Anda di halaman 1dari 6

MESYUARAT PANITIA

BAHASA ISYARAT KOMUNIKASI (BIK) KALI 1


SEKOLAH KEBANGSAAN PENDIDIKAN KHAS TAIPING
26 JANUARI 2015

TARIKH

26 Januari 2015

MASA

2.30-3.30 petang

TEMPAT

Pusat Sumber Sekolah

PENGERUSI

En. Mohd Husni Bin Aziz

KEHADIRAN

BIL

NAMA

JAWATAN

1.

Encik Mohd Husni Bin Aziz

Pengerusi

2.

Puan Zanariah Binti Mohamad Roli

Ketua Panitia

3.

Encik Hanafiah Bin Hambali

Ajk

4.

Puan Junaida binti Abdul Hamid

Ajk

5.

Cik Normazihah binti Abd. Hamid

Ajk

6.

Encik Rahim bin Yusoff

Ajk

7.

Puan Aizam binti Ismail

Ajk

No. Keluaran

Tarikh Keluaran

01

Januari 2015

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

Tarikh Berkuatkuasa
12 Januari 2015

1.

1.1

Ucapan Alu-aluan pengerusi.


Penolong Kanan Pentadbiran SK Pendidikan Khas Taiping
Penolong Kanan Pentadbiran selaku pengerusi mengalu-alukan dan mengucapkan terima kasih
diatas kehadiran guru-guru pada mesyuarat panitia kali pertama ini dan berharap mesyuarat ini
akan memberi manfaat kepada semua guru yang hadir.

1.2

Pengerusi juga meminta fail panitia sentiasa dikemaskini dan mengikut lampiran yang
diberikan.
Tindakan :
Makluman

2.

2.1

Pelantikan AJK Bagi Tahun 2015

Pengerusi

En. Mohd Husni Bin Aziz

Ketua Panitia :

Puan Zanariah binti Mohamad Roli

AJK

Encik Hanafiah bin Hambali

Puan Junaida binti Abdul Hamid


Cik Normazihah binti Abd. Hamid
Encik Rahim bin Yusoff
Puan Aizam binti Ismail
Tindakan :
Guru Terbabit
3.

3.1

Keperluan Guru

Buku-buku rujukan boleh diperolehi dari Penyelaras Panitia atau Pusat Sumber
Sekolah.

3.2

Guru boleh memohon membeli bahan keperluan atau alatan bersesuaian dengan berbincang
dengan guru besar dan mengisi borang pesanan yang boleh didapati di

3.3

pejabat.

Ketua Panitia meminta semua guru yang mengajar BIK memastikan semua murid mendapat
buku teks dan buku aktiviti Bahasa Isyarat Komunikasi.
Tindakan :
Makluman
No. Keluaran

Tarikh Keluaran

01

Januari 2015

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

Tarikh Berkuatkuasa
12 Januari 2015

4.

4.1

Persediaan rekod mengajar

Penulisan buku rekod mengajar bagi semua guru matapelajaran Bahasa Isyarat Komunikasi
tahap satu dan tahap dua hendaklah diseragamkan.

4.2

4.3

Format penulisan rekod pengajaran harian untuk KSSR adalah seperti berikut:
4.2.1

Bidang

4.2.2

Tajuk

4.2.2

Standard Kandungan

4.2.3

Standard Pembelajaran

4.2.4

Objektif Pembelajaran

4.2.5

Aktiviti

4.2.6

EMK

4.2.7

BBM

4.2.8

Refleksi

Bagi tahap dua untuk KBSR, caranya adalah seperti berikut:


4.3.1 Tema
4.3.2

Tajuk

4.3.3

Objektif

4.3.4

Hasil Pembelajaran

4.3.5 Aktiviti
4.3.6

Refleksi
Tindakan :
Semua guru BIK

6.1

Program dan aktiviti panitia

Ketua panitia telah membentangkan perancangan strategik panitia pada tahun ini.

6.2
6.3

Antara Program yang akan dilaksanakan ialah :


6.2.1

Program Mari Berisyarat (Maberis)

6.2.2

Program Bijak kod tangan

No. Keluaran

Tarikh Keluaran

01

Januari 2015

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

Tarikh Berkuatkuasa
12 Januari 2015

6.3

Pengerusi meminta guru-guru BIK untuk menganjurkan program bagi setiap kelas
memantapkan subjek BIK
Tindakan :
Semua guru BIK

7.1

Kewangan

Pengerusi meminta Panitia Bahasa Isyarat Komunikasi membuat perancangan untuk membeli
barang semasa mula mendapat peruntukan.

7.2

Pengerusi meminta guru-guru BIK untuk memaklumkan panitia sekiranya terdapat pembelian
barang.
Tindakan :
Ketua Panitia BIK

8.1

Pencerapan

Pengerusi meminta setiap guru hendaklah memastikan setiap buku latihan ditanda
dan disemak oleh guru berkenaan.

8.2

Ketua panitia juga boleh mencerap guru BIK yang mengajar kelas berkenaan.
Tindakan :
Ketua Panitia BIK

9.

9.1

Hal-hal lain

Pengerusi menggalakkan semua guru melontarkan idea dan cadangan bagi meningkatkan
lagi kecemerlangan dan kemahiran berisyarat murid.

9.2

Pengerusi meminta Ketua Panitia menyemak stok dan ditutup serta diserahkan kepada
pengerusi.
Tindakan :
Makluman

No. Keluaran

Tarikh Keluaran

01

Januari 2015

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

Tarikh Berkuatkuasa
12 Januari 2015

10.

Ucapan Penangguhan

10.1

Pengerusi mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang hadir ke mesyuarat ini .

10.2

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul jam 3.30 petang.

Disediakan oleh,

Disemak oleh ,

...................................

.................................

(ZANARIAH BT. MOHAMAD ROLI)

( MOHD HUSNI BIN AZIZ)

Ketua Panitia Bahasa Isyarat Komunikasi

Penolong Kanan Kurikulum,

SK Pendidikan Khas Taiping

No. Keluaran

Tarikh Keluaran

01

Januari 2015

SK Pendidikan Khas Taiping

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

Tarikh Berkuatkuasa
12 Januari 2015

SK PENDIDIKAN KHAS TAIPING


JALAN TAMING SARI
34000 TAIPING, PERAK.
SENARAI KEHADIRAN MESYUARAT
Mesyuarat :

Panitia Bahasa Isyarat Komunikasi

Tarikh

20 Januari 2014

Masa

1.00 - 2.30 petang

Tempat

Pusat Sumber Sekolah

Pengerusi :
Bil
1
2
3
4

Encik Mohd Husni Bin Aziz

Nama Guru
Puan Zanariah bt. Mohamad Roli
Encik Mohd Husni Bin Aziz
Encik Hanafiah bin Hambali
Puan Sumathi A/P Ponusamy

Kehadiran
Hadir
Hadir
Hadir
Hadir

Tidak Hadir
Bil

Nama Guru

Catatan

1
2
3

Disediakan oleh :
...............................................
Puan Zanariah Mohamad Roli
Setiausaha Panitia Bahasa Isyarat Komunikasi

No. Keluaran

Tarikh Keluaran

01

Januari 2015

No. Pindaan

Tarikh Pindaan

Tarikh Berkuatkuasa
12 Januari 2015