Anda di halaman 1dari 6

BAB 1: KEDUDUKAN STRATEGIK MENDORONG PENGUASAAN BRITISH

1. Mengapakah Syarikat Hindi Timur Inggeris (SHTI) memerlukan sebuah


pelabuhan di tengah-tengah laluan perdagangan antara Timur dan Barat?
Jawapan: (ms 4)
a)

________________________________________________________

b)

________________________________________________________

c)

________________________________________________________

d)

________________________________________________________

2. Apakah yang dimaksudkan sebagai pelabuhan persinggahan?


Jawapan: (ms 4)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Apakah pula yang dimaksudkan sebagai pusat pengumpulan barangan?
Jawapan: (ms 4)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Mengapakah British menjadikan Pulau Pinang sebagai pengkalan
tenteranya?
Jawapan: (ms 4)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. Mengapakah kerabat diraja Kedah menentang perlantikan Raja Abdullah
sebagai Raja Muda Kedah?
Jawapan: (ms 5)
______________________________________________________________
5. Apakah maksud anak gahara?
Jawapan: (ms 5)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

6. Apakah yang dilakukan oleh kerabat diraja Kedah dalam


penentanganterhadap Sultan Muhammad Jiwa?
Jawapan: (ms 5)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Apakah tindakan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Jiwa?


Jawapan: (ms 6)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Mengapakah Kedah memberhentikan penghantaran bunga emas kepada
Siam? Jawapan: (ms 6)
______________________________________________________________
9. Setelah perang tamat Siam menuntut Kedah menghantar bunga emas,
tenaga manusia dan wang. Apakah tindakan Sultan Abdullah bagi menjamin
Kedaulatan Kedah?Jawapan: (ms 6)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10. Apakah reaksi SHTI apabila Sultan Kedah menawarkan Pulau Pinang?
Jawapan: (ms 7)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_____________________________________________________________
11. Jelaskan maksud bagai pucuk dicita ulam mendatang.
Jawapan: (ms 7)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

12. Apakah syarat-syarat perjanjian Inggeris Kedah 1786?


Jawapan: (ms 7)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________

13. Apakah helah SHTI apabila Kedah meminta bantuan ketenteraan setelah
diserang oleh Siam?
Jawapan: (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

14. Tindakan SHTI ini menimbulkan kemarahan Sultan Abdullah. Apakah


yang dilakukan oleh baginda?
Jawapan: (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
15. Apakah tindakan yang diambil oleh Francis Light bagi menghadapi
serangan daripada Sultan Abdullah?
Jawapan: (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
16. Apakah kesan peperangan antara Kedah dengan Francis Light ke atas
Sultan Abdullah?
Jawapan: (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
17. Nyatakan syarat Perjanjian Persahabatan dan Keamanan Inggeris pada
tahun 1971?
Jawapan: (ms 9)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
18. Mengapakah SHTI memerlukan Seberang Perai?
Jawapan: (ms 10)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
19. Mengapakah Sultan Dziauddin (Kedah) dengan mudah menandatangani
Perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800 menyerahkan Seberang
Perai?Jawapan: (ms 10)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
20. Terangkan syarat perjanjian Persahabatan dan Perikatan 1800.
Jawapan: (ms 10)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

21. Namakan nama baru bagi Pulau Pinang dan Seberang Perai yang diberi oleh
Inggeris? Jawapan: (ms 10)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
22. Janji SHTI untuk membantu Kedah menghadapi musuh umpama menanam
tebu ditepi bibir.Apakah maksud menanam tebu ditepi bibir?
Jawapan: (ms 11)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
23. Pada bulan Jun 1826, Raja Siam telah menandatangani perjanjian dengan
Henry Burney yang dikenali sebagai Perjanjian Burney. Apakah kesan
perjanjian tersebut ke atas Kedah?Jawapan: (ms 11)
a)

________________________________________________________

b)

________________________________________________________

c)

________________________________________________________

d)

________________________________________________________

24. Mengapa British menguasai Singapura? Jawapan: (ms 13)


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

25. Apakah kandungan Surat Surat Kew yang ditandatangani pada tahun 1795?
Jawapan: (ms 13)
______________________________________________________________
______________________________________________________________

26. Mengapa Singapura dikatakan sesuai sebagai pengkalan perdagangan?


Jawapan: (ms 13)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

27. Siapakah yang berkuasa keatas Singapura sebelum kedatangan Inggeris?


Jawapan: (ms 14)
______________________________________________________________

28. Siapakah yang diberi tanggungjawab untuk mendapat Singapura?


Jawapan: (ms14)
______________________________________________________________
29. Bagaimanakah Raffles mendapatkan Singapura?
Jawapan: (ms 15)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________
30. Apakah syarat perjanjian itu?
Jawapan: (ms 15)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
d) ___________________________________________________________

31. Perjanjian ini dikatakan tidak sah kerana tidak mendapat persetujuan Sultan.
Apakah helah yang digunakan oleh Raffles untuk membolehkanbeliau
mendapatkan Singapura?
Jawapan: (ms 16)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________
32. Tindakan Stamford Raffles membuka petempatan Disingapura dipertikaikan oleh
Belanda. Belanda mendakwa Singapura dibawah lingkungan
pengaruhnya.Mengapa Belanda mempertikaikannya?
Jawapan: (ms 19)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________
33. Bagaimanakah ketegangan antara kuasa British dan Belanda dapat diselesaikan?
Jawapan: (ms 19)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
34. Apakah syarat- syarat Perjanjian Inggeris- Belanda?
Jawapan: (ms 19)

a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
d) ___________________________________________________________
35. Apakah kesan Perjanjian Inggeris-Belanda ke atas Kerajaan Johor?
Jawapan: (ms 20)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________
36. Pada tahun 1824 SHTI telah mempunyai tiga petempatan ia itu PulauPinang,
Melaka dan Singapura.Mengapakah SHTI menyatukan ketiga tiga negeri menjadi
Negeri-Negeri Selat?
Jawapan: (ms 21)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________
37. Bagaimanakah Negeri-Negeri Selat ditadbir?
Jawapan (ms 21)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________
38. Pada 1 April 1867 pentadbiran Negeri-Negeri Selat telah dipindah dari India ke
London.Apakah factor yang menyebabkan perpindahan tersebut?
Jawapan: (ms 22)
a) ___________________________________________________________
b) ___________________________________________________________
c) ___________________________________________________________
d) ___________________________________________________________
e) ___________________________________________________________