Anda di halaman 1dari 3

Kemahiran

Arahan

: Mudah (KVK + KVK).

: Baca perkataan di bawah dengan betul.

Contoh

pensel
1.

kertas

2.

pistol

3.

mancis

4.

landak

5.

doktor

Markah

Kemahiran

: Sederhana (ayat tunggal).

Arahan

: Baca ayat di bawah dengan betul.

Contoh

Ini bola.

1.

Bola ini baru.

2.

Bola ini biru.

3.

Bola ini bulat.

4.

Ali main bola.

5.

Ibu beli bola ini.

Markah

Kemahiran
Arahan

: Sukar (ayat majmuk).

: Baca ayat di bawah dengan betul.

Contoh

Saya dan kakak pergi ke sekolah.

1.

Ani seorang
kedekut.

2.

Dia pergi ke perpustakaan untuk


membaca buku.

3.

Mei Li menangkap rama-rama sambil


berlari.

4.

Ravi terjatuh
menangis.

5.

Siti tahu bahawa Kamal suka menipu


kawan-kawannya.

yang

dari

kaya

basikal

Markah

tetapi

lalu