Anda di halaman 1dari 3

ADAB SEBELUM MEMBACA

AL-QURAN
MENUTUP
AURAT &
Membersihkan mulut dengan bersiwak
dalam keadaan suci, dengan duduk
yang sopan dan tenang

Membaca Al Qur'an di
tempat yang bersih
Menghadap kiblat

ADAB SEMASA MEMBACA


AL-QURAN
BACA TAAWWUZ DAN
BASMALAH

BACA DENGAN BERTAJWID


Khusyu' dan teliti pada
setiap ayat yang dibaca
LETAK AL-QURAN TINGGI DARI ARAS KAKI

ADAB SELEPAS MEMBACA


AL-QURAN
BACA
DAN DOA

MENCIUM DAN MENGUCUP AL-QURAN

membawanya dengan penuh hormaT

Simpan di tempat yang TINGGI