Anda di halaman 1dari 2

PENGGULUNGAN KERAJAAN

TERIMA KASIH SEKALI LAGI YANG BERHORMAT. TUAN YANG DIPERTUA, YANG
BERHORMAT JEMAAH KABINET, RAKAN-RAKAN PEMBANGKANG, SETERUSNYA AHLIAHLI DEWAN YANG DIHORMATI.
BERTEMU SEKALI LAGI DI ARENA YANG LEBIH TENANG IAITU ARENA
PENGGULUNGAN.
TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN.
USUL PADA HARI INI BERBUNYI .
KAMI DI JEMAAH KERAJAAN YANG PRIHATIN DAN BERTANGGUNGJAWAB UNTUK
MEMBERIKAN KESEJAHTERAAN KEPADA RAKYAT TELAH MEMBERIKAN DEFINISI DAN
PREMIS YANG PADU DAN JITU UNTUK MENGGAGASKAN USUL DI PIHAK KERAJAAN.
DARI AWAL PERDEBATAN PIHAK PEMBANGKANG MELAKUKAN BANYAK KESILAPAN
YANG DILAKUKAN SECARA INDIVIDU ATAU BERPASUKAN.
PIHAK PEMBANGKANG GAGAL MEMBERIKAN DEFINISI SECARA KONSEP YANG
MANTAP
PIHAK PEMBANGKANG JUGA TELAH MEMBERIKAN PREMIS YANG AMAT RAPUH DAN
TIDAK RASIONAL.
UNTUK MENYOKONG USUL PADA HARI INI, PIHAK PEMBANGKANG TELAH
MEMBERIKAN 3 HUJAH, IAITU
1. ...............................................................................................................................
2.................................................................................................................................
3...................................................................................................................................
NAMUN TUAN YANG DIPERTUA, KETIGA-TIGA HUJAH PIHAK PEMBANGKANG DAPAT
SAYA SIMPULKAN BAHAWA HUJAH-HUJAH TERSEBUT AMAT TIDAK RELEVAN DENGAN
PREMIS MEREKA UNTUK MENOLAK USUL YANG KAMI GAGASKAN PADA HARI INI.
KETIGA-TIGA HUJAH MEREKA, TELAH GAGAL MENUNJUKKAN BAHAWA
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................
MEREKA
HANYA ..........................................................................................................................
................................................................................................................
TERDAPAT JUGA PERCANGGAHAN HUJAH
ANTARA ........................................................................................................................
.....................................................................................................................................
................................................
TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN.
DARI AWAL PERDEBATAN, SELAKU JEMAAH KEPIMPINAN KERAJAAN YANG DIBERI
BERWIBAWA ,KAMI TELAH MEMBUAT KAJIAN DAN PENYELIDIKAN TERHADAP USUL
PADA HARI INI.
SAYA TELAH MEMBERIKAN DEFINISI YANG MANTAP DAN AMAT MUDAH DIFAHAMI.
UNTUK MENYOKONG USUL PADA HARI INI, KAMI TELAH MELETAKAKKAN SATUPREMIS
YANG KUKUH IAITU

RASIONALNYA IALAH

..
BAGI MEMANTAPKAN LAGI PEMBAWAAN KAMI MENGEMUKAKAN USUL, KAMI TELAH
MENGEMUKAKAN TIGA HUJAH YANG DISOKONG OLEH FAKTA DAN BUKTI
YANGKONKRIT. TIGA HUJAH KAMI IALAH
1.
2.
3.
OLEH ITU TUAN YANG DIPERTUA DAN AHLI-AHLI DEWAN, TIDAK ADA LAGIKERAGUAN,
YANG GELAP DAH JADI TERANG, YANG BENGKOK TELAH LURUS. PREMIS
PEMBANGKANG YANG TIDAK RELEVAN DAN TIDAK MEMBERI MANFAAT JIKA
DILULUSKAN. NAMPAKNYA PEMBANGKANG KITA PADA HARI INI, TIDAK MEMBUAT
PERSEDIAAN YANG CUKUP SEBELUM MELAKUKAN KERJA-KERJA BANGKANGAN USUL
PADA HARI INI.. HUJAH-HUJAH YANG DIBENTANGKANUMPAMA MENANAM TEBU DI
BIBIR SAHAJA.
JANGANLAH AHLI-AHLI YANG BERHORMAT TERPEDAYA DENGAN JANJI MANIS
TAPIPALSU YANG DILEMPARKAN OLEH MEREKA DALAM USAHA MENGABURI
PEMIKIRANAHLI DEWAN UNTUK MENERIMA USUL.
AKHIRNYA, SAYA MENYERU KEPADA AHLI-AHLI DEWAN MENGGUNAKAN
KEBIJAKSANAAN DAN KEWARASAN UNTUK KITA MENERIMA USUL GAGASA KAMI
PADA HARI INI DEMI
.MEMBINA SEBUAH NEGARA BANGSA YANG BERSATU PADU YANG MENJADITERAS
KEPADA PEMBANGUNAN DAN KEMAJUAN NEGARA.
MARILAH BERSAMA-SAMA GAGASAN JEMAAH KERAJAAN UNTUK MENERIMA USUL
PADA HARI INI IAITU

SEBULAT SUARA TANPA KOMPROMI.


SEKIAN, MOHON USUL DITERIMA.

Anda mungkin juga menyukai