah rintangan berkesan dalam litar ?
Berapakah bacaan ammeter A1 dan A2 ?

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


JAWAPAN
5

A2

A1

24 V
1/RT = 1/5 + 1/5
= 2/5
RT = 2.5
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


JAWAPAN
5

A1

RT = 2.5
A2

9.6 A

24 V
V = IRT
24 = I(2.5)
A1 = 9.6 A
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


24 V

JAWAPAN

A1

RT = 2.5
A2

9.6 A

A1 = 9.6 A

24 V
V = IR
24 = I(5)
A2 = 4.8 A

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


JAWAPAN
5
2
A1

24 V

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


JAWAPAN
5

1/R = 1/5 + 1/5


= 2/5
R = 2.5

2
A1

24 V

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


1/R = 1/5 + 1/5
= 2/5
R = 2.5

JAWAPAN
2

2.5

A1

24 V
RT = 2 + 2.5
RT = 4.5

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


JAWAPAN

RT = 4.5
2

2.5

A1

24 V
V = IRT
24 = I(4.5)
A1 = 5.3 A

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


JAWAPAN
R1 = 1

V1

V2

R2 = 1

A1

24 V

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


JAWAPAN
R1 = 1

R2 = 1
1

1
A1

V1

V2

24 V
RT = 1 + 1
RT = 2.0

Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


JAWAPAN
R1 = 1

RT = 2.0
R2 = 1
1

12 A
A1

V1

V2

24 V
V = IRT
24 = I(2)
A1 = 12 A
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


JAWAPAN
R1 = 1

RT = 2.0
R2 = 1
1

12 A
A1

12 V
V1

V2

24 V
V1 = IR1
= 12(1)
V1 = 12 V
Author : Khairi

LITAR BERSIRI DAN SELARI


JAWAPAN
R1 = 1

RT = 2.0
R2 = 1
1

12 A
A1

12 V
V1

V2

24 V
V2 = IR2
= 12(1)
V2 = 12 V

OR

V = V1 + V2
24 = 12 + V2
V2 = 12 V
Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Kuantiti fizik manakah yang sama bagi R1 dan R2 ?

A.

Kuasa

B.

Arus

C.

Voltan

D.

Tenaga

Dalam litar selari hanya satu nilai voltan


(beza keupayaan) dan lebih dari satu nilai arus

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Mentol manakah jika rosak menyebabkan semua mentol lain


tidak menyala ?
Arus mengalir tidak lengkap,semua mentol tidak menyala

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Semua mentol adalah serupa.Antara pernyataan berikut


yang manakah benar ?

A.

Bacaan A1 > A2 > A3

B.

Bacaan A1 > A3 > A2

C.

Bacaan A2 > A1 > A3

D.

Bacaan A3 > A1 > A2

I1 = I2 + I3
I1 paling tinggi
I2 = V/2R
I3 = V/R
Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS


S2 ditutup,
Rintangan bertambah.
Arus berkurang
S1 ditutup,
Rintangan berkurang.
Arus bertambah

Apakah yang berlaku kepada kecerahan mentol jika hanya


suis S1 atau S2 ditutup ?
Hanya S1 ditutup

Hanya S2 ditutup

A.

bertambah

berkurang

B.

bertambah

bertambah

C.

berkurang

bertambah

D.

berkurang

berkurang
Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Berapakah bacaan ammeter ?

A.

14.3 A

1/RT = 1/6 + 1/4

B.

2.5 A

1/RT = 10/24

C.

1.6 A

D.

0.6 A

RT = 2.4
V = IR
6 = I x 2.4
I = 2.5 A
Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Pernyataan manakah benar mengenai litar ?

A.
B.
C.
D.

Mentol dalam litar bersiri lebih cerah


daripada litar selari
Rintang berkesan dalam litar bersiri lebih besar
daripada litar selari
Jumlah voltan dalam litar bersiri lebih besar
daripada litar selari
Jumlah arus dalam litar bersiri lebih besar
daripada litar selari
Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

a. Bagaimana mentol disambung dalam litar ?


Disambung secara selari
b. Apakah yang berlaku kepada mentol lain jika salah satu
mentol terbakar ?
Other bulbs still light up
c. Jika mentol berlabel 240 V, 60 W.Apakah maksudnya ?
Apabila beza keupayaan 240 V disambungkan,mentol akan
menghasilkan 60 J tenaga setiap saat
Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

d. Hitungkan arus yang mengalir jika hanya satu mentol menyala.


P = VI
60 = 240 x I
I = 0.25 A

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

e. Hitungkan jumlah rintangan apabila semua mentol menyala.


V = IR
240 = 0.25 R
R = 960

Mentol disambung secara selari


1/RT = 1/960 + 1/960 + 1/960
RT = 320

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

f. Bagaimana sambungan mentol boleh dibuat bagi meningkatkan


jumlah rintangan dalam litar ?
Disambung secara bersiri

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS


Rajah menunjukkan fotograf dua litar.
Kedua-dua litar mengandungi empat mentol
yang serupa dan empat bateri baru.
a. Nyatakan perubahan tenaga yang
berlaku dalam mentol.
Tenaga elektrik kepada tenaga cahaya
dan tenaga haba

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS


Rajah menunjukkan fotograf dua litar.
Kedua-dua litar mengandungi empat mentol
yang serupa dan empat bateri baru.
b. Lukiskan litar bagi setiap litar.

Litar bagi Rajah 16

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS


Rajah menunjukkan fotograf dua litar.
Kedua-dua litar mengandungi empat mentol
yang serupa dan empat bateri baru.
b. Lukiskan litar bagi setiap litar.

Litar bagi rajah 17


Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS


Rajah menunjukkan fotograf dua litar.
Kedua-dua litar mengandungi empat mentol
yang serupa dan empat bateri baru.
c. Bandingkan kecerahan mentol.
Hubungkaitkan kecerahan mentol dalam
rajah 16 dan rajah 17 bagi membuat
kesimpulan tentang konsep fizik yang
berkaitan dengan beza keupayaan dan
arus yang mengalir dalam litar bersiri dan
selari.
1. Mentol dalam rajah 17 lebih cerah
daripada rajah 16
2. Kecerahan mentol dalam litar yang
sama adalah sama
3. Beza keupayaan merentasi mentol
dalam rajah 17 adalah sama dengan
beza keupayaan bateri
Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS


Rajah menunjukkan fotograf dua litar.
Kedua-dua litar mengandungi empat mentol
yang serupa dan empat bateri baru.
c. Bandingkan kecerahan mentol.
Hubungkaitkan kecerahan mentol dalam
rajah 16 dan rajah 17 bagi membuat
kesimpulan tentang konsep fizik yang
berkaitan dengan beza keupayaan dan
arus yang mengalir dalam litar bersiri dan
selari.
4. Beza keupayaan merentasi mentol
dalam rajah 16 lebih kecil daripada
beza keupayaan bateri
5. Beza keupayaan merentasi mentol
dalam rajah 16 lebih kecil daripada
rajah 17
6. Arus yang mengalir dalam litar bersiri
lebih kecil daripada litar selari

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Rajah 1

Rajah 2

Rajah manakah menunjukkan litar selari ?


Rajah 2

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Rajah 1
Lukiskan litar elektrik bagi rajah 1.

Rajah 2

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Hitungkan rintangan berkesan dalam litar.


1/R1 = 1/10 + 1/10
R1 = 5
RT = 1 + 5
=6
Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Berapakah bacaan ammeter ?


V = IR
12 = I x 6
I=2A

Author : Khairi

SOALAN TAHUN LEPAS

Jika satu daripada rintangan 10 dibuang,apakah yang berlaku


kepada bacaan ammeter ?
Bacaan ammeter berkurang

Author : Khairi