Anda di halaman 1dari 16

SULIT

018

Bahagian A
[20 markah]
Jawab semua soalan.
1

Rajah 1 menunjukkan satu kemahiran proses sains yang dijalankan oleh Farah Auni.

Rajah 1

Bunga raya berwarna merah


Bunga raya mempunyai lima kelopak
Daun bunga raya berbentuk bujur

Berdasarkan maklumat di atas, apakah kemahiran proses sains yang terlibat?


A
B
C
D
2

Memerhati
Mengelas
Meramal
Membuat inferens

Rajah
2
adiknya membantu
mengasingkan sudu
disimpan.

menunjukkan Alan dan


ibu
mereka
dan
garpu
sebelum

Rajah 2
Antara berikut, apakah kemahiran proses sains yang dijalankan oleh Alan dan
adiknya?

A
Mengukur dan menggunakan nombor
B
Mengelas
C
Berkomunikasi
D
Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul
Rajah 3 menunjukkan satu aktiviti yang dijalankan oleh Anna dan Joe.

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

018

Rajah 3
Antara ukuran berikut,yang manakah mewakili ketinggian Anna dan Joe?
A
B
C
D
4

Anna
110 cm
94 cm
110 cm
94 cm

Joe
110 cm
110 cm
94 cm
94 cm

Antara aktiviti berikut, yang manakah melibatkan kemahiran proses sains mengukur
dan menggunakan nombor?
A

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

018

Rajah 4 menunjukkan satu peralatan sains.

Rajah 4
Antara berikut, yang manakah ialah lakaran yang tepat bagi peralatan sains ini?

Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah untuk membersihkan tabung uji.


Kumpulkan tabung uji yang kotor
Cuci tabung uji dengan sabun
X
Keringkan tabung uji dengan kain bersih
Apakah langkah X?
A
B
C
D

Keringkan tabung uji di bawah sinaran Matahari


Balut tabung uji menggunakan kertas
Letakkan tabung uji di dalam almari
Bilas tabung uji dengan air paip

Rajah 5 menunjukkan satu set gigi kekal.

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

018

Rajah 5
Apakah P?
A
B
C
D
8

Gigi geraham
Gigi kacip
Gigi taring
Gigi susu

Rajah 6 menunjukkan satu jenis gigi.

Rajah 6
Antara berikut, yang manakah fungsi gigi di atas?
A
B
C
D

Memecahkan dan melumatkan makanan


Memotong makanan
Membelah makanan
Menyiat makanan

Rajah 7 menunjukkan satu struktur gigi.


J
K
L

M
N

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

018

Rajah 7
Antara bahagian gigi berikut, yang manakah dilabelkan dengan betul?
J
K
L
M
N

A
B
C
D
10

Saraf
Enamel
Dentin
Gusi
Salur darah

J dan K
K dan L
L dan M
M dan N

Maklumat manakah yang berkaitan dengan amalan penjagaan kebersihan gigi?


I Berkumur setiap kali selepas makan
II Menggunakan lidi untuk membersihkan sisa makanan yang tertinggal di celahcelah gigi
III Berjumpa dengan doktor gigi setiap enam bulan sekali untuk pemeriksaan
IV Menggosok gigi tanpa menggunakan ubat gigi

A
B
C
D

11

I dan II
I dan III
II dan III
III dan IV

Antara makanan berikut, yang manakah baik untuk kesihatan gigi?


A

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

12

018

Rajah 8 menunjukkan seekor haiwan.

Rajah 8
Antara berikut, yang manakah merupakan litupan badan bagi haiwan di atas?
A
B
C
D

13

Berbulu pelepah
Bercangkerang
Berbulu
Bersisik

Rajah 9 menunjukkan tiga jenis haiwan, X, Y dan Z.

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

018

Rajah 9
Antara yang berikut, yang manakah betul berdasarkan tabiat makan haiwan?

A
B
C
D
14

X
Herbivor
Karnivor
Omnivor
Herbivor

Y
Karnivor
Omnivor
Herbivor
Omnivor

Z
Omnivor
Herbivor
Karnivor
Karnivor

Rajah 10 menunjukkan dua ciri anggota badan bagi haiwan R dan haiwan S

Berkuku tajam

Berkaki
Rajah 10

Antara haiwan-haiwan berikut, yang manakah mewakili R dan S?

A
B
C
D
15

R
Lembu
Helang
Rusa
Angsa

S
Ular
Cipan
Cacing
Siput

Antara haiwan berikut, yang manakah membiak dengan cara bertelur?


A

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

16

018

Rajah 11 menunjukkan satu penyiasatan.


Lubang

Balang kaca

Berudu
Rajah 11
Ramalkan apa yang akan berlaku pada berudu selepas dua hari.
A
B
C
D
17

Bertukar warna
Menjadi katak
Terus hidup
Mati

Rajah 12 menunjukkan struktur gigi bagi haiwan herbivor.

Rajah 12
Antara berikut, yang manakah merupakan ciri-ciri kegigian bagi haiwan ini?

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

A
B
C
D
18

018

Tidak mempunyai gigi kacip


Mempunyai gigi taring yang panjang dan tajam
Mempunyai gigi kacip taring yang pendek dan tumpul.
Mempunyai gigi kacip yang kuat dan gigi geraham yang besar

Rajah 13 menunjukkan seekor haiwan X.


Q

Rajah 13
Antara berikut, yang manakah bahagian Q?
A
C

19

Tanduk
Kuku

B
D

Ekor
Sisik

Rajah 14 menunjukkan dua jenis haiwan.

Haiwan X

Haiwan Y
Rajah 14

Antara haiwan berikut, yang manakah hidup di habitat yang sama seperti X dan Y?

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

10

Haiwan X

018

Haiwan Y

20

Rajah 15 menunjukkan haiwan Z

Rajah 15
Antara berikut, yang manakah merupakan makanan bagi haiwan Z?

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

11

A
B
C
D

018

Daun dan buah-buahan


Ikan dan buah-buahan
Rumput dan serangga
Cacing dan bijirin

BAHAGIAN A TAMAT

Bahagian B
[30 markah]
Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan ini
Jawab semua soalan.

Jadual 1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan ke atas tiga orang murid.
Murid
Damia
Batrisya
Razhanani

Kekerapan memberus gigi setiap hari


0
1
3

Bilangan gigi yang reput


5
2
0

Jadual 1
(a)

Siapakah yang tidak memberus gigi?

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

12

018

[1 markah]

(b)

Berapa kerapkah Razhanani memberus gigi setiap hari?

[1 markah]

(c)

Siapakah yang mempunyai paling banyak gigi yang reput?

[1 markah]

(d)

Namakan dua alat yang digunakan untuk membersihkan gigi.

[2 markah]

(e)

Berikan satu contoh makanan yang penting untuk kesihatan gigi.

[1 markah]

Rajah 1 menunjukkan dua set kegigian manusia, iaitu set gigi M dan set gigi N.

Set gigi M
018 @ PKSR1_SKJURU2014

Set gigi N
[Lihat halaman sebelah
SULIT

SULIT

13

018

Rajah 1
(a)

Namakan set gigi M.

[1 markah]

(b)

Namakan set gigi N.

[1 markah]

(c)

Bilakah gigi M mula tumbuh?

[1 markah]

(d)

Berapakah jumlah gigi dalam set gigi N?

[1 markah]

(e)

Nyatakan dua perbezaan di antara set gigi M dengan set gigi N.

[2 markah]

Rajah 2 menunjukkan seekor haiwan R.

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

14

018

Rajah 2

(a)

Apakah litupan badan bagi haiwan R?

[1 markah]

(b)

Nyatakan satu ciri anggota badan bagi haiwan R.

[1 markah]

(c)

Bagaimanakah haiwan R membiak?

[1 markah]

(d)

Nyatakan tabiat makan haiwan R.

[1 markah]

(d)

Berikan dua contoh haiwan yang mempunyai tabiat makan yang sama seperti
haiwan R.

[2 markah]

Jadual 2 menunjukkan ketinggian empat orang murid.


Murid
Adham
Aizuddin
Hazman
Isma

018 @ PKSR1_SKJURU2014

Ketinggian (Bilangan pensel)


19
17
20
25

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

15

018

Jadual 2
(a)

Siapakah yang paling rendah?

[1 markah]

(b)

Siapakah yang paling tinggi?

[1 markah]

(c)

Berapakah ketinggian Isma?

[1 markah]

(d)

Berapakah perbezaan ketinggian Isma dan Adham?

[1 markah]

(e)

Nyatakan dua alat pengukur yang boleh digunakan untuk mengukur ketinggian
empat orang murid ini dengan lebih tepat.

[2 markah]

Rajah 3 menunjukkan seekor haiwan X.

018 @ PKSR1_SKJURU2014

[Lihat halaman sebelah


SULIT

SULIT

16

018

Rajah 3
(a)

Nyatakan

habitat bagi haiwan X.

[1 markah]
(b)

Nyatakan dua contoh makanan haiwan X.

[2 markah]

(c)

Mengapakah haiwan X memerlukan gigi taring yang tajam?

[1 markah]

(d)

Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya gigi taring haiwan X dipotong.

[1 markah]

(e)

Selain mempunyai gigi taring yang tajam, apakah ciri anggota badan yang ada
pada haiwan X yang memudahkannya mencari makanan?

[1 markah]

BAHAGIAN B TAMAT
Disediakan oleh:

(BIBI FAZILITA BT. MOHD ISAHAK)


Guru DST Tahun 3,
Sekolah Kebangsaan Juru.

018 @ PKSR1_SKJURU2014

Disemak oleh:

Disahkan oleh:
.

(PUAN RUZIAH HANIM BT. RAFAR)


Ketua Panitia Sains,
Sekolah Kebangsaan Juru.

[Lihat halaman sebelah


SULIT