Anda di halaman 1dari 5

Kemahiran

Arahan

: Mengenal nombor 1- 9
: Guru menunjuk nombor dan murid menyebut nombor

1 2 3
4 5 6
7 8 9
Kemahiran

: Operasi tambah dalam lingkungan 50.

Arahan

: Cari hasil tambah berikut dengan betul.

20

Contoh

5
25
6

1.

+ 3

2.

3.

2
+ 7

Contoh

5.

: Operasi tolak dalam lingkungan 50.

: Cari baki dengan betul.

20

15

13
+ 31

3
+ 4

Kemahiran
Arahan

26

4.

5
15

8
4

7
6

5
3

1.

2.

3.

Kemahiran
Arahan

: Operasi darab dalam lingkungan 50.

10
x

45
24

5.

: Cari hasil darab berikut dengan betul.

Contoh

27
19

4.

50
8

1.

6
3

2
7

2.

3.

Kemahiran
Arahan

13
2

: Operasi bahagi dalam lingkungan 50.

5
4

5.

: Cari hasil bahagi berikut dengan betul.

Contoh

12

4.

20
-20

0
1.

4.

28

2.

50

49

5.

12 3 6

3.

42