Anda di halaman 1dari 24

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam 1 Malaysia.

Segala pujian tertentu bagi Allah, tuhan sekalian alam.Selawat dan salam ke atas
junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W., keluarganya serta para sahabatnya. Dalam
kesempatan ini, ingin saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan izinNya jua dapat saya mencoretkan sepatah dua kata dalam ruangan ini.

Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan wadah yang bertanggungjawab
memikul amanah membantu menggilap kecemerlangan anak-anak dan memperkasakan
SMK Seri Kundang. Komitmen yang padu dalam kalangan anggota PIBG akan menjanjikan
kejayaan dan kepuasan bagi melahirkan insan cemerlang iaitu bangsa Malaysia yang
bertanggungjawab dan berbakti untuk agama, nusa, dan bangsa . Sebuah sekolah yang
mencapai kejayaan yang melebihi sasaran dalam bidang akademik dan kokurikulum
sesungguhnya disokong oleh kemantapan PIBG. Melalui PIBG, diharap semua pihak dapat
mencambahkan idea-idea bernas serta buah fikiran yang berupaya meningkatkan lagi
prestasi akademik dan kokurikulum bagi melahirkan insal kamil yang bertepatan dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Akhir kata, saya amat berharap barisan peneraju PIBG yang baru dilantik sesi 2015
bersikap proaktif dalam merangka dan melaksana program PIBG yang mampu menjana
kecemerlangan.

Sekian, terima kasih.

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

(En. Mohd Fuad b. Abdul Rahman)


Yang Dipertua PIBG
SK. LKTP Bukit Batu

KATA-KATA ALUAN
Guru besar SK. LKTP bukit batu

Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.

Syukur ke hadrat Allah S.W.T. dengan limpah kurnia dan izin-Nya dapat kita bersamasama mengadakan Mesyuarat Agung Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) SK. LKTP Bukit
batu kali ke 40 Syabas dan tahniah kepada Ahli Jawatankuasa Pelaksana Mesyuarat Agung
PIBG 2015 yang telah berusaha secara bersungguh-sungguh untuk menjayakan program ini.
Jutaan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa PIBG dan ibu bapa yang dapat hadir pada
mesyuarat kali ini.

Pendidikan merupakan satu pelaburan yang menjadi penanda aras kepada


kecemerlangan sesebuah sekolah. Justeru misi sekolah adalah untuk membangunkan
potensi individu melalui pendidikan berkualiti memenuhi aspirasi negara Malaysia . Justeru,
PIBG perlu menunjukkan inisiatif serta komitmen yang tinggi dan memikul tanggungjawab
dengan penuh iltizam dan azam yang kental dalam usaha menjana kecemerlangan sekolah .
Oleh itu, atas rasa tanggungjawab dan kebersamaan yang padu , PIBG mampu melahirkan
sesuatu yang bernilai dan bermakna demi mencapai kecemerlangan anak-anak di sekolah
ini.

Sesungguhnya, murid-murid hari ini perlu dilengkapi dengan kecekapan global dalam
menyelesaikan sebarang masalah ruang lingkup persekitaran budaya silang (cross cultural
environment). Menyedari perubahan ini, maka peranan PIBG cukup hebat dalam membantu
pihak sekolah menjana personaliti cemerlang dan masa depan .Sokongan padu ibu bapa
dan komuniti setempat melalui PIBG untuk menyumbang idea, material, sokongan moral
dan tenaga demi kemajuan anak-anak kita menjadi permulaan yang positif dan diharapkan
akan menjadi suatu kesinambungan kecemerlangan untuk warga SK. LKTP Bukit Batu.

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

Akhirulkalam, semoga usaha murni kita mendapat keberkatan dan keredaan Allah
S.W.T hendaknya.

Sekian, terima kasih.

(En Norazman b. Abdul Rahman)


SK. LKTP Bukit Batu.

2:00 petang

- Pendaftaran
- Ketibaan ibu bapa

2:30 petang

- Bacaan doa

2:45 petang

- Ketibaan perasmi
- Persembahan murid
- Ucapan YDP PIBG
- Ucapan alu-aluan Pengetua

- Ucapan
Jemputan

Perasmian

oleh

tetamu

-Penyampaian sijil AJK PIBG sesi 20122014


- Mesyuarat Agung PIBG bermula
-Cabutan bertuah
4
- Bersurai

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

Persatuan Ibu Bapa dan Guru


SK LKTP Bukit Batu,
81000 Kulaijaya,
Johor.
Rujukan Kami : JBA8005/100-9/4/1
Tarikh
:9
Februari 2015
Ibu Bapa / Penjaga Murid,
SK LKTP Bukit Batu,
81000 Kulaijaya,
Johor.
Tuan / puan,
NOTIS MESYUARAT AGUNG PIBG SK LKTP BUKIT BATU KALI KE- 40
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa sekolah ini akan
mengadakan Majlis Mesyuarat Agung PIBG ke- 40 seperti ketetapan berikut :
Tarikh
Hari
Masa
Tempat

: 1 Mac 2015
: Ahad
: 1.30 petang
: Dewan SK LKTP Bukit Batu

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

3.
Sehubungan dengan itu, tuan / puan / penjaga murid dapat
menghadirkan diri pada mesyuarat tersebut bagi mememastikan segala
keputusan yang diambil dapat persetujuan bersama.
4.
Sebarang usul dan cadangan untuk dibahaskan ketika mesyuarat
boleh dinyatakan pada borang usul yang disertakan dan mengembalikan
borang tersebut kepada Setiausaha PIBG,
Pn. Nur Nabiha Bt Hj Tukiran pada atau sebelum 25 Februari 2015 ( Rabu ).
5.
Segala sokongan dan kerjasama serta jasa baik tuan / puan kami
dahului dengan ucapan terima kasih.
Sekian,
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Yang Menurut Perintah,
(NUR NABIHA BT HJ TUKIRAN)
Setiausaha PIBG,
SK LKTP Bukit Batu.

Persatuan Ibu Bapa dan Guru


SK LKTP Bukit Batu,
81000 Kulaijaya,
Johor.
Rujukan Kami : JBA8005/100-9/4/1
Tarikh
:9
Februari 2015
Ibu Bapa / Penjaga Murid,
SK LKTP Bukit Batu,
81000 Kulaijaya,
Johor.
Tuan / puan,
Makluman Kehadiran dan Usul usul
Merujuk perkara di atas, saya ibu bapa/
penjaga kepada .. murid Tahun
..
dengan ini
Bersetuju (
) , Tidak Bersetuju ( ) untuk hadir ke Mesyuarat Agung
Tahunan kali
6

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

ke- 40 pada hari AHAD, 1 MAC 2015.


Sehubungan itu, saya mempunyai usul / cadangan untuk dibahaskan dalam
mesyuarat tersebut iaitu :
i.

ii.

* sila gunakan helaian tambahan sekiranya ruangan tidak mencukupi


Makluman kepada ibu bapa /penjaga
1. Usul usul tuan / puan akan dibahaskan sekiranya pembawa usul
hadir semasa mesyuarat.
2. Jawatankuasan PIBG bersepakat hanya usul yang mempunyai
kepentingan bersama sahaja yang akan dibahaskan. Sekiranya tuan /
puan mempunyai masalah bersifat peribadi, adalah digalakkan untuk
hadir ke sekolah untuk berbincang bersama pihak pentadbir sekolah.
3. Sila pastikan borang maklum balas ini dikembalikan kepada
Setiausaha PIBG melalui anak tuan /puan selewat lewatnya pada
atau sebelum 25 Februari 2015 ( Rabu ).
Yang Benar,

(
)

AGENDA MESYUARAT AGUNG KE 40

Ucapan Yang Dipertua PIBG


Pembentangan dan pengesahan Minit Mesyuarat Agung kali ke 39
Perbincangan hal-hal berbangkit
Pembentangan laporan aktiviti tahunan PIBG 2014
Pembentangan dan pengesahan Penyata Kewangan PIBG
Pembubaran Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2012-2014
Pelantikan Pengerusi sementara
Pelantikan Ahli Jawatankuasa PIBG sesi 2015-2017
o Seorang Yang Dipertua
o Seorang Naib Yang Dipertua
o Seorang Setiausaha
7

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

o Seorang Bendahari
o 6 orang AJK dalam kalangan ibu bapa/penjaga
o 4 orang AJK dalam kalangan guru
o 2 orang pemeriksa kira-kira
o Seorang Pemegang Amanah
Pembentangan dan pembahasan usul
Hal-hal lain jika ada
Ucapan penangguhan

SENARAI JAWATANKUASA KERJA


MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE- 40
TARIKH : 1 MAC 2015
TEMPAT : DEWAN SK LKTP BUKIT BATU
PENAUNG
En. Norazman bin Abd. Rahman
PENGERUSI
En.Mohd Fuad Bin Abd Rahman
NAIB PENGERUSI
En. Asrunizam B. Sagiran
SETIAUSAHA
Pn. Nur Nabiha Bt.Hj.Tukiran
PENOLONG SETIAUSAHA
Pn Zakiah Bt Mustapa
BENDAHARI
En.Mohamad Nurizwan Bin Jumiran

Bil
1

BIDANG TUGAS
Pengacara Majlis

Bacaan Doa

Pendaftaraan Ibu
Bapa dan Guru

DESKRIPSI TUGAS
Menyediakan Teks
Pengacaraan
Mengacarakan majlis
sehingga tamat
Menyediakan &
memimpin bacaan doa

TINDAKAN
Pn.Zakiah
Binti
Mustapar

Menyediakan
borang
senarai kehadiran
Menyediakan 4 kaunter
pendaftaran
Mengedarkan
buku

En Mohd
Shafiee Bin
Ali
Pn Siti
Saleha Bt
Masrom
Pn.Rohana
Bt Bakar

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

Cenderamata &
Hamper

Tajaan

P.A Sistem

Sambutan
Perasmi

Banner / Backdrop

Persiapan tempat
awal & akhir

10

Buku program

program kepada ibubapa


Menyerahkan
senarai
kehadiran
kepada
Setiausaha PIBG selepas
selesai majlis
Menyediakan cenderamata
VIP
Menyediakan hamper
untuk cabutan bertuah
Menguruskan tajaan dari
pihak komuniti
- Kedai Buku
- Kedai Buku SBC
- Koperasi Felda
- Ladang Peringkat 1,2,3
- Kedai Runcit
- JKKK
- Pengurus Felda Bukit
Batu
- Individu / guru
Menyediakan
peralatan
sistem bunyi sepanjang
perjalanan mesyuarat

Pn Nor
Azlinah bt
Hassan
Pn Noridzwin
Bt Nordin

En.
Mohamad
Nurizwan
Bin
Jumiran

Menyediakan murid untuk


sambutan kompang, roset
dan bunga manggar
Menyediakan
minumam
VIP dan meja VIP

Menyediakan
backdrop
pentas
Mesyuarat Agung kali ke
-40 SK LKTP Bukit Batu, 1
Mac 2015, Ahad, nama
perasmi
Menyediakan
rostrum,
meja
mesyuarat
dan
tempat duduk untuk ibu
bapa
Menyediakan papan putih,
marker
dan
pemadam
untuk mesyuarat
Memastikan
tempat
mesyuarat dalam keaadan
bersih
sebelum
dan
selepas mesyuarat
Menyediakan
set
sofa
untuk VIP

Menyediakan

dan

En Rosihan
Bt Sidek
En
.Hairulnizab
Nin Elias
En.
Abdussalam
Bin Mohd
Rosli
En. Mohd
Shahrizan
Bin Abd Aziz
Pn Rosliza Bt
Abdullah
Pn Rozita Bt
Embong
Pn Suhana
Bt Idris
Pn Norita Bt
Subari
En Nik Afiq B
Nik Abdu
Halim

Pn.Siti Sarah

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

11

Laporan &
Dokumentasi

12

Jamuan VIP

13

Jamuan Ibu Bapa


Dan Murid yang
membuat
persembahan

14
15

Persembahan
murid
Pencatat

mengumpul
maklumat
yang terkandung di dalam
buku program
Menyediakan
buku
program untuk tetamu dan
VIP
Memperbanyakkan
buku
program
Mencatat
dan
menyediakan
laporan
dokumentasi bergambar
Menyerahkan laporan yang
telah siap kepada GPK 1
dan Setiausaha PIBG
Berbincang
dengan
setiasusaha dan berurusan
dengan pengusaha kantin
tentang menu, harga dan
jumlah
Memastikan tempat dan
hidangan telah disediakan
sebelum jamuan bermula
Melayan
tetamu
VIP
sepanjang jamuan
Berbincang
dengan
setiausaha dan berurusan
dengan pengusaha kantin
tentang
jumlah
menu,
harga dan jumlah
Mengedarkan
dan
mengagihkan
makanan
kepada ibu bapa
Memastikan semua ibu
bapa, guru, kakitangan
sekolah,
murid
yang
membuat
persembahan
mendapat makanan.
Menyediakan dan
menyelaras persembahan
Mencatat undian untuk
perlantikan AJK PIBG sesi
2015 / 2016
Mencatat minit mesyuarat
sepanjang mesyuarat
berlangsung
Menyerahkan buku catatan
kepada setiausaha PIBG

10

Bt. Ahmad
Pn. Noor
Su`adah Bt
Mohd
Nawawi

En Samijan
Bin Rathiwan
Pn Rizalina
Bt Jumari
Pn Liviani @
Nur Atiqah
Bt Lausin
Cik Hazrina
Bt Mohd
Yahaya
Pn. Umi
Kalsom bt
Johan
En
Muhammad
Aiman Bin
Abdullah
Pn Noraniah
Bt Ibrahim

Pn Zainon Bt
Ruslan
En Amri Bin
Arip
Pn Nur
Nabiha Bt Hj
Tukiran

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

AGENDA
MESYUARAT AGUNG PIBG
KALI KE-40

Ucapan Yang DiPertua PIBG


2. Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Agung Kali
Ke-6 2009
3. Pembentangan dan pengesahan Penyata Kewangan
1 Januari 2009 31 Disember 2009
4. Pembubaran Ahli Jawatankuasa Sesi 2009/2010
5. Pelantikan Ahli Jawatankuasa Sesi 2010/2011
Memilih 2 orang Juru Audit
Membahaskan usul
Usul lisan
Ucapan penangguhan

11

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

SK. LKTP BUKIT BATU


DAFTAR KEHADIRAN AHLI PIBG 2014
KEHADIRAN:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wahyun bt Karim
Junainah bt A. Bakar
Suhana bt Idris
Teng Kim Yan
Nuridzwin bt Nordin
Noorida bt Abd. Wahab
Siti Sarah bt Ahmad
Noor Su`adah bt Mohd
Nawawi
9. Rohana bt Bakar
10.Normah bt Soltow
11.Saidah bt Sasek
12.Muhd Noh b. Musa
13.Rosnah bt Juki
14.Norhidayah bt Zakaria
15.Hamsiah bt Sahlan
16.Suaidah bt Abd. Wahab
17.M. Hazrul b. Senggari

18.Muhamad Fauzi b. Saat


19.Maznah bt Tumingan
20.Janariah bt Abd. Rahman
21.Ida Azura bt Jelani
22.Suhana bt Mohd Borhan
23.Fatimah bt Paiman
24.Aryaton bt Sulong
25.Mphamad Zainal
26.Muhammad Shah
27.Kamisah bt Hj Karim
28.Norleini bt Sukimin
29.Noraini bt Mislan
30.Norhayati by Mdan
31.Rohana bt Abdul Manaf
32.Siti Sanisah bt Sayem
33.Maria bt Mahmood
34.Siti Rohani bt Ngadirin
35.Diana bt Kamuridin

12

Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Kali ke- 40 2015

36.Noor Hishamudin b. Karman


37.Nor Azlinah bt Hassan
38.Rozita bt Embong
39.Rizalina bt Jumari
40.A. Hassan b. Sidi
41.Mohamad Hirman
42.Sulaiman b. Md. Nod
43.Liviani @ Nur Atiqah lausin
44.Hjh Kamariah bt Abdullah
45.Rusmah bt. M Yusop
46.Mohd Razi
47.Umi Kalsom bt Johan
48.Omar b. Katan
49.Mohd Shafie
50.Sanah bt Abd. Saman
51.Hairulnizab b. Elias
52.Noraniah bt Ibrahim
53.Deraman b. Muhamad
54.Rahaza bt Mohd Noh
55.Rozeater ahmad
56.Hassan b. Mohamed
57.Mohamad nurizwan b.
jumiran
58.Ramli b. Kamin
59.Nik Afiq b. Nik Abdul Halim
60.Mohd Sharizan b. Abdul Aziz
61.Nur Nabiha bt Tukiran
62.Abdussalam b. Mohamad
Rosli
63.A. Rahman b. A. Hamid
64.Karim b. Roslam
65.Kamariah bt Mazidi
66.Suhaimi b. Jantan
67.Sanisah Bt Abu Bakar
68.Mohd Nor Husin
69.Abdul Rashid b. Bedu
70.Saefulnizam b. Tumin

71.Zainab bt Ahmad
72.Mariani bt Ahmad
73.Kamaruhazali b. Ariffin
74.Kamaruzzaman b Abd.
Rahman
75.Suhaila bt Misran
76.Sarliza bt Samad
77.Mohd Sani b. Amin
78.Roslina bt Salikin
79.Norizan bt Sa`hem
80.Mazenah bt Taat
81. Siti Norbaya bt Saimo
82.Aini bt Parman
83.Rahimah bt Rahim
84.Norhalaila Azlin bt
Baharuddin
85.Siti Aidah bt Miswandi
86.Rafidah bt Alan
87.Noorazlina bt Md Nor
88.Latifah bt Abu
89.Jasidah bt Ngadimin
90.Haslina bt Kahar
91.Rosihan bt Sidek
92.Samijan b. Rathiwan
93.Mohd Ali b. RoslanMaimun
bt Hj Adam
94.Samsia bt Hussien
95.Zainon bt Ruslan
96.Zainal b. Mohd Diah
97.Asrunizam b. Sagiran
98.Rosliza bt Abdullah
99. Noreiah bt Saron
100. Hafsah bt Omar
101. Norita bt Subari
102. Mohd Diah b. Mat Diah
103. Sarimah
104. Md. Razif b. Mardzuki

13

105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.

154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.

165.
166. Minit Mesyuarat
167. kali ke 39
168. SK. LKTP BUKIT
BATU
169.
170.
171.

172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.

193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.

247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.

301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.

355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.

409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.

423. LAMPIRAN A

424.
425.

426.
427.
LAPORAN KEWANGAN

428.
431.
433.
434.

429.
430.
PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU
432. (PIBG)
435.

SKLKTP BUKIT BATU


436.
437.
438.

439.
440.
441.
442.

443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.

453.
454.
455.
456.
457.
458.

459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.

504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.

549.
550.
551.
552.

553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.

569.
570.
571.
BIL
574.

578.
2

CADANGAN / USUL OLEH IBU BAPA

572.

PENGU
SUL
575.
Pn.Rafid
ah Binti Alan
576. (Nurul
Faradiba Mohd
Amin 1 UPM)
579. En Hanif Tabree
580. ( Putri Basyirah
Batriesya 2
UTM )
583.
584.
587.
588.
591.
592.
595.
596.

582.
586.
590.
594.
598.
599.
600.

573.

USUL / PERKARA

577. Aktiviti menghantar dan mengambil


anak melalui pintu pagar utama ditukar
ke pintu pagar belakang memandangkan
laluan utama semakin sibuk dan
mendatangkan kebimbingan dari segi
keselamatan pelajar.
581. Perlantikan pengawas bermula dari
Tahun 4. Penarikan perlantikan
pengawas pada mereka yang belum
mencapai umur 10 tahun.
AUTOGRAF
585.
589.
593.
597.