Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1

PERSEDIAAN MENGAJAR
Hari

: Selasa

Tarikh

: 16/08/2014

Masa

8.15 - 8.45 pagi

Tahun

: 1Ibnu Sina

Bilangan Pelajar

30 orang

Mata Pelajaran

Pendidikan Kesihatan

Modul

Kesihatan Fizikal

Tajuk Pengajaran

Kesihatan diri dan Reproduktif

Pengetahuan Sedia Ada

Murid telah mengetahui kegunaan atau kepentingan gigi

Standard Kandungan

: 1.1 Mengetahui penjagaan kebersihan diri.

Standard Pembelajaran

: 1.2.5 Menjaga kesihatan gigi menggosok gigi dengan cara yang betul dan mengurangkan
makanan yang boleh merosakkan gigi.

Hasil Pembelajaran

Pada akhir pengajaran murid dapat:

Afektif

Menggosok gigi dengan cara yang betul.

Kognitif

Menjelaskan makanan yang boleh merosakkan gigi

Kemahiran berfikir

Menjana idea

Penyerapan

Pendidikan Moral

Nilai-nilai murni

Bekerjasama- Melakukan aktiviti

Alat Bantu Mengajar

1. Berus gigi
2. Ubat gigi
3. Cawan
4. Replika gigi

Bahan rujukan

1. Buku Teks
2. Modul Pengajaran Kesihatan
3. Internet

BAHAGIAN

AKTIVITI

FOKUS PEMBELAJARAN

CATATAN

MASA

Set Induksi
(2 minit)

Guru bercerita dangan murid tentang aktiviti

Murid memerhati dan mengangkat tangan

yang guru lakukan semasa cuti sekolah. Guru

untuk menjawab soalan yang diberikan oleh

menunjukan kotak hadiah yang dimenangi:

guru.

Guru meminta murid meneka apa yang ada

Strategi:
Pemerhatian

ABM:

dalam kotak hadiah tersebut.

Benda maujud

Langkah 1

Guru menayangkan situasi gambar.

Murid melihat gambar yang ditayangkan di

Strategi:

hadapan kelas.
(6 minit)

Guru bersoal jawab dengan murid tentang


situasi gambar yang di tunjukkan.

Pemerhatian
Murid bersoal jawab dengan guru.

1. Dimanakah situasi ini?

Konstektual
ABM:
Gambar

Guru menayangkan gambar gigi.

Murid mendengar dengan penuh minat

Guru menerangkan tentang bahagian mulut

Teknik:
Bersoal jawab

kepada murid-murid serta menyatakan


kepentingan penjagaan kebersihan mulut.

Murid cuba menjawab soalan-soalan guru


Kaedah:

Guru menyoal murid:

Sumbangsaran
1. Siapa yang gosok gigi hari ini?
2. Kenapa kita perlu menggosok gigi?
ABM:
3.Berapa kali kita perlu menggosok gigi
Laptop, LCD,

dalam sehari?

Powerpoint
Guru menayangkan gambar akibat tidak
menjaga kebersihan gigi.

Guru menunjukkan video cara memberus gigi

Murid memberi tumpuan dan mengikut


9

Langkah 2
(6 minit)

dengan betul.

arahan yang diberikan oleh guru.

ABM:

Guru menunjukkan cara yang betul memberus

Murid memberus gigi bersama dengan guru.

Berus gigi,

gigi seperti yang ditunjukkan dalam video.


Ubat gigi,
Guru meminta semua murid bersama-sama
Video Youtube

memberus gigi masing-masing dengan cara


yang betul.

Main Peranan:
Murid

Langkah 3

Guru menunjukan gambar gigi yang rosak

Murid memberi tumpuan dan bersoal jawab

akibat pemakanan.

dengan guru.

(6minit)
Guru menunjukan gambar makanan yang
boleh merosakkan gigi.
Guru bersoal jawab dengan murid.

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada

Murid memerhati dan menjawab dengan


10

Langkah 4

murid. (rujuk lampiran)

penuh minat.

Teknik: Penerangan

Murid murid menyiapkan lembaran kerja yang

Murid menyiapkan lembaran kerja yang

ABM:

diedarkan oleh guru

diberikan oleh guru.

(7 minit)

Lembaran Kerja

Penutup

Guru memberi pujian kepada murid yang telah


menyiapkan lembaran kerja.

(3 minit)
Guru menerangkan kepentingan menjaga
anggota badan terutama sekali gigi.
Guru membuat refleksi dan menguji
pemahaman murid.
Guru meminta murid menyanyi bersamasama.

11